Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2008

Trong Đại giới đàn Thanh Lương Địa, từ ngày 03-10.01.2008, tại Làng Mai.

Anh Chân Ấn Đức
Pháp danh: Tâm Bảo Châu
(Charles Al Lingo):

Diêu trì hiện nguyệt ấn
Đức cảnh lộ chân nhân
Thù đồ quy nhất điểm
Giới định dĩ nghiêm thân.

Sư cô Chân Cát Nghiêm
Pháp danh: Tâm Nguyên Từ
(Võ Thị Tâm Thơm):

Cát tường hiện nét trang nghiêm
Quê xưa hoa nở đất thiêng nhiệm mầu
Sen hồng Tịnh độ cho nhau
Một kho gia bảo truyền trao muôn đời.

Chị Chân Bảo Niệm
Pháp danh: Tâm Quang Đức
(Cheri Maples):

Tam bảo nương vào chuyên nhất niệm
Hành trì giới định đạt tâm an
Vườn xưa đào lý đua nhau nở
Dấu chân đại sĩ vẫn chưa mòn.

Sư cô Chân Đẳng Nghiêm
(Huỳnh Thị Ngọc Hương):

Công phu nương sức đẳng trì
Giới thân nghiêm túc uy nghi vững vàng
Đạo mầu nhiếp phục tâm an
Hạt từ gieo khắp nhân gian độ đời.

Chị Chân Bi Tu
Pháp danh: Tâm Tịn Biểu

(Eevi Elizabeth Beck):
 
Pháp môn hé cánh từ bi
Công phu tu luyện độ trì nhân gian
Giới hương tỏa ngát hoa Đàm
Mây bay đầu ngõ, sương tan cuối trời.

Anh Chân An Hải
Pháp danh: Tâm Thiện Bảo
(Ger Levert):

Trăng rằm mỉm nụ bình an
Hải triều vọng tiếng hân hoan đón mời
Xuân về liễu biếc hoa tươi
Biển xanh sóng lặng ra khơi thuyền từ.

Sư cô Chân Hộ Nghiêm
(Ashworth Non Thanh):

Ý căn đêm sớm hộ trì
Trang nghiêm đất Bụt thanh quy chẳng rời
Suốt ngày tịnh cảnh rong chơi
Pháp môn hành hóa không ngoài hiểu thương.

Sư cô Chân Hành Nghiêm
Pháp danh: Simplicity of the Heart
(Sari Brodey):

Vàng son chánh pháp hành trì
Trang nghiêm tịnh độ bước đi siêu trần
Năm màu hiện dáng tường vân
Trăng sao ghi chữ pháp thân rạng ngời.

Thầy Chân Pháp Duệ
Pháp danh: Tâm Hướng Dương
(Hoàng Trọng Phương):

Tổ tiên có pháp truyền trao
Trái tim thông duệ anh hào chiếu soi
Hồ xưa sen ngọc nở tươi
Hải triều vang vọng nơi nơi tỏ tường.

Sư cô Chân Mẫn Nghiêm
Pháp danh: Tâm Đức Luân
(Hà Thoại Mỹ Quyên):

Đóa sen linh mẫn ngát hương thiền
Trang điểm trần gian cõi tịnh nghiêm
Tám gió kêu gào tâm chẳng động
Trái tim hồng ngọc chiếu tây thiên.

Sư cô Chân Học Nghiêm
Pháp danh: Tâm Nguyên Ân
(Lê Phi Khánh):

học nở hoa miền hữu học
Giới nghiêm đèn tuệ chiếu trang nghiêm
Trên đồi thế kỷ cùng nhau bước
Khúc hát reo vang tiếng ngọc tuyền.

Sư cô Chân Túc Nghiêm
Pháp danh: Tâm Diệu Trì
(Đỗ Thị Tường Vân):

Giới thân cụ túc trang nghiêm
Nguyền xưa dành để trao truyền ấn tâm
Vững bền hải đảo tự thân
Đài gương sáng tỏ xa gần ngợi khen.

Sư cô Chân Thuận Nghiêm
Pháp danh: Tâm Viên Ngọc
(Ngô Ngọc Hương):

Vầng trăng hiếu thuận trung kiên
Đèn tâm nội chiếu uy nghiêm cõi ngoài
Hạt xuân ngày tháng gieo vui
Nụ cười pháp lạc cho đời nở hoa.

Chị Chân Bảo Bi
Pháp danh: Tâm Hỷ Giác
(Seija Mauro):

Tìm thấy bảo châu trong vạt áo
Trái tim bi nguyện vẫn còn nguyên
Sáu chiếc tay chèo theo nhịp sóng
Đèn tâm tiếp nối lửa chân truyền.

Thầy Chân Pháp Vinh
(Hoàng Văn Hữu):

Pháp môn rực ánh quang vinh
Bàn tay hải ấn nở thành đóa sen
Trăng rằm tịnh chiếu an nhiên
Buồm căng gió thuận cho thuyền đến nơi.

Thầy Chân Pháp Huy
Pháp danh: Tâm Trung
(Võ Vũ Khoa):

Pháp môn hồi phục quang huy
Cùng tăng thân bước lối về thảnh thơi
Một kho linh dược cứu đời
Sen hồng Tịnh độ khắp nơi trao truyền.

Thầy Chân Pháp Đôn
Pháp danh: Tâm Từ Minh
(Trương Minh Duy):

Gươm báu trao truyền là chánh pháp
Nếp nhà đôn hậu dấy hưng long
Bước chân mở lối trời cao rộng
Mây nước thênh thang thỏa nguyện lòng.

Sư cô Chân Khế Nghiêm
Pháp danh: Peaceful Practice of the Heart
(Manoeud Thip):

Nâu sồng khế hợp cơ duyên
Uy nghi tháp cổ trang nghiêm nẻo về
Trời tâm vọng tiếng chuông khuya
Năm năm pháp vũ bồ đề càng xanh.

Thầy Chân Pháp Trạch
Pháp danh: Tâm Vui Vẻ
(Trương Minh Khánh):

Hướng thượng pháp môn đà quyết trạch
Quê xưa thuận nẻo gió xuân về
Trăng đã lên rồi nuôi pháp lạc
Nhiệm mầu chiếu rạng cả sơn khê.

Sư cô Chân Quý Nghiêm
(Văn Ngọc Bích):

Búp sen trân quý ngày nào
Trang nghiêm cõi tịnh vút cao lời nguyền
Bến bờ giải thoát bước lên
Độ sinh sự nghiệp vững bền từ đây.