Kệ truyền đăng

Kệ truyền đăng năm 2009

Trong Đại giới đàn Mùa Sen Mới, từ ngày 10-18.01.2009, tại Làng Mai.

Sư cô Chân Chỉ Nghiêm
(Lê Thị Kim Mười)

Con đường chỉ quán tinh nghiêm
Chân như hiển lộ nơi miền tử sinh
Phút giây khám phá chân hình
Thong dong mây trắng trời xanh gọi mời.

Thầy Chân Pháp Nhẫn
(Antonio Henrique)

Pháp môn trí nhẫn song hành
Tinh chuyên bất đoạn, uyên minh tỏ tường
Nguyền xưa phát túc siêu phương
Thủy chung vẫn một con đường đi lên.

Thầy Chân Đồng Từ
(Phan Đình Tứ)

Huynh đệ xưa nay một thể đồng
Đem tâm từ ái dựng Tăng thân
Công phu đền đáp ơn sâu nặng
Cành mai nở sáng giữa đêm Đông.

Thầy Chân Chỉnh Quang
(Nguyễn Ngọc Vỹ)

Giới thân hoàn chỉnh định sinh quang
Tuệ nhật sum lâm chiếu đạo tràng
Điệp khúc thiên thần vừa khởi xướng
Nhiệm mầu cánh cửa mở yêu thương.

Sư cô Chân Thần Nghiêm
(Trương Thị Huyền Trang)

Mai cốt cách tuyết tinh thần
Trang nghiêm cõi Bụt, pháp thân rạng ngời
Mùa xuân khoác áo xuân tươi
Mây hồng rạng rỡ khung trời Phạm Âm.

Thầy Chân Chỉnh Long
(Lê Trọng Thìn)

Tăng già chấn chỉnh, pháp hưng long
Thế giới giang tay kết đại đồng
Bàn chân tịnh độ quen in dấu
Đường về thanh thản gió mùa xuân.

Thầy Chân Pháp Lượng
(Hoàng Mai Hoà Bình)

Pháp môn thi thiết tuy vô lượng
Phật quả ngày mai quyết định thành
Đất thơm hiến tặng mùa xuân mới
Đường về mây trắng gọi trời xanh.

Thầy Chân Pháp Khí
(Fabrice Legrand)

Bước chân pháp khí trao truyền
Thong dong lên cõi uyên nguyên tuyệt vời
Phút giây hiện tại hồng tươi
Suối chim có mặt cho đời hát ca.

Sư cô Chân Hóa Nghiêm
(Vương Thị Hiền Trinh)

Công phu chuyển hóa từng giây phút
Vun trồng giới định để nghiêm thân
Chắp tay tiếp nhận nhành dương liễu
Thấy được Quan Âm chí xuất trần.

Sư cô Chân Doanh Nghiêm
(Lý Liên Hương)

Trăng xưa vốn chẳng nề doanh khuyết
Một vầng chiếu rạng cõi trang nghiêm
Vườn xưa tổ phụ đầy hương sắc
Đào hồng liễu lục hãy an nhiên.

Thầy Chân Pháp Khôi
(Nguyễn Hoàng Hùng)

Pháp hoa nở nụ tinh khôi
Vượt lên năng sở tài bồi giới thân
Nguyền xưa độ hết xa gần
Kim cương thân ấy mưòi phân vẹn mười.

Sư cô Chân Cung Nghiêm
(Đoàn Ngọc Anh Thư)

Sen vàng cung kính dâng lên
Muôn ngàn cõi Bụt trang nghiêm gọi mời
Đóa sen tuệ giác hồng tươi
Theo chân Điều Ngự độ người trầm luân.

Sư cô Chân Thi Nghiêm
(Phan Thị Thu Thảo)

Rau dưa nuôi lấy dòng thi lễ
Giới định tài bồi cõi tịnh nghiêm
Triều âm bốn biển đang đồng vọng
Mây trắng đường xưa mãn thệ nguyền.

Thầy Chân Pháp Hữu
(Huỳnh Thế Nhiệm)

Hạnh ngộ chân truyền nên pháp hữu
Suốt đời nương tựa có Tăng thân
Mắt xanh tỏa rạng xuân tiền kiếp
Tuổi pháp đo bằng tuổi núi sông.

Sư cô Chân Đàn Nghiêm
(Christine Uyên Nguyễn)

Hương xông pháp giới chiên đàn
Uy nghiêm thần lực, hào quang rạng ngời
Đóa sen phô cánh hồng tươi
Nẻo về đã rạng chân trời thênh thang.

Thầy Chân Từ Tâm
(Lê Nguyên Quả)

Quan chiêm diệu đế khởi từ tâm
Một sáng mây lành hiện pháp luân
Cánh hoa hé nụ thơm Ưu Bát
Ấm trời phương ngoại một mùa xuân.

Thầy Chân Từ Minh
(Hồ Thức)

Mây từ để lộ vầng minh nguyệt
Rót xuống trần gian ánh dịu hiền
Lắng khúc hải triều lên nhịp sống
Ngồi trên sinh tử vẫn an nhiên.

Thầy Chân Từ Quán
(Nguyễn Đình Tuấn)

Công phu nuôi dưỡng ơn từ phụ
Mạch suối Long Thuyền đã quán thông
Liễu biếc tần già lên tiếng gọi
Hoa đào chúm chím gió mùa xuân.

Thầy Pittaya
(Savekpun Phrakhrubaidika Pittaya)

Thong dong mây bạc nhiệm mầu
Trời cao ước nguyện trước sau vững vàng
Công phu nuôi lớn tình thương
Trăng sao có mặt trên đường ta đi.

Anh Chân An Bình
(Lâm Xuân Thời)

Tâm an thế giới sẽ bình
Núi xanh từ buổi đăng trình vẫn xanh
Tinh chuyên nguyện mãn công thành
Về nơi suối ngọt cây lành năm xưa.

Chị Chân An Trú
(Francoise Pottier)

Bản môn chốn ấy an lành
Trú trong hiện pháp anh linh tuyệt vời
Nhìn ra thiên địa tinh khôi
Vén màn đêm, thắp sáng trời tương lai.

Chị Chân Linh Thông
(Barbara Caseys)

Đường về Linh Thứu hoa sen nở
Thông
đạt nguồn tâm đuốc Tuệ soi
Bếp hồng lửa ấm ngày đông giá
Một kho chữ nghĩa sáng sao trời.

Chị Chân Giác Xứ
(Leslie Rawls)

Giác tính thời thời năng thật trú
Tâm tư xứ xứ đắc an bình
Vô đắc môn khai chân tự tại
Bất lao khổ tụng liễu tâm kinh.