Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2010

Kệ truyền đăng trong Đại giới đàn Thuỷ Tiên, từ ngày 12 – 19 tháng Giêng năm 2010

Thầy Chân Pháp Chương
(Nguyễn Văn Chí)

Pháp thân rạng rỡ ánh chiêu chương
Biển học mênh mông chẳng lạc đường
Ngày xuân ngồi ngắm hoa mai nở
Ngộ được vườn xưa chân diệu hương.

 

Thầy Chân Pháp Thanh
(Ziegler Bernd)

Pháp nhiệm linh sơn vừa khởi xướng
Thanh âm vi diệu vọng mười phương
Tuyết bay bát ngát trời phương ngoại
Nhạc khúc tâm linh ứng dị thường.

 

Thầy Chân Pháp Không
(Nguyễn Ngọc Điệp)

Ngã đã không thì pháp cũng không
Trời xanh mây bạc cứ thong dong
Vườn xưa tổ phụ hoa còn nở
Máu chảy về tim vẫn thuận dòng.

Sư cô Chân Tùng Nghiêm
(Barbara Ruth Newell)

Thiền môn tùng hạc vẫn trang nghiêm
Pháp cổ uy nghi điểm diệu huyền
Gánh lúa thơm về vàng óng ả
Ao nhà đã nở đoá kim liên.

 

Thầy Chân Pháp Liệu
(Phạm Bá An)

Pháp xưa trị liệu có muôn hình
Nhiệm mầu huyết mạch gọi tâm linh
Nước biếc non xanh trời sáng rộng
Đêm đêm nhớ hát khúc đăng trình.

 

Thầy Chân Pháp Hộ
(Fredriksson Jerker)

Pháp môn phòng hộ đêm ngày
Uy nghi giới luật xưa nay tỏ tường
Quê nhà giếng nước thơm hương
Hùng phong mời gọi thẳng đường Hy Ma.

 

Thầy Chân Pháp Xả
(Thedoor Johan Frederiks)

Pháp diệu muôn đời không thủ, xả
Lối về quê cũ chẳng bao xa
Giang tay ôm trọn hành tinh quý
Xanh mướt trần gian bóng Phật Đà.

 

Sư cô Chân Lăng Nghiêm
(Văn Thị Lan)

Lăng già trăng bạc chiếu trang nghiêm
Lồng lộng khuôn xưa nét diệu huyền
Hải ấn sáng ngời in dấu ngọc
Thanh trừng tính hải chiếu an nhiên.

 

Sư cô Chân Quỳnh Nghiêm
(Hồ Thị Thô)

Đêm thanh tinh khiết toả hương quỳnh
Nghiêm tịnh ngân hà lộ hiển linh
Trao tay Bồ Tát cành dương ấy
Giọt nước thương yêu ngát tịnh bình.

 

Thầy Chân Pháp Sĩ
(Nguyễn Duy Sơn)

Pháp lực cao cường chân đại
Vượt ngàn sóng gió đến bờ kia
Ngàn mắt ngàn tay không vướng bận
Phong sương quét sạch nẻo đi về.

 

Thầy Chân Pháp Quán
(Phạm Tăng Trung)

Mưa pháp là từ quán
Thấm nhuần cõi thế gian
Đất trời đang hợp tấu
Khúc bình minh nạm vàng.

 

Thầy Chân Pháp Duyệt
(Phan Khôi)

Pháp diệu  là  thiền duyệt
Thuyền đi sẽ đến bờ
Gieo bồ đề hạt cũ
Khám phá được huyền cơ.

 

Thầy Chân Pháp Lộ
(Phạm Phước)

Mưa pháp chân cam lộ
Xanh lại núi rừng xưa
Ước cũ còn nguyên vẹn
Khám phá dấu chân thừa.

 

Sư cô Chân Gia Nghiêm
(Panya Bouachanh)

Xuất gia tìm tới cõi huyền nghiêm
Vằng vặc trăng xưa dọi trước thềm
Biển cả nương dâu thường quán niệm
Vượt bờ sinh tử đến tây thiên.

 

Sư cô Chân Trúc Nghiêm
(Trương Hoa)

Trúc biếc hoa vàng còn đó
Trang nghiêm cõi tịnh nguyền xưa
Lắng nghe Tần già tiếng hót
Công phu trình diễn chân thừa.

 

Thầy Chân Pháp Lai
(Benjamin Jean-Philippe Boucherat)

Pháp mở lời xưa chúc thiện lai
Não phiền rơi rụng ánh dương soi
Có không mấy đám phù vân ấy
Vượt thoát không gian tỏ rạng ngời.

 

Sư cô Chân Trang Nghiêm
(Lê Thị Bửu Ấn)

Nếp xưa hạnh cũ tinh cần
Trang nghiêm niệm lực pháp thân tài bồi
Gió trên đỉnh Thứu reo vui
Búp tay sen nở chào trời rạng đông.

Điểm trang dụng trí lực
Nghiêm tịnh trượng bi hành
Đào hồng  kiêm liễu lục
Đồng xướng diệu cao thanh.

 

Sư cô Chân Thanh Nghiêm
(Trần Thị Xuân Dung)

Phạm bối trầm dùng diễn diệu thanh
Quang nghiêm quả báo tự viên thành
Giọt sương cam lộ bình minh ấy
Nâng cánh đàm hoa nét đẹp xinh.

 

Thầy Chân Pháp Uyển
(Nguyễn Anh Vũ Michael)

Vườn xưa pháp uyển nở hoa
Thơm tho đất mẹ sáng loà ánh dương
Thuyền đi thuận gió căng buồm
Nhất tâm trực chỉ trùng dương bến bờ.

 

Sư cô Chân Mai Nghiêm
(Caroline Bouquet)

Đất Pháp hoa mai nở
Nghiêm tịnh xuân đạo tràng
Phương tây là tịnh độ
Tâm giới rộng thênh thang

Pháp quốc hiện mai hình
Nghiêm tịnh chiếu quang minh
Tây phương hữu Phật độ
Diệu Pháp mai hoa kinh.

 

Sư cô Chân Hạc Nghiêm

(Nguyễn Thị Lệ)

Tùng xanh hạc trắng uy nghiêm
Bước chân thiền duyệt vui miền thượng phương
Thong dong đã chọn con đường
Sắt son một dạ, thanh lương nẻo về

 

Thầy Chân Pháp Chiếu
(Nguyễn Bảo Thiên)

Nếp nhà đuốc pháp chiếu soi
Dấu chân để lại rạng ngời nước non
Kim cương tâm ấy mãi còn
Nắng lên chim bướm muôn phương lại về.

 

Thầy Chân Pháp Tự
(Paul Barthelemy)

Pháp trao thừa tự chốn sơn môn
Mầu nhiệm chân tâm hiện tỏ tường
Nơi đến có hoa vàng trúc tím
Chuông rền đầu ngõ đã tan sương.

 

Sư cô Chân Mật Nghiêm
(Đặng Ngọc Thanh)

Như lai mật ý đã tâm truyền
Một hướng đi về cõi tịnh nghiêm
Xanh biếc thông già nghe sóng biển
Trầm hùng phạm bối hải triều lên.

 

Sư cô Chân Cần Nghiêm
(Đinh Thu Nguyệt)

Nếp xưa vốn sẵn tinh cần
Trang nghiêm niệm lực pháp thân tài bồi
Hào quang chiếu diệu muôn nơi
Tay  tiên nâng đoá kim đài ngát hương.

 

Sư cô Chân Cơ Nghiêm
(Võ Ngô Huỳnh Huệ)

Thiền vượt tử siêu sinh
Hoa vàng trúc tím tự mình trang nghiêm
Tâm an trăng chiếu bên thềm
Trời quang mây tạnh oan khiên sạch rồi.

 

Chị Chân Bảo Tịnh
(Hildeth Farias Da Silva)

Chân như bảo tạng lộ nguyên hình
Tịnh độ sen vàng cánh đẹp xinh
Sông lớn xuôi dòng về biển lớn
Nhìn vào vô tướng thấy vô sinh.

 

Chị Chân Bản Đức
(Nguyễn Thị Thu Hồng)

Mang Linh Phong bản nguyện
Lấy ân đức truyền thừa
Mây xưa thành tuyết mới
Trọn vẹn ước mơ xưa.

 

Anh Chân Đại Thệ
(Bùi Cao Thanh Tâm)

Lối về mang đại nguyện
Lời thệ ước không quên
Thấy hoa vàng trúc tím
Ân báo và nghĩa đền.

 

Chị Chân Bảo Hiện
(Jane Hulshoff Pol)

Bảo châu vạt áo hiện tiền
Thong dong lạc trú thần tiên cõi nầy
Nhân duyên thời tiết ai hay
Khúc vô sinh xướng, hiển bày pháp thân.

 

Anh Chân Thệ Hải
(Look Hulshoff Pol)

Tâm bất vi bản thệ
Nguyện hải nhật do thâm
Thái bình ca nhất khúc
Bộ bộ khả siêu trần.

 

Anh Chân Diệu Trí
(John Bell)

Đem diệu quan sát trí
Đốn phá màn vô minh
Đốt lên hương ngũ phận
Cùng bảo vệ hành tinh.

 

Anh Chân Trí Hải
(Michel Walzer)

Trí cả như minh nguyệt
Hải ấn ngát đàn hương
Sương tan núi biếc hiện
Đường về quê tỏ tường

 

Chị Chân Bảo An
(Shelagh Shalev)

Trái tim chân bảo tạng
Chứa một trời bình an
Đàm hoa đang hé cánh
Phô hiện pháp niết bàn.

 

Anh Chân Bảo Học
(Kai Romhardt)

Khơi đèn Tam Bảo sáng trưng
Pháp môn Tam Học nhất tâm hành trì
Phượng hoàng dương cánh uy nghi
Thong dong mây trắng bay về núi xanh.

———————————————————————————————–

Ngày 18.10.2010, một ngày trong khoá tu xuất sĩ tại Làng Mai Thái Lan, vào lúc 5h sáng Sư Ông làm lễ truyền đăng cho mười lăm tân giáo thọ tại thiền đường Trời Phương Ngoại. Chưa bao giờ có lễ truyền đăng vắn tắt mà trang nghiêm đến thế. Âu cũng nhờ ân đức của chư Tổ truyền qua Sư Ông. Dưới đây là danh sách các vị tân giáo thọ cùng với các bài kệ truyền đăng:

 

Thầy Chân Pháp Lâm
(Trần Nguyên Trường)

Cầm đuốc thiêng chánh pháp
Soi sáng chốn tùng lâm
Oanh vàng về ca hát
Trên liễu biếc cành xuân.

 

Thầy Chân Pháp Toàn
(Lê Phê)

Nghe bông hoa thuyết pháp
Tiếp xúc được toàn chân
Vượt ngàn trùng sinh diệt
Tìm lại đóa chân tâm.

 

Thầy Chân Pháp Tụ
(Nguyễn Phi Hùng)

Bốn phương pháp lữ về quy tụ
Núi cũ vang lừng tiếng phạm âm
Đôi vầng nhật nguyệt trên vai vác
Tuổi đạo dài như tuổi núi sông.

 

Thầy Thích Từ Hải
(Trần Phước Lâm)

Thuyền từ lướt sóng đại dương
Triều âm hải chấn căng buồm độ sinh
Trời mây thân hữu an lành
Chở che có ánh trăng thanh tuyệt vời.

 

Thầy Thích Từ Giác
(Lê Vi Thoại)

Hạt từ gieo thuở ấu thơ
Cội cây giác ngộ đến giờ nở hoa
Hương bay ngàn dặm quê nhà
Non xưa biểu hiện một tòa lưu ly.

 

Thầy Thích Từ Đức
(Phạm Tăng Chính)

Mây từ ban xuống mưa ân đức
Công phu vực dậy một trời xuân
Tăng thân xây dựng tình huynh đệ
Đêm đêm khởi xướng hội trăng rằm.

 

Thầy Thích Từ Thông
(Hoàng Trọng Đống)

Từ mở tâm vô lượng
Thông đạt ý vô cầu
Mưa pháp về thấm nhuận
Chuyển hoá mọi niềm đau.

 

Thầy Thích Từ Dung
(Dương Thanh Trung)

Đất trời lên tiếng gọi
Từ và niệm dung thông
Đại bàng xòe cánh rộng
Mây núi đã lên hồng.

 

Thầy Thích Từ Tế
(Lê Quang Lợi)

Quan Âm một chiếc thuyền từ
Ra tay tế độ vượt bờ tử sinh
Công phu trái kết hoa thành
Trăng sao nến ngọc lung linh rạng ngời.

 

Thầy Thích Từ Hòa
(Phạm Tăng Hiền)

Mưa xuân thấm đức từ hòa
Cho cây Ưu Bát nở hoa tuyệt vời
Đồi Xuân khoác áo Xuân tươi
Công phu thiền quán tài bồi Dương Xuân.

 

Thầy Thích Từ Đạo
(Đỗ Quang Phú)

Đại từ khai đại đạo
Diệu âm quán thế âm
Vô lượng tâm nhất quán
Đương niệm đắc siêu trần.

 

Thầy Chân Pháp Tịnh
(Hàng Thanh Tùng)

Cửa pháp vừa hé mở
Thế gian tịnh hóa rồi
Hương giới định thơm ngát
Trời tuệ giác chiếu soi.

 

Sư cô Chân Phước Tâm
(Trần Thị Thắng)

Tay ai nâng đóa sen vàng
Uy nghi phước tuệ rõ ràng chân tâm
Mây mù bốn phía đã tan
Trăng thu sáng tỏ trần gian rạng ngời.

 

Thầy Chân Thông Tánh
(Lê Quốc Thanh)

Giới định vốn dung thông
Nguồn linh tánh sáng trong
Hương Ưu Đàm tỏa ngát
Tuệ nhật chiếu vô cùng

 

Thầy Chân Huệ Trung
(Văn Ngọc Lâm)

Song hành phước huệ trang nghiêm
Vầng trăng trung quán vừa lên tuyệt vời
Tỳ lô tánh hải chiếu soi
Mây trời thân hữu đón mời tri âm.