Mười thương

Sư cô Chân Bảo Nghiêm

Một thương cắt tóc đi tu                                                                     

Khăn nâu chít chéo làm duyên cho cả làng                                              

Hai thương chiếc áo nhật bình

Mặc vào ngay ngắn thấy mình là người tu

Ba thương đôi guốc gỗ vuông

Bước đi từng bước nhẹ nhàng an nhiên

Bốn thương nón lá quai nâu

Đong đưa trước gió làm say ông trời

Năm thương bình bát trên tay

Theo Thầy khất thực vững vàng thảnh thơi

Sáu thương biết thở biết cười

Nói lời ái ngữ dịu dàng dễ thương

Bảy thương biết lắng nghe sâu

Tưới hoa, hoa nở từ trong tâm người

Tám thương đi, đứng, nằm, ngồi

Đoan trang mẫu mực rõ ràng oai nghi

Chín thương chuyển hóa thân tâm

Khơi nguồn cam lộ tình thương ngọt ngào

Mười thương trên kính dưới nhường

Thầy thương bạn mến một nhà an vui.