Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng trong khoá tu xuất sĩ 2020 "Giữ lửa trong tim" tại EIAB

 

Khóa tu xuất sĩ diễn ra từ ngày 15 đến 24.02 tại Viện Phật Học Ứng Dụng Châu Âu (EIAB). Đã có 6 thầy và 15 sư cô được nhận đèn trong dịp này. 

Dưới đây là hình ảnh của quý thầy, quý cư cô giáo thọ mới và bài kệ truyền đăng của từng vị:

 

1. Thầy Thích Chân Pháp Lý
(Mickaël Beaugé) 

Nương tựa tăng thân pháp nhiệm mầu
Gốc rễ vun bồi nghĩa sâu
Bồ tát dũng xuất nơi mỗi bước
An tịnh thân tâm sáng địa cầu

2. Thầy Thích Chân Pháp Trình
(Lê Đức Hiền
Pháp danh: Tâm Nguyên Thiện )

Đêm ngày pháp bảo rộng tuyên dương
Trình đạt oai nghi niệm dẫn đường
Sen hồng hé hiện muôn cõi Bụt 
Về rồi quê cũ bước an khương

3. Thầy Thích Chân Trời Độ Lượng
(Trịnh Anh Tùng
Pháp danh: Tâm Chân Lạc)

Cảm ân thế độ tròn sau trước
Lượng cả từ dung vẹn nghĩa tình 
Dựa lưng gốc đại rừng Yên Tử 
Sơ tâm sống dậy khí hùng linh

4. Thầy Thích Chân Trời Bảo Tạng
(Sugianto 
Pháp danh: Supporting Practice Of the Heart)

Cùng tử lang thang vạn dặm trường
Dừng chân nhận rõ mặt quê hương
Bảo tạng báu xưa còn tiếp hiện 
Đèn tổ truyền trao đã tỏ tường

5. Thầy Thích Chân Trời Bảo Tích
(Bagaria Anshuman) 

Bồ đề cội cũ truyền gia bảo
Hương tích lưu thơm mỗi trăng sao
Ngày xuân thấy được hoa đào nở 
Buông xuống, cười vang đấng anh hào

6. Sư cô Thích Nữ Chân Chiếu Nghiêm
(Hồ Thị Cẩm Hà
Pháp danh: Tâm Thanh Trần)

Tâm thể hằng minh chiếu
Tổ tổ tự trang nghiêm
Tông đăng viên bổn nguyện 
Bi hỏa mãn Sa-bà

7. Sư cô Thích Nữ Chân Chứng Nghiêm
(Phan Thị Hồng Loan
Pháp danh: Tâm Quảng Tuệ)

Hiếu ân chứng đạt đã từ lâu
Công phu tu tập quả nhiệm mầu
Trang nghiêm cõi tịnh từng hơi thở 
Trần gian cứu độ trả ơn sâu

8. Sư cô Thích Nữ Chân Diễm Nghiêm
(Nguyễn Giác Nguyên
Pháp danh: Tâm Phước Trí)

Hiện pháp huyền diễm trang nghiêm
Bước chân địa xúc phược triền tháo tung
Lắng nghe ái ngữ thu đông 
Càn khôn ngời rạng ánh hồng vừa lên

9. Sư cô Thích Nữ Chân Năng Nghiêm
(Cao Thị Từ Bi
Pháp danh: Tâm Nguyên Ái)

Rừng bi biển trí năng khai ngộ
Tam học trau dồi nếp giữ nghiêm
Một sớm hừng đông lên tiếng gọi 
Bến cũ xuôi về nối tổ tông

10. Sư cô Thích Nữ Chân Trượng Nghiêm
(Lê Thị Phi Kiều Ái Linh
Pháp danh: Tâm Bổn Lan)

Tích trượng cầm tay lòng nghiêm giữ
Dưới đèn cần mẫn đọc kinh thư
Xuân về đơm lộc hoa tuệ giác 
Thức tỉnh nghìn xưa đến bây chừ

12. Sư cô Thích Nữ Chân Tại Nghiêm
(Trần Thị Thúy Vy
Pháp danh: Tâm Khánh Duyên)

Tự tại đi qua những bể dâu
Chuyên tâm phụng sự đáp ân sâu
Trái tim thuần khiết trang nghiêm ấy 
Hồng liên tung nở cánh nhiệm màu

 

11. Sư cô Thích Nữ Chân Sáng Nghiêm
(Patricia Victoria Bergink)

From the deep well of Store the Mind creates
A painting adorned with beauty and truth
Listening deeply not pulled here and there 
We’re a light for our self and for others

13. Sư cô Thích Nữ Chân Trai Nghiêm
(Uchida Akemi) 

Purification by abstinence adorns the sky
As the north star shows the way across the ocean
The music of the breathing is the deep harmony
Of the stars and the planets and rising tide

14. Sư cô Thích Nữ Chân Tảo Nghiêm
(Trầm Thị Việt Thanh 
Pháp danh: Tâm Tịnh Thủy)

Tảo giác xin nguyện bước đi
Nghiêm thân hành đạo từ bi giúp đời
Tịnh thủy rưới mát khắp nơi 
Lối về quê mẹ rạng ngời chơn tâm

15. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Rằm
(Nguyễn Thị Ngọc Bích
Pháp danh: Tâm Phương Châu)

Tánh giác trong lành nghiêm giới định
Trăng rằm viên mãn ước nguyền xưa
Sáng soi an tịnh thân tuệ pháp 
Đuốc thiêng tổ tổ chân truyền thừa

16. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Chùa Xưa
(Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Pháp danh: Tâm Thanh Tịnh)

Vằng vặc trời trong trăng dọi bóng
Chùa xưa vang vọng pháp âm không
Chuyển gieo bi trí về muôn hướng 
Che mát địa cầu mãn ước mong

17. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng An Vui
(Thạch Thị Liêng
Pháp danh: Tâm Trí Hoa)

Trăng sáng nẻo về nơi xứ lạ
An vui mở rộng một con đường
Trúc tím hoa vàng luôn hiển lộ 
Công phu sen nở tỏa sắc hương

18. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Tuyết Hoa
(Nguyễn Thị Hồng Anh
Pháp danh: Tâm Nhuệ Chí)

Trái tim thuần khiết tợ tuyết hoa
Tình huynh tỉ muội ấm một nhà
Không ràng không buộc vầng trăng tỏ 
Chiếu sáng đời nghệ thuật thanh cao

19. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Một Phương
(Nguyễn Thị Phương Chi
Pháp danh: Tâm Thanh Trì)

Trăng về một hướng rạng mười phương
Đại địa thanh lương khắp nẻo đường
Ngàn hoa tung cánh rền âm pháp 
Diễn xướng lời kinh hiểu với thương

20. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Tùng Hạc
(Trương Thị Ca Dao
Pháp danh: Tâm Hạnh Luận)

Trăng hôm ấy là trăng muôn thuở
Tùng xanh vách núi hạc ngang trời
Lưng gió túi trăng đem phân phát 
Nụ cười hạnh phúc sáng muôn nơi

21. Sư cô Thích Nữ Chân Trăng Mai Thôn
(Hà Lan
Pháp danh: Tâm Trì Địa)

Trăng sáng vườn mai lòng đã nhẹ
Đường về thôn cũ bước thong dong
Gươm báu trao tay người nghệ sĩ 
Bừng lên đầu núi ánh mây hồng