Buông dần triêng gióng (1)

Thầy Thủ tọa Thích Giác Viên

   1.

Con nhặt đòn gánh cũ

Nơi để rác bên đường

Do chợt nhớ về mẹ

Lòng thương cảm kính thương

 

5.     

Ngày con còn lớp sáu

Chiến tranh ngập máu xương.

Chết sau lưng trước mặt

Say ngủ thở bình yên

 

10. 

Pháo đâu xuyên thủng mái

Nổ già trẻ chịu chung

Đớn đau khô suối lệ

Kêu trời ngoài hay trong?

 

15.   

Nguồn lực nào xui khiến

Con may áo nông dân 

Bao mì đà hết bột

Tự thêu một chữ thương

Mỗi lần mặc áo ấy

Lòng nhẹ nhõm lạ thường

 

20.  

Muốn xuất gia xin mẹ.

Không do dự vấn vương

Ngàn lần con chẳng muốn

Khoác súng ra chiến trường

 

25. 

Mẹ nhìn con lâu lắm

Với đôi mắt tỏ tường 

Một cái nhìn sâu thẳm

Sâu hơn lòng đại dương

Không hề lộ dấu hiệu

Lệ đang nhỏ vào tim

 

30.

Ở chùa con nhớ mẹ 

Xin mẹ chớ vào thăm

Con hình dung nỗi khổ

Đôi quang gánh trĩu vai

Quãng đường dài sỏi đỏ

Lửa lựu đẫm nắng nung

 

35.

Mắt con thành suối lệ

Lệ mẹ đã tuôn dòng

Năm (mươi) hai năm tu tập

Sóng cồn lắng tâm trong

Mẹ hiền con quá vãng (1988)

 

40.

Đã trên ba mươi năm

Con tiếp tuệ tương tức

Đường hiếu vẫn mở tung

Con lắng là mẹ lắng

Mạch tiên tổ gia phong

 

45.

Nay nhìn đòn gánh cũ

Con mẹ lớn sơ tâm

Nguyện chí thành phụng hiến

Sống nếp sống bỏ buông.(2)

 

Ân thầy hôm sớm đệ huynh

Càn khôn tỏa rạng suối nguồn khai thông

 

                                              Hiện pháp đắc an tịnh cư

                                   An Bằng, ngày 16 tháng 05 năm 2019

 

(1) Triêng gióng: Gióng là chiếc quang nhỏ bằng tre hay mây. Gióng là quang, triêng là đòn gánh thường được làm bằng tre. Triêng gióng (quang gánh) là dụng cụ thường dùng của dân tộc Việt Nam, nhất là nông thôn.

Cụ Phan Bội Châu có câu thơ: Một triêng đủng đỉnh hai đầu thúng

(2) Bỏ  buông: câu đối ở mộ mẹ 1988:

                                                                               Trông xác vữa mẹ già chết để lại
                                                                             Nhắc thân hèn trẻ mọn sống cho đi.

.