Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2000

Trong Đại Giới Đàn năm 2000, được tổ chức từ ngày 6 – 8.12.2000 tại Làng Mai

Sư cô Chân Bảo Nghiêm
pháp tự Tâm Thiện  Nhân
(Nguyễn Thị Chinh)

Chân kinh bảo tạng rất trang nghiêm
Tổ đạo ngàn xưa đã đắc truyền
Một sáng trời mây bừng chuyển hóa
Bàn tay từ mẫu nở hoa sen.

Sư cô Chân Giải Nghiêm
pháp tự Tâm Chúc Quảng
(Nguyễn Quỳnh Phương)

Chân tâm kiến giải vốn siêu trần
Tịnh độ trang nghiêm ở tự thân
Trúc tím hoa vàng luôn biểu hiện
Trăng soi sông lặng bóng trong ngần.

Sư Cô Thích Nữ Chân Như Quang

Chân như tâm thể phóng hào quang
Ước nguyện muôn xưa đã vẹn toàn
Sự nghiệp truyền trao nguồn tịnh lạc
Rực trời phượng nở chốn quê hương.

Thầy Chân Pháp Dụng
pháp tự Tâm Tam Quy
(Lữ Thế Cường)

Chân nguyên pháp khí là công dụng
Gốc rễ vun bồi cũng tại ta
Có sẵn yên cương cùng tuấn mã
Ngại gì muôn dặm chốn đường xa.

Thầy Chân Pháp Niệm
pháp tự Tâm Minh Trung
(Nguyễn Văn Cường)

Chân pháp lòng kia hằng tín mộ
Niệm lành sưởi ấm chốn quê hương
Lắng nghe mầu nhiệm chim oanh hót
Diện mục xưa nay lộ tỏ tường.

Thầy Chân Pháp Thành
pháp tự Tâm Minh Thịnh
(Nguyễn Năng Trường)

Chân tâm ngời sáng kho châu báu
Pháp thành xây dựng cảnh trang nghiêm
Đã tan sương tuyết mùa đông giá
Nắng ấm về đây vẹn ước nguyền.

Thầy Chân Pháp Trú
pháp tự Tâm Thiện Tâm
(Trương Công Chánh)

Chân pháp là nơi ta ẩn náu
Trú nơi vô trú, trú muôn đời
Thả buông tự tại khung trời mở
Nẻo lại đường qua sẽ thảnh thơi.

Sư cô Chân Viên Nghiệp
pháp tự  Hải Nghiêm
(Nguyễn Thị Bích Hiền)

Chân trí viên minh là sự nghiệp
Tài trai hiển lộ chí anh hùng
Gươm báu một khi đà khỏi vỏ
Vạn dây ràng buộc cũng là không.