Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2001

Trong Đại Giới Đàn Kỷ Nguyên Mới, từ ngày 19 – 22.12.2001 tại Làng Mai

Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
(Phạm Xuân Dục)

Châu về hợp phố nhập nguyên lưu
Chơn nghĩa viên dung ý thượng thừa
Non xưa trăng sáng soi lòng tháp
Ngày về một gọi có ngàn thưa.

Ni Trưởng Thích Nữ Tịnh Thường
(Nguyễn Thị Thường)

Tịnh tâm sen nở đóa chân thường
Năm sắc mây lành chiếu một phương
Trái tim Thích nữ ngời hoa tạng
Tông phong một nếp khéo thừa đương.

Sư Cô Thích Nữ Trung Ý
(Trịnh Thị Lập)

Trung thực xưa nay vẫn một lòng
Ý thơ về ấm ngọn đông phong
Một cây sinh biết bao cành lá
Tuệ nghiệp viên thành rạng tổ tông.

Sư Cô Chân Thuần Tiến
(Lê Khuyên Thi)

Nước đi thuần nhất một dòng trong
Tinh tiến công phu hãy một lòng
Chúm chím sen cười trang ngoại sử
Sáng ngời ánh mắt ngộ chân không.

Sư cô Chân Bích Nghiêm
(Trần Thị Thu Trang)

Bích nham sóng vỗ tiếng âu bay
Nghiêm hộ tương lai chính phút này
Sông mở lòng ra, về với biển
Biển sông ôm trọn cả trời mây.

Thầy Chân Pháp Trí
(Ivar Shuholm)

Pháp môn vừa hé, hạnh môn theo
Trí giác lên cao ngọt cánh diều
Người ở trong ta, luôn vững chãi
Mắt thần soi thấu vượt cao siêu.

Thầy Chân Pháp Ðộ:
(Nguyễn Thanh Hiếu)

Pháp
ấy ngày đêm thường rạng rỡ
Ðộ người khéo vượt biển trầm luân
Bến xưa đã mấy thu chờ đợi
Sáu chiếc tay chèo hãy nhất tâm.

Sư cô Chân Thiều Nghiêm
(Lê Thị Thùy Linh)

Trời xuân rực rỡ ánh thiều quang
Nghiêm hộ mây cao cánh phượng hoàng
Trăm sông rồi cũng về biển lớn
Ðường về hoa trái ngọt trời thương.

Sư cô Chân Phúc Nghiêm
(Nguyễn Thị Lê)

Ðất tổ từng năm vun cội phúc
Ngày về hoa hạnh nở nghiêm trang
Bản môn xuân ấy còn nguyên vẹn
Gót nhỏ gieo vui vạn nẻo đường.

 

Sư cô Chân Giới Nghiêm
(Huyền Tôn Nữ Thanh Châu)

Hoa nở đồi cao ngát giới hương
Trang nghiêm đất Bụt nét chân thường
Cát bụi đường xa không để vướng
Quê nhà từng bước ngọt yêu thương.

Sư cô Chân Thục Nghiêm
(Susan Swan)

Một trái trăng tròn gương thục nữ
Rừng thu đứng lặng vẻ nghiêm trang
Cười dấu chân ai trên bến đục
Thuyền từ phút chốc đã sang ngang.

Sư cô Chân Hà Nghiêm
(Fern Dorresteyn)

Mỗi bước hoa nở gót chân
Uy nghiêm năm sắc áng mây hồng
Nụ cười trên mắt Quan âm nữ
Pháp giới phơi bày thể tính không.

Thầy Chân Pháp Hiền
(Michael Ciborski)

Pháp của hiền nhân tự thuở xưa
Hải triều cao vút vạn lời thơ
Là huynh là đệ trong bao kiếp
Hành môn nắm vững cỗ chân thừa.

Sư cô Chân Hỷ Nghiêm
(Phan Thị Minh Tâm)

Ngàn tay công đức nâng tùy hỷ
Giọt nước cành dương cõi tịnh nghiêm
Liễu lục hoa hồng lên tiếng gọi
Tan sương đầu ngõ bước chân hiền.

 

Tiếp hiện Chân Bản Nguyên
(Peggy Rowe)

Bản môn nở giữa lòng sen thắm
Nguyên vẹn trăng thề trải mấy thu
Tuyết chở sương che tường giới định
Hoa đào năm ngoái thắm như xưa.

Tiếp hiện Chân Ðại Âm
(Larry Ward)

Ðại cổ vừa rung, tiếng sấm ran
Âm thanh chấn động ánh trăng vàng
Bốn phương chiếu dụng tâm thuần nhất
Tiếng cầm tiếng sắt vẫn hiên ngang.

Tiếp hiện Chân Ðại Kiều
(Lisi Hà Vĩnh)

Ðại nghĩa xưa nay vững một lòng
Vượt muôn kiều lộ bước thong dong
Hành vân lưu thủy chân thường tại
Hát khúc vô sinh mỗi sáng hồng.

 

Tiếp hiện Chân Ðại Tuệ
(Hà Vĩnh Thọ)

Chí lớn nam nhi hướng đại đồng
Tài bồi tuệ nghiệp rạng tông phong
Lòng đất hạt thương lên tiếng gọi
Rực rỡ hoa đào đón gió đông.

Tiếp hiện Chân Ðại Ứng
(Jerry Brazza)

Ðại bi suối ấy đã lên đường
Ứng hiện muôn ngàn ức hóa thân
Dạt dào thấm nhuận cơn mưa pháp
Ðất lành gieo mãi hạt yêu thương.

Tiếp hiện Chân Khai
(Laurie Lawlor)

Chân tình tô thắm nước cùng mây
Khai bút trời xuân hương thắm bay
Tuổi ngọc thấm nhuần ơn giáo dưỡng
Pháp thân tỏa chiếu nước non này.

Tiếp hiện Chân Minh Ðăng
(Nguyễn Hữu Xương)

Minh châu vạt áo đẹp tinh khôi
Ðăng hỏa mười năm đã sáng trời
Cơ nghiệp tổ tiên cùng dựng lại
Vườn xưa đào lý vẫn xinh tươi.

Tiếp hiện Chân Minh Ðức
(Trần Kim Quế)

Minh thấy vô minh chúm chím cười
Ðức nhà phân phát đủ muôn nơi
Huệ lan sực nức vườn xuân mới
Bước chân đem tới một trời vui.

Tiếp hiện Chân Minh Trí
(Hồ Văn Quyền)

Ðông sơn vừa lộ ánh quang minh
Trí đã bừng câu tráng sĩ hành
Khánh bạc chuông vàng phương tiện cũ
Ðường mây cao vút cánh chim xanh.

Tiếp hiện Chân Minh Tuệ
(Nguyễn Viên)

Quang minh vầng nhật chiếu trời sương
Trí tuệ bừng lên tỏ ngọn nguồn
Diệu khúc muôn đời nên cử xướng
Ðường về quê cũ rạng yêu thương.

Tiếp hiện Chân Mỹ
(Nguyễn Thị Tuyết Mai)

Chân như cười nhẹ khung trời nắng
Mỹ diệu trăng lồng một biển thu
Mây trắng đường xưa luôn biểu hiện
Lối về quê cũ đẹp như thơ.

 

Tiếp hiện Chân Thật Ðạo
pháp danh Tâm Hiền
(Shantum Seth)

Quán tâm thật tướng tợ trăng rằm
Ðạo cũng tâm mà cảnh cũng tâm
Sông Hằng cát trắng ai ngồi đếm?
Môi bé thơ cười giữa Trúc Lâm.

Tiếp hiện Chân Thuyên
(Ðỗ Trọng Lễ)

Tình sông nghĩa núi, khối chân tâm
Thuyên giải thiền cơ xướng phạm âm
Nắng lên soi thấu trời phương ngoại
Trăng thề còn đó, ngọc thành văn.

Tiếp hiện Chân Trí Cảnh
(Mitchell Ratner)

Tỉnh giấc kê vàng chân trí sinh
Muôn ngàn cảnh giới sáng lung linh
Rừng tía thảnh thơi ngồi tĩnh lự
Thanh sơn nhẹ bước thỏa chân tình.

 

Tiếp hiện Chân Pháp Kiều
(Richard Brady)

Mưa pháp thấm nhuần cõi đất tâm
Ðại kiều mong nối lại tình thâm
Một sân hòe quế ngày chăm bón
Sạch hết bao nhiêu lớp cát lầm.