Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong Đại giới đàn “Trừng Quang” từ ngày 10-14/2/2023

Đại giới đàn “Trừng Quang” đã diễn ra từ ngày 10-14/2/2023 tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan.

Trong dịp này, tăng thân thực hiện lễ truyền đăng cho 16 vị giáo thọ mới. Tiếp nhận ngọn đèn tuệ giác và lời gởi gắm của tăng thân qua kệ truyền đăng, những vị giáo thọ mới đưa dòng chảy chánh pháp tiếp tục lưu nhuận về tương lai, mang những lời Thầy dạy truyền trao đến khắp chốn bằng bước chân, hơi thở bình an của mình.

Dưới đây là kệ truyền đăng của từng vị:

 

Thầy Thích Chân Phương Cần
(Thế danh: Nguyễn Thế Lộc
Pháp danh: Nhuận Thọ)

Chân pháp mở bày muôn vạn lối
Đường vào phương ngoại chẳng ngoài tâm
Công phu cần mẫn trong nhật dụng
Gương trí soi tròn nghĩa uyên thâm

Thầy Thích Chân Trời Kỳ Ngộ
(Thế danh: Phạm Hùng
Pháp danh: Tâm Đức Khang)

Muôn dặm không mây muôn dặm trời
Nhân duyên kỳ ngộ bước thảnh thơi
Ở đây gặp gỡ bao tri kỷ
Mở hội tăng thân cứu độ người

Thầy Thích Chân Trời Lĩnh Nam
(Thế danh: Lê Dũng
Pháp danh: Tâm Đại Niệm)

Chân trời Lĩnh Nam đất xưa
Tổ tiên xây dựng truyền thừa mai sau
Bước chân cẩn trọng cho nhau
Mỉm cười tương kính làm giàu tương lai

Thầy Thích Chân Trời Bình An
(Thế danh: Trần Công Danh
Pháp danh: Tâm Từ Thủy)

Pháp thân tỏa sáng rạng chân trời
Bình minh rực rỡ ánh hồng tươi
An nhiên từng bước là dừng lại
Mắt biếc hồn thơ rộn tiếng cười

Thầy Thích Chân Trời Linh Cảm
(Thế danh: Lai Thanh Vũ)
Pháp danh: Tâm Khuyến Thiện

Chân xuân thắp sáng cả trời xuân
Ứng hiện tâm linh đẹp tuyệt trần
Có nhau nhiệm mầu trong tương cảm
Cử xướng tăng thân thực pháp thân

Thầy Thích Chân Trời Nguyện Ước
(Thế danh: Nguyễn Bá Nhật
Pháp danh: Tâm Nhuận Minh)

Chân tâm soi tỏ trời cao rộng
Nguyện ước năm xưa vững một lòng
Tăng đi từng bước xây mầm tuệ
Nghĩa trả ơn đền vẹn núi sông

 

Thầy Thích Chân Trời Đâu Suất
(Thế danh: Đặng Ngọc Hồng Quyết
Pháp danh: Tâm Minh Đăng)

Mắt thương nhìn thấu cõi trần
Từ Trời Đâu Suất hiện thân giữa đời
Bồ đề chiếu rạng muôn nơi
Mở bày phương tiện độ người trầm luân

 

Thầy Thích Chân Trời Tương Lai
(Thế danh: Phạm Quang Hà
Pháp danh: Tâm Đức Tĩnh)

Khung trời hiện tại đã về tới
Ôm cả tương lai sáng nếp nhà
Tình xưa gửi gắm từng huynh đệ
Ơn nghĩa truyền trao vẫn đậm đà

Sư cô Thích nữ Chân Đán Nghiêm

Một trời xuân đán bình an 

Uy nghiêm vọng tiếng thâm ơn nghìn trùng 

Lối về có thủy có chung

Từ bi chiếu rạng khắp cùng thế gian

Sư cô Thích nữ Chân Nhẫn Nghiêm

Chân tâm một nẻo đi về

Hành trang ẩn nhẫn xá hề gian truân 

Nghiêm phong hoạt thái chuyên cần

Quê hương lối cũ bước chân vững vàng

Sư cô Thích nữ Chân Thiện Nghiêm

Thiện nghiệp gieo trồng cõi lạc bang

Nghiêm giới trì đức tuệ vững vàng

Dong thuyền bát nhã ra khơi vớt

Cỡi gió về mây giữ an ban.

 

Sư cô Thích nữ Chân Đế Nghiêm

Xuất lưu pháp bảo từ chân đế

Một dạ giữ nghiêm phép chỉ trì

Mỗi khi trời đất lên tiếng gọi

Hoa lòng thơm ngát giọt từ bi

 

Sư cô Thích nữ Chân Dương Nghiêm

Chân thân vốn hoàn hảo

Rạng ngời ánh dương quang

Một lòng thường nghiêm cẩn

Lan toả pháp An ban

 

Sư cô Thích nữ Chân Công Nghiêm

Đức sáng nằm ngay công tu luyện

Nghiệp lành vun tưới tướng uy nghiêm

Thông điệp từ bi về mọi nẻo

Tha hồ thỏa chí chốn an nhiên

 

Sư cô Chân Trăng Đông Hải


Trăng toả sáng bầu trời Đông Hải
Biển trần gian phản ánh não phiền
Đem tay tế độ bao người khổ
Sóng bước bên Ngài Quán Thế Âm

Sư cô Chân Trăng Nga Mi


Trăng không tròn không khuyết
Núi Nga Mi lưu danh
Phổ Hiền mười hạnh nguyện
Làm lợi lạc chúng sanh