Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2004

Đại Giới Đàn Lâm Tế, được tổ chức vào ngày 07-14/02/2004, tại Tu Viện Lộc Uyển, Mỹ. Đại Giới Đàn Đoàn Tụ, được tổ chức vào ngày 08-15/11/2004, tại Làng Mai Pháp Quốc.

Kệ Truyền Đăng Đại Giới Đàn Lâm Tế

Thượng tọa Thích Phước Tịnh

Phước duyên lòng đất nở hoa
Bước trong cõi tịnh, ngồi tòa chân như
Cánh đồng sao mọc vô dư
Đỉnh Xuân hằng hữu bây giờ trăng lên.

 

Ni Sư Thích Nữ Chân Như Vân

Tâm bi như sấm động
Lòng từ giống bạch vân
Suối cam lồ nuôi dưỡng
Khuyan sớm mãi tinh cần.

 

Sư cô Thích Nữ Chân Hạnh Nhu

Hạnh xưa nhu thuận ánh trăng rằm
Lỗi cũ tìm về thấy Phật tâm
Đại địa muôn đời xinh đẹp mãi
Họp ngàn chim én tạo mùa xuân.

 

Sư cô Thích Nữ Chân Hằng Nghiêm

Bi quán dòng khơi biển tịnh hằng
Ngôn hành từ ái lộ nghiêm thân
Hoàng oanh trong liễu vừa lên tiếng

Ưu đàm hé cánh hiện toàn chân.

Thầy Thích Chân Pháp Lạc

Cam lộ vừa dâng nguồn pháp lạc
Núi tuyết trời in một dáng cao
Thông reo ca ngợi bình minh thắm
Một dải quê hương nhuộm nắng đào.

Thầy Thích Đồng Đạo

Đồng bang đồng đạo lại đồng tâm
Ngàn miệng muôn lời xướng Phạm âm
Đường vui sương tuyết không ngần ngại
Trái đất cùng ca khúc đại đồng.

Ni Sư Thích Nữ Chân Minh Tánh

Minh tâm kiến tánh quyết lên đường
Tám vạn trần lao nguyện thả buông
Cơ nghiệp tổ tiên gầy dựng lại
Xuân về đâu chẳng một mùa xuân.

Ni Sư Thích Nữ Chân Như Minh

Chân như hiển lộ nét uyên minh
Thơ đọng mầu sương ánh kiếm linh
Mưa tạnh mây tan trăng đã hiện
Đôi ta rõ mặt hiện chân hình.

Thượng tọa Thích Thông Hội

Đường sáng thơ về mở lục thông
Suối khe tụ hội chảy chung dòng
Tuổi thơ ghi dấu bàn tay mẹ
Cao vút đường bay tiếng hạc trong.

Thượng tọa Thích Quảng Thuận

Pháp môn mầu nhiệm quảng khai
Trí bi tùy thuận độ đời trầm luân
Nước non trình báo tin mừng
Hoa đào vẫn thắm, sóng tùng vẫn xao.

Sư cô Thích Nữ Chân Hiếu Nghiêm

HIếu trung vốn hạnh trang nghiêm
Hướng về bến cũ đầy thuyền chở trăng
Nô đùa bãi cát ven sông
Trông ra chói rạng phương đông nhiệm mầu.


Sư cô Thích Nữ Chân Vị

Chân như thiền vị nhiệm mầu
Mùa xuân trên đỉnh non cao đã về
Tìm đâu cho thỏa tình quê?
Vầng trăng trước ngõ chưa hề diệt sinh.

Thượng tọa Thích Quảng Độ

Quảng văn bác lãm hạ công phu
Độ thoát quần mê chí đại từ
Quê hương tháp cổ hồ sen thắm
Nhiệm mầu khúc hát nối lời thơ.

Thầy Thích Viên Dung

Ngắm nhìn sự lý viên dung
Ba ngàn thế giới trong lòng nắm tay
Nẻo xưa lá đỏ rụng đầy

Bước chân tịnh độ hôm nay tỏ tường.

Thượng tọa Thích Nguyên Thông

Ngọc trắng tâm lành nguyên vẹn
Cảm thông muôn nẻo nhiệm mầu
Mạch nước từ bi phát hiện

Đẹp lòng hai ngả xưa sau.

Sư cô Thích Nữ Chân Thanh Ý

Thơ nơi từng giọt tâm thanh
Thơ nơi từng hạt ý lành đơm hoa
Núi vàng vang tiếng chim ca
Biển xanh sóng hát thái hòa muôn nơi.

Anh Chân Hộ Tăng (Pritam Signh)

Nguyền xưa bảo hộ Tăng thân
Trời xưa đã sáng hương trầm nhẹ bay
Biển xưa chẳng có vơi đầy
Vườn xưa xanh tốt hạt cây nẩy mầm.

Chị Chân Hương Sơn (Ann Johnston)

Vầng trăng trên biển bạc
Đã về ngự hương sơn
Sóng không sinh chẳng diệt
Mưa biển lại về nguồn.

Anh Chân Hiện Quán (Nguyễn Trung Quân)

Phút giây hiện tại vừa tham quán
Trăng thu đã dọi sáng bên thềm
Bài hát bản môn tuôn bất tuyệt
Vườn xưa đào lý nở trang nghiêm.

Anh Chân Quang Đạo (John Barclays)

Hào quang sáng tỏ ngời chân đạo
Hàng vạn bông hoa ngoảnh mặt nhìn
Từng bước thảnh thơi trên cõi Tịnh
Từng hơi thở nhẹ chở niềm tin.

Chị Chân Bảo Địa (Shalom)

Hạt giống gieo trồng nơi bảo địa
Đây rồi cơ hội thấm mưa xuân
Ngày đêm an trú trong địa xúc
Khắp miền hoa nở thắm sáng chân tâm.

Anh Chân Quang Lâm (Tony Mills)

Quang minh vầng nguyệt chiếu lâm tuyền
Lặng lẽ tinh cầu quán đại thiên
Cát tường nở trắng bông tinh khiết
Thế giới ba ngàn đứng lặng yên.


 

Kệ Truyền Đăng Đại Giới Đàn Đoàn Tụ

Thượng tọa Thích Chí Mậu

Công phu chí cả nuôi từ quán
Nẻo về thịnh mậu núi Dương Xuân
Quyết tâm nuôi lớn tình huynh đệ
Đất thiêng rạng rỡ bước siêu trần.

Thượng tọa Thích Chân Giác Không

Bến giác cây lành và suối ngọt
Bờ không tràn ngập ánh Dương Xuân
Then cửa nhiệm mầu trao pháp ấn
Chuông khuya vỗ thức đám mây hồng.

Sư cô Thích Nữ Chân Tịnh Minh

Định tuệ tịnh tam nghiệp
Giới đức chiếu quang minh
Ruộng mía, vườn dâu, sông núi cũ
Ngàn năm hào khí tỏa anh linh.

Thầy Thích Chân Pháp Khâm

Pháp bảo trao truyền trên thánh địa
Khâm thừa một dạ chở niềm tin
Hoa vàng trúc biếc nào xa cách
Trăng xưa vằng vặc chiếu bên thềm.

Thầy Thích Chân Pháp Dung

Nghe núi cao thuyết pháp
Thấy hai đế dung thông
Mùa xuân thay áo mới

Mây tuyết cũng một dòng.

Sư cô Thích Nữ Chân Đồng Phúc

Bên nhau hát khúc đồng tâm
Chồi non lộc mới phúc phần tổ tiên
Đồi xuân nắng gọi chân truyền
Một nhà xum họp Tịnh – Thiền không hai.

Thầy Thích Chân Pháp Nguyên

Thân pháp thường xuyên tỏa sáng
Khe tào tìm lại chân nguyên
Vằng vặc trăng sao lối cũ
Quê xưa vẫn đó hồn nhiên.

Sư cô Chân Linh Nghiêm

Đất linh nở đóa chân thiền
Trên lưng bạch tượng trang nghiêm lối về
Mùa thu lá đỏ sơn khê
Diễn dương pháp tạng, tràn trề niềm tin.

Sư cô Thích Nữ Chân Huyền Nghiêm

Pháp Hoa trình huyền chỉ
Đại địa hiện trang nghiêm
Bồ Tát tùng địa xuất
Giáo diễn đắc chân truyền.

Chị Chân Giác Thọ (Bettina Romhardt)

Giác thọ dâng hoa trái
Gốc rễ càng vững bền
Dòng thiêng còn nối tiếp
Khí hùng lực vô biên.

Anh Chân Đại Đồng (Manfred Folkers)

Đại địa trình kiến giải
Đồng tâm mạch sống dâng
Bảo tháp Như Lai hiện
Năm sắc chói tường vân.

Chị Chân Giác Hoa (Jane Coates Worth)

Giác hoa nở khắp mọi miền
Thêng thang gió đẩy hương thiền xa bay
Tăng thân tụ hội đông đầy
Phật tâm Nam Bắc xưa nay vẫn đồng.

Anh Chân Đại Tập (Murray Corke)

Đại hành vừa chuyển pháp luân
Năm châu vân tập xa gần gợi khen
Thiền ca một khúc tấu lên
Địa cầu chấn động, chư thiên chúc mừng.

Chị Chân An Quang (Rochelle Griffin)

An trú nơi hiện pháp

Quang minh chiếu đại thiên
Lắng nghe đời than thở
Từ ái tỏa chân thiền.

Anh Chân An Thừa (Jan Boswijk)

Bước đi từng bước chân an lạc
Thượng thừa mở lối tới đài sen
Khúc hát mùa xuân vang bất tuyệt
Hào quang đại địa chiếu Tam Thiên.

Chị Chân Giới Hương (Annabelle Zinser)

Thiền duyệt tâm thành đốt giới hương
Lửa hồng bếp cũ ấm hơi sương
Hồng chung ngân rã trần gian mộng
Muôn hướng về chung một nẻo đường.

Anh Chân Pháp Lực (Rowan Conrad)

Tương thử sơ tâm chân pháp lực
Tiếp độ lục đạo chư quần mê
Chưởng thượng minh châu thường quảng nhiếp
Năng linh u xứ hướng bồ đề.

Chị Chân Bảo Thể (Ilona Schmied)

Lên chơi ngọn bảo sơn
Tìm ra nguồn chân thể
Hai tay ôm mây hồng
Hát ca mừng nhân thế.

Chị Chân Tuệ Tu (Adriana Rocco)

Sự nghiệp duy hướng tuệ
Mây tuyết thuận đường tu
Tịnh độ trong từng bước
Sen nở ngát xuân thu.