Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2012 – tại Lộc Uyển

Ngày 17/2/2012 tại Tu viện Lộc Uyển đã diễn ra lễ truyền đăng cho 14 vị giáo thọ mới trong đó có 6 giáo thọ xuất sĩ và 8 vị giáo thọ cư sĩ. Lễ truyền đăng này thuộc Đại giới đàn Tình Huynh Đệ của Làng Mai.

 

1. Thầy Chân Pháp Nhã

(Lê  Thọ Nhật)

Pháp âm tao nhã không cùng
Hải triều vang dậy muôn trùng nước non
Nhớ lời thệ hải minh sơn
Gươm thần trí tuệ còn vung sáng ngời

 

2. Anh Chân Niệm Hỷ

(NEUFELD, Kenley)


Niệm định chuyên trì hỷ lạc sinh
Bao nhiêu phiền não bấy an lành
Đóa sen mầu nhiệm tinh khôi ấy
Tự chốn bùn lầy đã nẩy sinh.

 

3. Thầy Chân Mãn Tuệ

(Phạm Tăng Ngoãn)

 

Lối trước thênh thang mãn thệ nguyền
Tay cầm đuốc tuệ rọi chân nguyên
Đóa hoa linh thoại đêm nay nở
Đường giữa ta về thoát nhị biên.

4. Anh Chân Bi Niệm
(True Recollection of Compassion)

(BEHRENDS, Jim Scott)

 

Nhiệm mầu thay giọt từ bi
Con đường chánh niệm đưa về chân tâm
Suối thương chảy thấm vạn lòng
Thảnh thơi đường trước, thong dong dặm về.

5. Chị Chân Đại Lượng
(True Boundless Graciousness)

(HILSBERG, Karen)

Đại bi tâm ấy là vô lượng
Ôm lấy trần gian cả mọi loài
Sáng sáng oanh vàng ca liễu lục
Mùa xuân nhân loại nở tinh khôi.

 

6. Sư cô Chân Tánh Nghiêm

(BÙI, Thị Mỹ Linh)

 

Thể tánh tự trang nghiêm
Thường siêu việt nhị biên
Thân tâm trú hiện pháp
Tịnh cảnh đắc hiện tiền.

 

7. Sư cô Chân Ứng Nghiêm

(NGUYỄN, Thị Mỹ Linh)

 

Chân thân ứng hiện tướng đoan nghiêm
Mỗi bước chân đi một đóa thiền
Đại bàng uy dũng xòe đôi cánh
Thong dong lạc trú cõi chân nguyên.

 

8. Sư cô Chân Đồng Đoan

(NGUYỄN, Thị Thuỳ Trang)

 

Hướng theo chân nghĩa đại đồng
Đoan trang gót ngọc, sen hồng nở hoa
Tăng thân muôn dặm một nhà
Nắm tay hợp xướng khúc ca chân thường.

9. Thầy Chân Pháp Tuyên

(Hồ  Công Thanh Trí)

Pháp mầu chờ đợi phút tuyêndương
Nẻo trước đường sau đã tỏ tường
Linh sơn pháp hội còn âm hưởng
Hào hùng sự nghiệp sẽ thừa đương.

 

10. Anh Chân Địa An

(SALERNO-WHITE, John)

Đứng trên đại địa vững an
Lắng nghe thế giới ba ngàn nở hoa
Nắng lên ca khúc thái hòa
Đi trên đất tịnh, ngồi tòa chân như.

 

11. Chị Chân Tuệ Hà

(ROSEN, Joann)

 

Điểm tô tuệ nghiệp đẹp sơn
Một sáng oanh về trên liễu ca
Thấy được vườn xuân hoa chúm chím
Nhận ra tịnh độ giữa ta bà.

 

12. Chị Chân Đức Hạnh

(CORTES VEGA, Terry)

 

Ba đứcvun bồi công hạnh mãn
Pháp thân mầu nhiệm vẫn trong ta
Trăng trong mây bạc là gia sản
Xuân về lòng đất đã đơm hoa.

 

13. Anh Chân An Đường
(True Hall of Peace)

(SILVESTRE, Anthony)

 

Thân an tâm tịnh đấy thiên đường
Một dạ đi về hướng hiểu thương
Trái ngọt hoa lành dâng đất mẹ
Công phu địa xúc đạt chân thường.

14. Chị Chân Định Quả

(Phan  Hà)

 

Công phu giới định mãi tinh cần
Chánh quả viên thành, đạt pháp thân
Sinh diệt trở thành không sinh diệt
Vườn xưa đào lý vẫn đơm bông.