Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2006

Kệ truyền đăng trong Đại giới đàn Cổ Pháp (từ ngày 12 – 16.1.2006)

Thượng Tọa Thị Cang
pháp tự Ðức Nghi (Võ Văn Can)
Kiếp kiếp trau dồi giới đức
Ðời đời nghiêm hộ uy nghi
Khơi mở dòng thiêng cam lộ
Hậu lai diệu pháp vĩnh kỳ.

 

Thầy Nhật Nguyên
pháp tự Trung Hải (Nguyễn Văn An)
Trung quán vang âm tiếng hải triều
Tài trai chí nguyện vượt cao siêu
Sông xưa đem lại vầng trăng mới
Lối cũ chim về hết tịch liêu.

 

Sư cô Tâm Huệ Như
pháp tự Chân Anh Nghiêm (Nguyễn Lư Thục Hiền)
Gươm thiêng đáng bậc anh hào
Thâm nghiêm rừng tía lối vào chân tâm
Ðường bay chắp cánh thiên thần
Quê hương giếng nước thơm trong vẫn chờ.

 

Thầy Ðồng Châu
pháp tự Thông Nghĩa (Võ Bá Ngọc):
Chuông sớm ngân nga tiếng đại đồng
Giọt vàng châu báu điểm thinh không
Non cao sương tuyết lòng an định
Ðường về Phương bối bước thong dong.

 

Sư cô Tâm Nguyên Thường
pháp tự Chân Lương Nghiêm (Trần Nguyễn Ánh Tuyết):
Lối về trọn nẻo thanh lương
Nghiêm trì tịnh giới mở đường vô sinh
Công phu trái kết hoa thành
Núi sông thức giấc bình minh ngọt ngào.

 

Thượng Tọa Thị Thường
pháp tự Minh Tuấn (Nguyễn Ty Akitoshi):
Thông minh tuấn tú bậc anh tài
Nương thuyền Tăng bảo vượt trần ai
Sương thu cành huệ xòe hoa trắng
Một hướng ngàn năm vững bảo đài.

 

Thầy Minh Mẫn
pháp tự Trung Bảo (Nguyễn Ngọc Ngà):
Không trung vầng nhật chiếu quang minh
Mẫn tiệp tâm khai chuyển khí tình
Xuất thế công phu dòng thật quán
Chân thừa pháp lực độ quần sinh.

 

Sư cô Tâm Nghiêm Nhã
pháp tự Chân Khánh Nghiêm (Nguyễn Thị Yến):
Chuông vàng khánh bạc trang nghiêm
Dựng xây nước Bụt ngay miền nhân gian
Sông xưa bến nước bình an
Vườn xưa trúc tím hoa vàng vẫn xinh.

 

Sư cô Tâm Lục Đạo
pháp tự Chân Tín Nghiêm
(Tredway Stephanie Nam Hee):
Giới thân che chở niềm tin
Non cao thiền định trang nghiêm cõi ngoài
Xuất trần thượng sĩ ai hay
Tuổi sông tuổi núi diễn bày pháp thân.

 

Thầy Thanh Tịnh
pháp tự Chân Pháp Nhuận (Nguyễn Văn Sương):
Mưa pháp ngày đêm thường thấm nhuận
Lối về soi tỏ dấu chân tâm
Chí trai há ngại đời dâu biển
Một sớm vang ca khúc đại đồng.

 

Sư cô Ever Caring of the Heart
pháp tự Chân Bi Nghiêm (Ingrid Rothkrug):
Học nhìn với mắt từ bi
Trang nghiêm cõi Bụt ngại gì nắng mưa
Tùng xanh, dương mướt năm xưa
Nhắc câu đại nguyện, sen vừa nẩy bông.

 

Sư cô Tâm Phật Chủng
pháp tự Chân Kính Nghiêm (Trần Hoàng Kim Yến):
Tay nâng cung kính một cành sen
Chí nguyện đi về cõi diệu nghiêm
Tuổi thơ hoa nở trời phương ngoại
Đỉnh tuyết ngồi yên thế nhập thiền.

 

Thầy Thanh Nghiệp
pháp tự Chân Pháp Từ (Triệu Hoài Thương):
Tay nâng pháp lớn hành trì
Công phu từ quán phát huy vẹn toàn
Thoại đầu phá vỡ từng trang
Hiểu thương chắp cánh rẽ đường trăng sao.

 

Thượng Tọa Quảng Huệ
pháp tự Phước Trí (Ngô Phước Xuân):
Phước sơn cao hữu kính
Trí hải khoát vô biên
Hiện pháp năng lạc trú
Nhất bộ đắc chân thiền.

 

Sư cô Chân Diệu Ðạt (Phan Thị Châu):
Tây lai huyền diệu ý
Hiện pháp đạt chân thiền
Ðương hạ hữu tịnh độ
Pháp lạc thả vô biên.

 

Sư cô Tâm Huệ Hạnh
Pháp tự Chân Tú Nghiêm (Trần Thị Bích Phượng):
Tinh đẩu trời khuya còn lệ
Thuyền về vừa cặp bến trang nghiêm
Lửa hồng bếp cũ nay tao ngộ
Pháp Bụt truyền trao tối thượng thừa.

 

Kệ truyền đăng trong Đại giới đàn Văn Lang (từ ngày 15 – 18.12.2006)

Sư Cô Chân Thệ Nghiêm:

Non xưa vẳng tiếng thệ nguyền
Trăng soi biển hạnh, trang nghiêm lối về
Thu về lá đỏ sơn khê
Một trời sao sáng, bốn bề gió trăng.

Sư Cô Chân Giác Nghiêm:

Ngước nhìn bến giác đoan nghiêm
Bao nhiêu não loạn ưu phiền rã tan
Pháp thân hương ngát chiên đàn
Giới thân tỏa chiếu hào quang rạng ngời.

Sư Cô Chân Hội Nghiêm:

Trời đêm mở hội ngàn sao
Vầng trăng có lối đi vào uy nghiêm
Bàn tay tổ phụ trao truyền
Nguyện xưa rồi mãn cơ duyên thật gần.

Thầy Chân Pháp Ý:

Pháp hoa nở cánh siêu trần
Tinh chuyên thủ ý cao thâm tìm về
Xa rồi bến hoặc bờ mê
Thênh thang phương ngoại tình quê thỏa lòng.

Thầy Chân Pháp Lữ:

Chánh Pháp nuôi bằng tình đạo lữ
Tự thân thành một với tăng thân
Ba cây chụm lại nên hòn núi
Rạng rỡ ngàn năm sức hợp quần.

Thầy Chân Pháp Cơ:

Đã quyết một lòng theo chánh pháp
Ngày ngày nhận diện vạn duyên
Lắng nghe hiện tại hoa đàm nở
Reo suối nguồn tâm tiếng ngọc tuyền.

Thầy Chúc Thịnh:

Sen búp ngàn phương chầu chúc tụng
Mùa xuân thịnh trị đã về đây
Năm châu vang vọng tình huynh đệ
Lắng tiếng triều dâng, trăng sáng đầy.

Thầy Chỉnh Độ:

Phong quang nghiêm chỉnh độ người
Mùa xuân đạo pháp xinh tươi đến gần
Soi sao cho thấu nguồn chân
Nước non ghi nét tương phùng hôm nay.