Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong Đại giới đàn “Qua Bờ” từ 1-4/10/2021

Quý thầy, quý sư cô Giáo thọ mới:

Trong khoá tu an cư kiết đông 2021 “Vô phân biệt trí” tại Lộc Uyển, Tăng thân đã trao đèn cho 2 thầy dưới đây: 

1. Thầy Thích Chân Pháp Giới

(Lê Anh Tuấn)

Pháp mầu Như Lai người đã tỏ

Giới châu, tâm ấn, liễu vô sanh

Kế thế, truyền đăng dòng sư tử

Thừa tiếp Tâm tông đạo quả thành

2.Thầy Thích Chân Trời Ngộ Không

(Michael Becka)

Ngộ tâm chẳng thuộc thời gian

Không môn nào phải rộn ràng đến đi

Đá mòn mưa pháp khắc ghi

Thiên nhiên nở đóa tường vi cho đời.

Trong đại giới đàn “Qua Bờ” 2021 có những các thầy, các sư cô dưới đây:

1. Thầy Mãn Thức

(Phan Văn Tư

Pd: Tâm Duy)

Trí mầu hoa tạng đã mãn khai
Thức tỉnh hồn say thoát mộng dài
Nắm giữ luật nghi trì mật hạnh
Bồ đề ngự trị giữa trần ai.

 
 

2. Thầy Chân Pháp Thắng

(Đào Hoàng Long

Pd: Tâm Giác Thanh)

An nơi hiện pháp công phu

Nghĩa trả ơn đền tối thắng tu

Đã thấy quê nhà khương kiện bước

Rừng xanh mây bạc cảnh nhàn cư

3. Thầy Chân Pháp Nhiếp

(Pd: Tâm Thọ Bấu)

Pháp mầu truyền lại còn nguyên        
Bao môn nhiếp phục tinh chuyên thở cười
Tới về từng bước thảnh thơi
Trăng thu sáng tỏ chân trời lặng thinh.

4. Thầy Chân Trời An Lạc

(Pd: Tâm Phương Lâm)

Mây tan sấm lặng thấy chân trời
Ra vào an lạc chốn thảnh thơi
Thương yêu nuôi lớn thời thơ ấu
Thở cười sâu lắng mới tinh khôi

5. Thầy Chân Trời Sáng Tỏ

(Lê Minh Cường

Pd: Tâm Nguyên Phước)

Chân trời sáng tỏ đèn tâm

Thở đi nhận diện báo ân hai dòng

Sát na ẩn hiện trùng trùng

Nhìn sâu tự tánh duyên nhân như là.

6. Thầy Chân Trời Tinh Khôi

(Mai Văn Khẩn

Pd: Tâm Thiện Phát)

Chân trời chứa cả thân tâm
Tinh khôi phụng hiến Từ ân trọn đời
Bước chân hơi thở thảnh thơi
Nhìn sâu hiện pháp sáng lời dấn thân.

7. Thầy Chân Trời Tĩnh Lặng

(Nguyễn Văn Sơn

Pd: Tâm Quảng Thái)

Trời khuya vang vọng tiếng chuông ngân

Tĩnh lặng sáu căn gột sáu trân

Đi vào thiền định không vô tướng

Dứt trừ vọng kiến trở về chân

8. Thầy Chân Trời Bao Dung

(Pd: Tâm Quảng Hội)

Chân trời thương hiểu bao dung
Đệ huynh hôm sớm thuỷ chung một dòng
Bước chân địa xúc rỗng không
Đoá hoa hàm tiếu mây hồng có nhau

9. Thầy Chân Trời Tuệ Chiếu

(Pd: Tâm Thanh Trung)

Chí trai cân cả đất trời
Sẵn gươm trí tuệ vào đời độ sinh
Chớ quên soi chiếu lại mình
Chứng nên Phật quả hoàn thành nguyện xưa

10. Sư cô Thích Nữ Chân Quán Nghiêm

(Phan Thị Ngọc Hải

Pd: Tâm Diệu Ngọc)

Chân tướng mài trong ánh lửa hồng
Quán
giới Nghiêm lòng mãi sáng trong
Ngày đêm an trú trên thánh địa
Tự tại rong chơi đến thoả lòng.

11. Sư cô Thích Nữ Chân Tiếp Nghiêm

(Phạm Thị Ngoan

Pd: Tâm Quảng Lê)

Tay Bụt trao truyền nguyện tiếp nhận

Chân pháp an ban giữ nghiêm thân

Rừng thiêng bến cũ cùng quay gót

Ngàn thông khe suối vẫn reo mừng

12. Sư cô Thích Nữ Chân Vũ Nghiêm

(Lê Thị Kim Phương)

trụ phô bày muôn sắc thắm

Lăng già ảnh chiếu cảnh trang nghiêm

Vạn Pháp ẩn hiện tùng duyên khởi

Đất trời hoà tấu khúc tịch nhiên.

13.  Sư cô Thích Nữ Chân Điều Nghiêm

(Lê Thị Hương

Pd: Tâm Diệu Huệ)

Chân thân có mặt tại phàm thân
Điều phục tâm ta hiện rõ dần
Nghiêm tịnh một đời tam tuệ học
Hoàn thành bổn nguyện đáp bốn ân.

14. Sư cô Thích Nữ Chân Dự Nghiêm

(Nguyễn Thị Cẩm Vân

Pd: Tâm Quảng Ngọc)

 

Hội vui về tới dự trang nghiêm

Bến đỗ tâm linh mãn thệ nguyền

Thân giáo diễn bày pho kinh sử

Đạo tình nuôi lớn đoá bạch liên

15. Sư cô Thích Nữ Chân Cương Nghiêm

(Dư Thị Thủy

Pd: Tâm Nhuận Ngọc)

Cương lĩnh người tu em nắm được

Nghiêm thân vui bước mặc đường xa

Hoa sen vẫn nở hồn tươi thắm

Cát bụi trần gian chẳng bỏ lòng

16.  Sư cô Thích Nữ Chân Ân Nghiêm

(Trần Thị Hồng Phấn

Pd: Tâm Diệu Quỳnh)

Chân vững chãi giữa miền đất tịnh
Ân luôn là chất liệu chuyển tâm
Nghiêm trang nuôi Đại nguyện nơi lòng
Sống viên mãn, trăm năm hiện tiền.

17. Sư cô Thích Nữ Chân Trừng Nghiêm

(Phạm Thị Hoa

Pd: Tâm Thục Huệ)

Tâm trừng thanh ý sáng

Niệm định giữ nghiêm minh

Đất trời nuôi chí lớn

Hoa tuệ hé môi cười.

18. Sư cô Thích Nữ Chân Tu Nghiêm

(Phime Hau Wan Lee

Pd: Tâm Thanh Phong –

Soft Breeze of the Heart)

海衆同修終一味 Chân tu nhất một niệm
莊嚴實地所歸依 Nghiêm hạnh đạo từ tâm
常行 一向如持地 Ưu đàm hoa vẫn nở
建立安般絕是非  Lục độ ngát hương trầm.

19. Sư cô Thích Nữ Chân Hiệp Nghiêm

(Bùi Ngọc Hân

Pd: Tâm Huyền Vi)

協 女 出 釋 女 Hiệp nữ xuất thích nữ

嚴 身 現 戒 身 Nghiêm thân hiện giới thân

功 夫 乘 法 寶 Công phu thừa pháp bảo

處 處 潤 洪 恩 Xứ xứ nhuận hồng ân

20. Sư cô Thích Nữ Chân Thương Nghiêm

(Lê Thị Hạnh

Pd: Tâm Liên Hoa)

Chân trời sáng rỡ bước chân thiền
Lòng thương nuôi trí rộng vô biên
Nghiêm trang dâng Bụt tròn cuộc sống
Liên hoa một nụ, nở hồn nhiên.

21. Sư cô Thích Nữ Chân Her Xuan

(Tan Lay Kuang)

六和爲禪杖 Lục hoà thường quán chiếu
遇義玄無憂 Ái ngữ là huyền âm
舉足登聖地 Dựng xây tình huynh đệ
含笑視春秋 Hợp xướng cùng tăng thân.

22. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Thanh Lương

(Pd: Tâm Giác Chúng)

Chân Trăng toả chiếu Thanh Lương
Nhìn sâu mặc cảm tỏ tường nẻo ra
Thở đi pháp trở về nhà
Đầu kia sen nở ngát toà hương thơm.

23. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Huyền Diệu

(Pd: Tâm Nhật Thuyên)

Thanh lương cổ nguyệt minh hoàn lộ
Gia cơ tông chỉ kiến huyền quan
Vô sanh pháp nhẫn an thường trụ
Diệu khúc hòa âm cử xướng tu

24. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Bích Nham

(Pd: Tâm Liên Tú)

Chân Trăng toả chiếu Bích Nham
Non sông cẩm tú chim ngàn về chơi
Lắng nghe ái ngữ không lơi
Khổ đau vượt thoát vào đời có nhau

25. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Phổ Đà

(Pui Wah Camilla Law

Pd: Peaceful Direction of the Heart)

誓日普陀靈鷲山
法音處處利天人
家歸一步千方月
一步同名報衆恩

Trăng treo trên núi Phổ Đà
Vững thân thiền định tâm hoà cùng trăng
Ta bà tịnh độ đồng thanh
Chân Tăng, chân Bụt đồng hành dạo chơi.

Các vị giáo thọ cư sĩ mới:

1.  Chân Minh Hiện

(Trương Thị Anh Phương)

Tâm an rạng ánh trăng rằm

Thủy mưa cam lộ rã vành lưới mê

Minh vương hạt giống Bồ-đề

Hiện pháp lạc trú đường về bổn môn.

2.True Emerald Ocean – Juliete Hwang

When spirit shines with emerald-pure light
Containing rivers, the vast ocean swells
The Bodhi tree is here, right in plain sight
Each bow we heal with the ancestral bell

3.Chân Chánh Uyển

(Trần Hoàng Phương)

Tâm Bụt tâm con vốn không hai

Quang rạng chơn như tọa liên đài

Chánh kiến ba thân vươn trời rộng

Uyển vườn tuệ giác đã đơm bông.

4.Chân Lưu Phong (True Flowing Tradition)

Lê Chân Tâm (Phi)

Tâm cẩn trọng tư duy chánh ngữ

Nụ hoa cười khởi niệm vô tư

Sống chết một đời không hệ lụy

Chân lưu phong rỗng thể thái hư.

5.Chân Lương Uyển

(Phan Thị Thương Châu)

Chân Lương Uyển chân không thường tại

Tâm Bảo Ngọc diệu thể bất sinh

Niệm, định công phu mặt trời tuệ

Vượt ái sông mê lộ chơn hình.

6.True Land of Happiness (Chân Lạc Độ) (David Hughes)

Grass roots in land twice-blessed by damp and sun
True happiness finds root right here right now
Its voice invites us to no longer run
Our gentle step on earth imprints our vow

7.True Buddha Mountain (Chân Phật Sơn)  (Alex Cline)

The bliss of silence is the Buddha jewel
The wind through pines reveals the mountain’s call
Transcending ebb and flow, all passions cooled
In praise or blame the moon’s still free to soar

8.True Ocean of Jewels (Chân Châu Hải) (Natascha Bruckner)

In oceans lie the rivers, clouds and rain
True jewels refracting light that wakes the deep
Compassion heals by embracing pain
Good friends reveal the path beneath our feet

9.True Land of Joy (Chân Hỷ Độ)

(Theodate Lawlor)

Gardens of joy bloom from Earth’s living crust
Across the land people eat, laugh and play
To harvest fruit we sow patience and trust
And sing to stars that turn to light of day

10.True Ocean of Grace (Chân Ân Hải)

(Joseph Reilly)

The sound of grace bends the wind of the mind
Oceans bring rain to quench the flames of fear
The roots that dig down deep know what they find—
Earth penetrates them all with love right here

11.True Land of Fortunes (Chân Hạnh Độ) 

(John Wadsworth)

Fortunes beginningless and without end
When we maintain virtue within this land
The wooden fish drum’s even beat now blends
With rising tide that floods the shifting sand

 

12.True Lotus Concentration (Chân Liên Định)

(Brian Otto Kimmel)

The beaded drop on lotus leaf now glides
In concentration learning how to fall
Not long nor short in motion it arrives
And chants in silence water’s native call

13.True Mountain of Spirituality (Chân Linh Sơn) (Susan Glogovac)

Fresh mountainflanking flowers fetch dawn dew
A spirit-breath now heals across the land
Each solid step arrives at life still new
Our boundless heart love’s refuge here expands

 

14. True Source of Treasure (Chân Bảo Nguyên)

(Joseph Spaeder)

The stream’s high source continues clouds and snow
True nature’s treasure lies within its flow
The ground of mind is clear and free as is
It has no net or view, just letting go