Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2016

Kệ truyền đăng cho 62 vị giáo thọ xuất sĩ trong Đại giới đàn Ân Nghĩa, từ ngày 22 đến 27 tháng 3 năm 2016, tại Làng Mai ở Pháp và Thái Lan

 

Thầy Thích Năng Độ

(vị xuất sĩ nam đầu tiên người Trung Hoa được truyền đăng từ Sư Ông và Tăng thân Làng Mai)

Năng tu tam học thường tinh tấn
Tự độ độ tha chứng nghĩa huyền
Liễu ngộ tương tức đạt chân không
Mai thôn phó pháp tổ đăng truyền.
 
 
 
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Hạnh Ngộ
Thế danh: Nguyễn Bảo Ninh
Pháp danh: Quảng Định
 
Pháp Bụt ngàn năm hạnh ngộ
Cơ duyên đất tổ thọ trì
Cùng nhau xuôi về biển giác
Ngồi thuyền bát nhã đề thi.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Mãn Thành
Thế danh: Trần Tiến Mạnh
Pháp danh: Tâm Pháp
 
Nhất tâm nguyện mãn chí thành
Ngoài kia mây trắng trời xanh gọi mời
Bình minh vừa dậy tinh khôi
Biết bao cơ hội độ người trầm luân.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Thăng
Thế danh: Nguyễn Thanh Thọ
Pháp danh: Tâm Thanh Bạch
 
Pháp môn có sẵn tầm tay
Công phu thăng tiến, ngày ngày đi lên
Quê hương nghĩa trả ân đền  
Đi trên thật địa, ngồi trên pháp tòa.
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Tánh
Thế danh: Võ Văn Trinh
Pháp danh: Tâm Minh Trung
 
Pháp tánh vốn là thật tánh
Từ đời vô thỉ trinh nguyên
Biển thức gió yên sóng lặng
Bình an trăng chiếu bên thềm.
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Thủy
Thế danh: Nguyễn Toàn
Pháp danh: Tâm Nguyên Thiện
 
Cam lộ tuôn pháp lực
Tịnh thủy mãi luân lưu
Niềm Có Không vượt thoát
Đạt như ý sở cầu.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Nhiệm
Thế danh: Lê Minh Trí
Pháp danh: Tâm Nguyên Huệ
 
Pháp Bụt quả là mầu nhiệm
An vui ngay tại nơi này
Lưới đế châu luôn ảnh chiếu
Nhìn hôm nay thấy ngày mai.
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Nguyệt
Thế danh: Trương Nhật Danh
Pháp danh: Tâm Nhuận Nhân
 
Chí lớn hành trì Phật Pháp
Khiêng vầng nhật nguyệt trên vai
Linh Thứu nhìn về Xá Vệ
Trái tim ôm hết muôn loài.
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Tồn
Thế danh: Phùng Duy Thanh
Pháp danh: Tâm Duy Trí
 
Giới pháp cánh hoa mầu nhiệm
Bảo tồn hương sắc đời tu
Tăng thân là dòng hướng thượng
Đi trong ánh sáng diệu từ.
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Thiệu
Thế danh: Phạm Được
Pháp danh: Tâm Nguyên Lưu
 
Giáo pháp Như Lai ứng dụng
Thánh hiền hạt giống thiệu long
Phạm âm ngày đêm vang vọng
Đất thiêng dược thảo muôn trùng.
 
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Xứ
Thế danh: Huỳnh Tài
Pháp danh: Tâm Khánh Quang
 
Pháp Phật cao siêu huyền diệu nghĩa
Tâm đăng Tổ ấn chiếu muôn đăng
Giới luật nghiêm trang thanh tịnh xứ
Từ bi trí tuệ thị thánh tăng.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Diệu
Thế danh: Bùi Quang Bình
Pháp danh: Tâm Khánh Viên
 
Pháp môn vi diệu thiết thân
Ý hòa hơi thở mở dần lượng tâm
Sớm hôm huynh đệ tương lân
Ngọt lành dâng tạ biển ân muôn trùng.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Khởi
Thế danh: Trần Phương Huy
Pháp danh: Tâm Thường Minh
 
Tịnh độ ca vang dòng suối pháp
Biển lòng thanh tịnh nước từ bi
Tăng thân khởi xướng vô sinh khúc
Đã về đã tới mỗi bước đi.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Công
Thế danh: Chu Minh Tiến
Pháp danh: Tâm An Lạc
 
Chân như pháp Bụt thả nên công
Chánh niệm thuyền đi lướt nhẹ nhàng
Thầy Tổ trao tay cung kiếm báu
Ngại gì không cười lớn reo vang.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Chí
Thế danh: Võ Văn Đức
Pháp danh: Tâm Nguyên Trí
 
Kho tàng pháp bảo còn lưu
Ngày đêm bền chí khéo cầu khéo tu
Vào ra hơi thở thuần nhu
Đượm tình quê cũ bây giờ ở đây.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Chứng
Thế danh: Nguyễn Tri Thức
Pháp danh: Tâm Trí Hải
 
Pháp Bụt cao siêu quá nhiệm mầu
Vào dòng thân chứng lặng buồn đau
Hoa nở lối về thơm đất mẹ
Trời khuya lấp lánh hội ngàn sao.
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Hiên
Thế danh: Mai Văn Khảm
Pháp danh: Tâm An Hòa
 
Pháp thí năng lượng vô biên
Hiên ngang vượt thoát sử triền có không
Mỗi đi mỗi một vào dòng
Sông xanh về biển sáng cùng trăng sao.
 
 
 
 

 

 

Thầy Thích Chân Pháp Siêu
Thế danh: Davis Quang Nguyễn
Pháp danh: Tâm Quảng Minh
 
Crystal refracts rays of the Dharma Lamp
Bathing all beings in a transcendent light
Of acceptance, the fruit of your open heart and understanding.
It warms from within the ancient forest with life.
 
 
 
 
 
 

Thầy Thích Chân Pháp Tử
Thế danh: Junaidi Chua
Pháp danh: Thái Huệ
 
One vehicle bears son and father,
True love propagates one Dharma,
One taste there is no returning
One moment, unbound, no thinking.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Linh
Thế danh: Lucas Dylan Pugh
Pháp danh: Universal Compassion of the Source
 
The Dharma bell resounds across land and waters,
Harmonious spirit reaches hearts and minds,
Widening circles know well their true home –
This breath, this step, are the wonder, right now.
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Nguyện
Thế danh: Trịnh Ngọc Hảo
Pháp danh: Tâm Trúc Hảo
 
Pháp thân mở rộng trời phương ngoại
Cõi Bụt tuôn dòng suối hiểu thương
Nguyện sống rong chơi trên đất mẹ
Hoa mai nở ngát cả ngàn phương.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Áo
Thế danh: Đoàn Thanh Ngọc Linh
Pháp danh: Tâm Hòa Kiên
 
Pháp nhà thâm áo khôn lường
Gươm mầu chỉ quán tỏ tường huyền cơ
Lòng đất nở đóa nguyên sơ
Sắc không không sắc vượt bờ tử sinh.
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Cứ
Thế danh: Hoàng Minh Tân
Pháp danh: Tâm Hòa Khai
 
Chân pháp muôn đời ta y cứ
Niệm lực thắp sáng tỏ chân như
Đường về không lối thênh thang bước
Biển thức lặng hết mọi ngôn từ.
 
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Dũng
Thế danh: Đào Văn Lợi
Pháp danh: Tâm Quảng Trường
 
Pháp âm thuở ấy mãi lưu truyền
Khéo nuôi dũng khí một thắng duyên
Ban đầu tâm ấy nhuần sông núi
Nở đoá hồng liên giữa não phiền.
 
 
 
 
 
 
Thầy Thích Chân Pháp Khả
Thế danh: Đinh Viết Năm
Pháp danh: Tâm Thiện Pháp
 
Con mắt chánh pháp truyền trao
Khả tri thực tướng liền vào cõi không
Tử sinh chẳng chút bận lòng
Tấu lên diệu khúc đại đồng yêu thương.
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Thùy Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Em
Pháp danh: Tâm Tuệ Trang
 
Bồ tát thùy từ rảy nhành dương
Tay vàng nghiêm tịnh cứu muôn phương
Ô hay, thuyền đã về Tây trúc
Định tuệ từng giây thẳng một đường.
 
 
 
 
 
Sư Cô Thích Nữ Chân Đan Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Nhân
Pháp danh: Tâm Diệu Hòa
 
Một hạt linh đan nghìn công tỉnh
Một tâm nghiêm tịnh đất trời bình
Đã sẵn trong tay kho bảo mật
Dạo bước vào đời vớt nhân sinh.
 
 
 
 
 
 
Sư Cô Thích Nữ Chân Nội Nghiêm
Thế danh: Dương Hồng Thanh
Pháp danh: Tâm Viên Xuân
 
Nội minh tỏa chiếu khắp vườn thiền
Giới định sáng soi nghiêm đất tịnh
Tâm đầu một hướng cùng chung bước
Dạo khúc vô sinh giữa mọi miền.
 
 
 
Sư Cô Thích Nữ Chân Đóa Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thủy Tiên
Pháp danh: Tâm Bối Từ
 
Thiền tâm nở đóa giới hương
Nghiêm lòng nếp cũ gởi nương thượng thừa
Công phu gầy dựng thuở xưa
Sẵn thuyền bát nhã đón đưa người về.
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Tác Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Hồng Thắm
Pháp danh: Tâm Diệu Bình
 
 tác chung cùng niệm định sâu
Mật nghiêm đuốc tuệ chạm lẽ mầu
Thuyền từ huynh đệ chung tay lái
Xuống lên bình lặng đượm ân nhau.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Thuấn Nghiêm
Thế danh: Phan Thị Thanh
Pháp danh: Tâm Nguyên Nhân
 
Thuấn tâm niệm niệm dưỡng nuôi
Nghiêm từ địa xúc tới lui mỗi ngày
Sống còn trong mỗi phút giây
Trước ba đào lặng đong đầy tình quê.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Quốc Nghiêm
Thế danh: Dương Thị Đào
Pháp danh: Tâm Thanh Hà
 
Cố quốc đi về mỗi bước chân
Trang nghiêm đất tịnh tịnh thân tâm
Vũ trụ ngời lên từng hơi thở
Nở hoa định tuệ thấy xa gần.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Áo Nghiêm
Thế danh: Phạm Thị Kiều Diễm Thương
Pháp danh: Tâm Diệu Quang
 
Mỗi bước tiến gần tới Chân nhân
Áo nghĩa thâm nghiêm đã nhập thần
Hiện tiền trăng rọi vườn Trăng Tỏ
Lối về thắp sáng cả Tăng thân.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Chân Trạm Nghiêm
Thế danh: Mó Hai
Pháp danh: Tâm Thanh Tri
 
Trạm nhiên dấu ấn vô sinh
Nghiêm từ tỏa sáng hòa bình bước chân
Truyền thông bi thính xa gần
Vầng trăng vằng vặc hồ tâm tăng đoàn.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Họa Nghiêm
Thế danh: Lê Thị Duyên Anh
Pháp danh: Tâm Quang Trú
 
Thiên nhiên bức họa thần kỳ
Thân nghiêm mang ấn luật nghi còn là
Khoan từ mỗi bước vào ra
Bốn mùa xuân thắm sơn hà bình yên.
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Tích Nghiêm
Thế danh: Mó Thôi
Pháp danh: Tâm Thanh Định
 
Công phu tích đức bao đời
Được thân thọ dụng ngời ngời uy nghiêm
Hương giải thoát tỏa khắp miền
Thong dong cất bước lên thuyền Đại Bi.
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Thuần Minh
Thế danh: Hoàng Thị Kim
Pháp danh: Nguyên Ngộ
 
Ngàn xưa non cũ thuần kinh sử
Mây nguồn gió cội tỏ tâm minh
Một hơi thở nhẹ đất trời chuyển
Mở lối đệ huynh đón chữ tình.
 
Sư cô Thích Nữ Chân Phẩm Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Châu Thanh
Pháp danh: Tâm Tịnh Bình
 
Sóng xô nghiêng đổ bờ mê vọng
Cao tòa phẩm hạnh ngự trang nghiêm
Đàn tràng bát nhã về chung hướng
Dạo khúc tâm ca nhịp bước thiền.
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Nghĩa Nghiêm
Thế danh: Bùi Thị Kim Phương
Pháp danh: Tâm Diệu Châu
 
Một kiếp bồi đắp trọn nghĩa tình
Nghiêm lòng vững chí vượt tử sinh
Bến cũ thuyền về tay cứu độ
Cao lời dạo hát khúc vô sinh.
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Nhãn Nghiêm
Thế danh: Lê Thị Giang Phương
Pháp danh: Tâm Thanh Vinh
 
Tâm đăng nhãn tuệ thường toả chiếu
Không có không không khó thể lường
Giới hạnh nghiêm thân đừng xao lãng
Hoa đào nở sáng khắp quê hương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Hiển Nghiêm
Thế danh: Phan Thị Mỹ
Pháp danh: Tâm Giác Lâm
 
Vườn thiền hiển lộ mạch từ bi
Núi trăng nghiêm hộ đức bảo trì
Phút giây xóa sạch bờ mê vọng
Tuệ giác bừng lên phép diệu kỳ.
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Tuấn Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Liên Phương
Pháp danh: Tâm Quảng Thảo
 
Cỡi sóng tử sinh lực tuấn cường
Vượt dòng hệ lụy giữ nghiêm cương
Thảnh thơi dạo bước bờ mê vọng
Mây núi hòa chung khúc lạc thường.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Thuyết Nghiêm
Thế danh: Châu Thị Ty
Pháp danh: Tâm Hiền Nhàn
 
Thuyết giáo mãi mãi tùy cơ
Đoan nghiêm thân ý thuần từ bước chân
Giới hoa thơm tỏa biển tâm
Hương lan huynh đệ sớm hôm sum vầy.
 
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Tĩnh Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Ngân
Pháp danh: Tâm Nhuận Phương
 
Tĩnh lặng uy nghiêm dòng tịnh thuỷ
Suối từ ngọt lịm rưới ngàn phương
Tình sâu nghĩa nặng mong đền đáp
Lòng dạ sắc son ước hiểu thương.
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Hưng Nghiêm
Thế danh: Trần Thị Luy Na
Pháp danh: Tâm Huệ
 
Rừng thiền hưng thịnh nhờ nghiêm giữ
Đất lòng tinh sạch tự tâm khai
Phước tuệ song song cùng hội ước
Chẳng ngại trong tay một dấu tài.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Lạc Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Kim Hòa
Pháp danh: Tâm Hoa Tâm
 
Cam lộ dâng dòng suối lạc nghiêm
Mai thôn đất mẹ tịnh thanh lương
Quê hương về đến nơi từng bước
Chim hót thông reo mọi nẻo đường.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Vịnh Nghiêm
Thế danh: Vũ Thị Thanh Phúc
Pháp danh: Tâm Diệu Chúc
 
Ba cõi vịnh chung khúc đạo thiền
Bé thơ nghiêm bước dạo vườn tiên
Hồ tâm lóng lánh màu bi mẫn
Rưới mát nhân gian hết trược phiền.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Hoằng Nghiêm
Thế danh: Lê Thái Minh Trinh
Pháp danh: Tâm Hoa Đức
 
Hoằng dương diệu pháp khắp hằng sa
Định tuệ nghiêm trang chốn ta bà
Giới luật uy nghi ngời phạm hạnh
Pháp thân tỏa sáng giữa bao la.
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Tạng Nghiêm
Thế danh: Trần Hồng Minh Thư
Pháp danh: Tâm Đại Hiếu
 
Năm tạng để xuống Thu Bồn
An Ban nghiêm giữ mãi còn tuổi thơ
Ước nguyền về tới bây giờ
Trời Quang- Trăng Tỏ hai bờ sông thiêng.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Lập Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thu Hà
Pháp danh: Tâm Nguyên Dung
 
Lên non lập nguyện trì nghiêm mật
Nắm chặt cương lòng giữ bi tâm
Ngày kia mây nước về chung hội
Bảo kiếm trong tay ứng hiện trần.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Đăng Nghiêm
Thế danh: Phạm Thị Hải Âu
Pháp danh: Tâm Thanh Nguyện
 
Chánh pháp tâm đăng sáng tỏ tường
Nghiêm thân trì giới bước uy nghi
Bồ đề lấp lánh ngàn ánh lửa
Tuổi trẻ từ bi đẹp xuân thì.
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Huệ Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thắm
Pháp danh: Tâm Thanh Diệu
 
Vô thường định huệ nghiêm trì
An nhiên hiện pháp luật nghi ra vào
Gió trăng lưng túi tiêu dao
Thong dong huynh đệ ngọt ngào suối thương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Nguyệt Nghiêm
Thế danh: Phan Thị Ngọc Phương
Pháp danh: Tâm Thanh Túc
 
Bóng nguyệt in dòng suối thánh nghiêm
Rong chơi đất nước xót thương người
Trong tay cầm mặt trời trí tuệ
Tuổi trẻ hồn nhiên Bụt mỉm cười.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Tiến Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thái
Pháp danh: Tâm Diệu Hòa
 
Tinh tiến công phu một tấm lòng
Trang nghiêm đất Bụt bước thong dong
Vườn tâm hoa nở ngày chăm sóc
Sạch hết bao nhiêu lớp bụi trần.
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Toại Nghiêm
Thế danh: Phan Thị Mâu
Pháp danh: Tâm Diệu Thuần
 
Một nhà toại nguyện nhờ đức lớn
Thiền lâm nghiêm giữ chốn anh linh
Trời Quang lóng lánh màu châu ngọc
Trăng Tỏ mượt mà lộc tinh minh.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Duyệt Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Pháp danh: Tâm Thanh Lương
 
Duyệt tâm ấp ủ mỗi ngày
Trang nghiêm linh địa phương này dựng xây
Nâng trà nhắp thắm am mây
Rừng khô đơm lộc đầm lầy nhả hương.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Hiến Nghiêm
Thế danh: Natasha Phillips
Pháp danh: Ideal Realisation of the Heart – Tâm Tuyệt Đắc
 
Dedication springs up from the earth of the mind
Adorning the world with loving-kindness and joy.
Supporting each other all species interare.
From beginningless time we have not been apart.
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Hài Nghiêm
Thế danh: Prune Ramanoelina
Pháp danh: Joyeux Chemin du Coeur
 
Hài hòa chân hôn đất mẹ
Con đường vui chốn từ nghiêm
Mai thôn ý thiên (Dieulivol) gìn giữ
Nhẹ buông những mối ưu phiền.
 
Elle caresse la Terre Mere de ses pas harmonieux
Son joyeux chemin a égayé le temple de compassion
Dieu a voulu qu'elle protège le Village des Pruniers  
en présentant gentiment ses vues contrariées.

 
 
 
 

Sư cô Thích Nữ Chân Sĩ Nghiêm
Thế danh: Lee Fung Man
Pháp danh: Peaceful Presence of the Heart
 
Cam lộ thanh lương lòng thượng
Trái tim của Bụt ứa từ bi
Bao nhiêu khổ luỵ tiêu tan hết
Tự tại trang nghiêm cõi diệu kỳ.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Xả Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Pháp danh: Tâm Nhuận Chánh
 
Đông phương vừa sáng một vầng hồng
Vạn pháp tùy duyên vạn vật thông
Từ bi hỷ xả nghiêm tu tập
Chánh niệm dung thông chốn bụi hồng.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Biểu Nghiêm
Thế danh: Nguyễn Thị Thạo
Pháp danh: Tâm Đức Hiếu
 
Vườn ruộng tổ tiên vẫn giữ gìn
Hạt lành biểu hiện đóa nghiêm trinh
Bối thơm thầy gửi nguồn thâm tín 
Âu Việt trăng tròn hương ngát thêm.
 
 
 
 
 
 
Sư cô Thích Nữ Chân Duy Nghiêm
Thế danh: Phạm Thị Tường Hân
Pháp danh: Tâm Phước Duyên
 
Đạo đời chung nhịp duy nhất thở
An ban nghiêm mật đất trời bình
Bàn tay tế độ tâm dung lớn
Ôm trọn ngàn phương giọt nghĩa tình.
 
 
 
 
 
 

 

Kệ truyền đăng cho 9 vị giáo thọ cư sĩ:

Tư Đồ Minh (Chân Viên Thành)

Biến kế buông rồi sáng cõi tâm
Viên thành tự tánh hiện ba thân
Giọt nắng mùa thu mang viễn vọng
Xuân về rạng rỡ chốn non sông.
 
 
 
 
 

Lesley Collington (True Lotus of Joy)

The purity of insight blooms like the lotus
Creativity is joy in interbeing
Surmounting the obstacles we touch the true self
And remove the 3 complexes to feel true peace.
 
 
 
 
 
 
 
 

Teri West (True Door of Virtue)

Wonderful is the universal Dharma door:
True virtue is relayed through the performing arts.
Harmony within makes harmony all around:
Listening deeply we hear the transcendent sound.
 
 
 
 
 
 
 
 

Susanne Olbrich (True Ever-present Stability)

Ever-present is the seed of deep understanding
True stability is like rain watering it.
How wonderful! We can both transform together
And enjoy playing the music that has no words.
 
 
 
 
 
 

Barbara Hickling (True Wonderful Land)

Lightly you touch the true wonderful emptiness
Ever-present the Pure land in each step and breath
Smiling you go forward on the heroic march
Building the sangha boat to rescue those in need.
 
 
 
 
 
 
 

Hilly Bol  (True Arising of Peace)

Arising from a refreshing source of mindfulness
Waters of contentment bring deep peace.
Responding with joy to the call for healing
The music of the heart resounds in all directions.
 
 
 
 
 
 
 
 

Dene Andrew Donalds (True Ever-present Peace)

Ever-present is the nirvāṇa here and now
Ancestors and descendants all enjoy its peace
You patiently remove the thorn of birth and death
Compassion brings beings to the shore.
 
 
 
 
 
 
 

Line Lacombe (Chân Bi Lực – Vrai Pouvoir de Compassion)

Chân Trời Tây rộng mở
Bi tâm trải muôn phương
Bờ Sông tăng thân trú
Hùng Lực thật phi thường.
 
L'occident ouvre largement sa porte
Bonté Aimante et Compassion   s'étalent dans dix directions
Le Sentier de la Riviere devenu point de refuge pour la sangha . Comme c’est tellement puissant le pouvoir de compassion.
 
 

Claude Godin – (Vraie Concentration sur la Compassion)

Chân Như thường vắng lặng
Bi tâm đã sẵn dành
Định Tuệ khơi dòng pháp
Bồ đề quả vị thành.
 
L’ainsi-été est l'extinction des notions
Compassion est toujours là
Concentration initie le courant du Dharma
L’éveil se revèle naturellement.
 
 
 
 

 

Lễ truyền đăng tại tu viện Mộc Lan (ngày 20.11.2016)

 

Thầy Thích Chân Pháp Mãn        
Thế danh: Aaron Kyle Solomon
Pháp danh: Peaceful Wonder of the Heart

      

Bích Nham tú lệ nét thanh cao         
Pháp bảo truyền trao bậc anh hào.  
Mãn khai hoa tuệ bừng khắp chốn   
Ngàn xưa truyền lại tới ngàn sau.       
 
 
 
 

Sư cô Thích nữ Chân Đài Nghiêm
Thế danh: Phạm Châu Tú Anh
Pháp danh: Tâm Thanh Liên
 
Chân trời mở rộng đường mây        
Đài sen thị hiện ngàn tay giúp đời   
Uy nghiêm nếp sống thảnh thơi      
Thiên thu cất tiếng, nhạc trời đồng thanh

Sư cô Thích nữ Chân Hải Nghiêm
Thế danh: Bùi Thị Mỹ Phương
Pháp danh: Tâm Diệu Hoa
 
Chân tâm ở tại lòng ta
Hải triều vang vọng lời ca thái bình   
Nghiêm trau giới đức, nội minh       
Trăng thu toả sáng mối tình thuỷ chung

Sư cô Thích nữ Chân Truyền Nghiêm
Thế danh: Hồ Thị Thắm
Pháp danh: Tâm Nguyên Hồng
 
Chân tình nở đoá hồng liên    
Truyền trao chánh pháp mãn nguyền tổ tông
Nghiêm hành tam học dung thông   
Quê hương từng bước núi sông rạng ngời      

 
Sư cô Thích nữ Chân Toàn Nghiêm
Thế danh: Trần Hà Vi
Pháp danh: Tâm Thanh Tú
 
Phước huệ song toàn trang dũng sĩ
Hương thiền nghiêm tịnh đức từ bi   
Ung dung phụng sự không ngừng nghỉ       
Mây trắng đi về vẫn thong dong        

Sư cô Thích nữ Chân Bạch Nghiêm       
Thế danh: Hoàng Thị Ngọc Hiền
Pháp danh: Như Lương
 
Bạch tịnh tâm trong như ánh nguyệt
Nghiêm trì giới sáng tợ sao Hôm
Nguyện muôn đời tiếp bước Thế Tôn         
Sạch lậu hoặc chứng vô sanh quả.

 

Kệ truyền đăng cho Thượng tọa Thích Nguyên Minh, trú trì chùa Kim Sơn, Nha Trang (ngày 9.12.2016 tại Sơn Cốc)
Nguyên sơ thể tánh sáng trong ngần
Minh lý Phật đà quả ứng nhân
Núi vàng sẵn có tay Bồ tát
Gieo hạt từ bi chẳng dính trần.