Nghe pháp thoại – mp3

Download Thich Nhat Hanh’s Dharma talk mp3

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
mp3 File Video
YouTube
2013-11-17 The First Dharma Talk of the Winter Retreat (Pháp Thoại bằng tiếng Anh) Thông dịch Tiếng Việt mp3
Xem
2013-11-21 Mở đầu Duy Biểu ứng dụng Nghe mp3 Xem
2013-11-24 Mối liên hệ giữa ý, mạc na và thức Nghe mp3 Xem
2013-11-28 Năm tâm sở biến hành Nghe mp3 Xem
2013-12-01 Sinh Phật bất nhị – bài kệ thứ 3 Nghe mp3 Xem
2013-12-05 Những đặc tính của chủng tử Nghe mp3 Xem
2013-12-08 Sự khế cơ và làm mới đạo Bụt Nghe mp3 Xem
2013-12-12 Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của chủng tử Nghe mp3 Xem
2013-12-15 Không trong cũng không ngoài Nghe mp3 Xem
2013-12-19 Những công dụng của tàng thức Nghe mp3 Xem
2013-12-22 How to enjoy the practice

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2013-12-24 What do you want to do with your life

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2013-12-29 The living Dharma is in the Shangha

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2013-12-31 Xmas-Eve-DharmaTalk

(Pháp thoại bằng tiếng Anh)

Thông dịch Tiếng Việt mp3 Xem
2014-01-05 Thảnh thơi, tự do và tình huynh đệ Nghe mp3 Xem
2014-01-09 Để pháp thân tỏa sáng Nghe mp3 Xem
2014-01-12 Đối tượng của tàng thức là tánh cảnh Nghe mp3 Xem
2014-01-16 Tính tương đãi Nghe mp3 Xem
2014-01-19 Tam cảnh, tam lượng Nghe mp3 Xem
2014-01-23 Sự tích cây nêu – Những tính chất của chủng tử Nghe mp3 Xem
2014-01-26 Những tính chất của chủng tử (tt) Nghe mp3 Xem
2014-01-30 Bình thơ đêm giao thừa Nghe mp3 Xem
2014-02-06 Mạc na là Tình Nghe mp3 Xem
2014-02-09 Con đường thực tập Nghe mp3 Xem

Tài liệu

Tóm lược những ý chính của Khóa tu Mùa Đông 2013 – 2014
51 Tâm hành .PDF.DOC
30 Bài tụng Duy Thức .PDF.DOC
50 bài tụng Duy Biểu .PDF .DOC
50 Verses on the Consciousness .PDF.DOC
50 verses in chinese (唯表五十頌) .PDF.DOC

 

 


 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)

 

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

 

Khoá tu tại Thái Lan 2013

Pháp thoại ngày 24 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

Pháp thoại ngày 25 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

Pháp thoại ngày 26 tháng 04 năm 2013.  <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Pháp thoại Xóm Trung khoá tu Mùa Hè tại Làng Mai 2013

Pháp thoại ngày 28 tháng 07 năm 2013. <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Chuyến hoằng Pháp tại Mỹ năm 2013

Pháp thoại 18-08-2013: Đại học Brock, Mỹ. <<.mp3>><<Xem Video>>

Tu viện Mộc Lan

Ngày Nội dung Mp3 File Xem Video
19-09-2013 Hướng dẫn tổng quát Nghe mp3 Xem
20-09-2013 Bước Chân màu nhiệm Nghe mp3 Xem
21-09-2013 Xử lý khổ đau Nghe mp3 Xem
22-09-2013 Tiếng chuông huyền diệu- Vượt thoát khổ đau Nghe mp3 Xem

Tu viện Lộc Uyển  <<Xem toàn bộ Video khoá tu>>

Ngày Nội dung Mp3 File Xem Video
04-10-2013 Hướng dẫn tổng quát Nghe mp3 Xem
05-10-2013 Nghệ thuật hạnh phúc Nghe mp3 Xem
06-10-2013 Trở về với hạnh phúc Nghe mp3 Xem
07-10-2013 Vấn đáp Nghe mp3 Xem
08-10-2013 Tự tánh của mây Nghe mp3 Xem

 

Pháp thoại 27-10-2013 Tu viện Kim Sơn, Mỹ. <<.mp3>> <<Xem Video>>

 

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Mp3 File Xem Video
2013-11-07 Tổ Nhất Định Nghe mp3 Xem
2013-10-31 – Bụt có trong xe không?
– Thầy kể về chuyến hoàng hóa tại Mĩ 2013
Nghe mp3 Xem

 

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)

 

Nhấp chuột phải vào liên kết, chọn “Save Link As…” để tải về.

Ngày – Date Nội dung – Title
________________________________________
Flie mp3
2012-11-08 Tứ Tất Đàn và Tứ Y Cứ Nghe mp3
2012-11-11 Phương pháp học Phật Nghe mp3
2012-11-15 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 01 Nghe mp3
2012-11-18 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 02 Nghe mp3
2012-11-22 Kinh Chiên Đà Nghe mp3
2012-11-25 12 Nhân duyên Nghe mp3
2012-12-02 Quán hữu vô phẩm đệ thập ngũ 03 Nghe mp3
2012-12-06 Niết bàn chính là con đường Nghe mp3
2012-12-09 Quê hương chính là con đường Nghe mp3
2012-12-16 Kinh Tuỳ Thuận Nhân Duyên Nghe mp3
2012-12-20 Kinh A Nậu La Độ Nghe mp3
2013-01-06 Mỗi bước là trị liệu mầu nhiệm Nghe mp3
2013-01-10 Kinh Như Thị Ngữ Nghe mp3
2013-01-13 Năm quán yếu chỉ Nghe mp3
2013-01-17 Kinh Sa Môn Quả Nghe mp3
2013-01-20 Kinh Người Áo Trắng Nghe mp3
2013-01-24 – Kinh Người Áo Trắng (02)
– Kinh Giáo Hoá Người Bệnh
Nghe mp3
2013-01-27 5 Giới – Con đường đưa tới Niết bàn Nghe mp3
2013-01-31 Kinh Sự Thực Tập Của Một Vị Chuyển Luân Thánh Vương Nghe mp3
2013-02-03 2 sự quyến rũ lớn trong Đạo Bụt Nghe mp3
2013-02-09 Giao thừa- Bình thơ Phạm Duy Nghe mp3

Tham dự pháp thoại trực tuyến:
http://www.youtube.com/plumvillage

Để xem lại các pháp thoại đã phát xin vào:
https://vimeo.com/thuvienlangmai (ngôn ngữ gốc)
http://vimeo.com/plumvillage/videos (thông dịch sang tiếng anh)

 

Tải về dạng mp3

28.11.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 7)
02.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 8)
05.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 9)
09.12.2010 Kinh Rong chơi trời phương ngoại (phần 10 hết)

12.12.2010 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 1 (Pháp Tập yếu Tụng Kinh, Viên Tịch Phẩm Đệ Nhị Thập Lục)
16.12.2010 Giáo lý cơ đốc cần vượt thoát nhị nguyên
19.12.2010 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 2

06.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 3
09.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 4
13.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 5
16.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 6
20.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 7
23.01.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 8

27.01.2011 Chánh Niệm-thuốc an thần tốt nhất; Sự tích ông Táo, cây nêu
30.01.2011 Cửa Phật Đây Rồi, Tôi Thấy Tôi
02.02.2011 Bình thơ giao thừa

10.02.2011 Kinh Nơi an ổn tuyệt vời – phần 9

13.02.2011 Kinh Hương Hoa – phần I  văn bản: Kinh Hương Hoa
17.02.2011 Kinh Hương Hoa – phần 2

Mùa Xuân 2010

 

01.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần III)

25.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần IV)
29.04.2010 Kinh Duy Lâu Lặc Vương (phần V)


02.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 1) văn bản: Phẩm Ái dục – Kinh Pháp Cú
06.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 2)
09.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 3)
13.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 4)
16.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 5)
20.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 6)
23.05.2010 Kinh Chiếc Lưới Ái Ân (phần 7 hết)
11.06.2010  Dòng Tu Tiếp Hiện


27.06.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 1) văn bản: Phẩm Nê Hoàn – Kinh Pháp Cú
01.07.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 2)
04.07.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 3)


Mùa Hè 2010

26.07.2010 Pháp thoại tại Xóm Trung-Làm sao để mở rộng trái tim

02.08.2010 Pháp thoại tại Xóm Trung-Làm sao để giúp người kia thay đổi

 


Mùa Thu 2010

18.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 4)
21.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 5)
25.11.2010 Kinh Rong Chơi Trời Phương Ngoại (phần 6)

Tải về dạng mp3

2009-11-26      Nghệ thuật chế tác hạnh phúc và chuyển hóa khổ đau – mp3

2009-11-29      Kinh Cát Tường p1 – Thế nào là điềm lành  – mp3

2009-12-03      Kinh Cát Tường p2 – nguồn gốc và pháp triển – mp3

2009-12-10      Kinh Cát Tường p3 – phạm hạnh và bố thí – mp3

2009-12-13      Kinh Cát Tường p4 -Xây xựng lại con người trong thời đại mới –  mp3

2009-12-17      Kệ truyền thừa thiền phái Liễu Quán – mp3

2009-12-20      Kinh Mâu Ni – mp3

2010-01-03      Kinh Phu Tử Cộng Hội p1 – mp3

2010-01-07      Kinh Phu Tử Cộng Hội p2 – mp3

2010-01-10      Kinh Phu Tử Cộng Hội p3 – mp3

2010-01-24      Kinh Di Lặc Nạn p1 – mp3

2010-01-28      Kinh Di Lặc Nạn p2 – mp3

2010-01-31      Kinh Kính Diện Vương p1 – mp3

2010-02-04      Kinh Kính Diện Vương p2 – mp3

2010-02-07      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p1 – mp3

2010-02-11      Kinh Duy Lâu Lặc Vương p2 – mp3

2010-02-13      Bình thơ giao thừa – mp3

Tải về dạng mp3

2008-11-20 Quê hương giây phút hiên tại – mp3

2008-11-23 Đừng tìm hạnh phúc trong tương lai – mp3

2008-11-27 Tri ân là hạnh phúc – mp3

2008-11-30 Chánh kiến nền tảng hạnh phúc – mp3

2008-12-04 Trở về căn nhà của mình – mp3

2008-12-07 Hạnh phúc trong đau khổ – mp3

2008-12-11 Chánh kiến là cái nhìn vượt thoát – mp3

2008-12-14 Dùng tuệ giác để vượt thoát định kiến – mp3

2008-12-18 Quay về nương tựa tỉnh giác – mp3

2009-01-04 Hiện pháp lạc trú – mp3

2009-01-08 Ái ngữ là nghệ thuật – mp3

2009-01-22 Hòa hợp trong năm uẩn – mp3

2009-01-25 Giao thừa – mp3

2009-02-01 Mộng trung ngộ – mp3

2009-02-08 Làm bạn với khổ đau – mp3

2009-02-12 Quán niệm hơi thở – mp3

2009-02-15 Dựng lại với hơi thở – mp3


Tải về dạng mp3

01.  không gian không phải vô vi (D1,2) – mp3

02.  niết bàn là vắng mặt của vô minh (D3,4,5,6,7) – mp3

03.  cửa ngõ đi vào bản thể (D8,9) – mp3

04.  hợp xướng trong sự thống nhất (D11) – mp3

05.  giới cần khổ dưới ánh sáng chánh niệm (D12,13,14,15) – mp3

06.  sự thật thứ 3 là lạc đế (D16,17) – mp3

07.  tự do ý chí (D18) – mp3

08.  tập đế là bát tà đạo (D19) – mp3

09.  alahan là bồ tát (D20) – mp3

10.  thân người thân bụt (D21) – mp3

11.  thân người thân bụt (tt) (D22) – mp3

12.  tuệ giác vô ngã tương tục tương tức (D23) – mp3

13.  luân hồi dưới cái nhìn chân đế (D24) – mp3

14.  khổ lạc tương tức (D25) – mp3

15.  tăng thân, phật thân, pháp thân tương tức (D26) – mp3

16.  sự thực tập cần liên tục (D27) – mp3

17.  biểu và vô biểu (D28,29) – mp3

18.  pháp là đối tượng của tâm thức (D30,31) – mp3

19.  không có ngã nhưng có luân hồi (D32,33) – mp3

20.  tàng thức, mạc na thức (D34,35,36) – mp3

21.  trở về tắm trong dòng sông nguyên thỉ (D37) – mp3

22.  tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian (D38) – mp3

23.  không chống đối giữa các trình bày giáo lý (D39) – mp3

24.  trái tim tuệ giác đạo bụt (D40) – mp3

25. vượt thoát hệ lụy – mp3

26. bốn điều nương tựa của người học đạo – mp3

 

Xem video các bài giảng này >>

 

Các Định đề giáo lý Làng Mai

 

 1. Hư không không phải là một pháp vô vi, hư không chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể, tâm thức.
 2. Về phương diện Tích Môn: tất cả các pháp đều là hữu vi. Về phương diện Bản Môn: tất cả các pháp đều là vô vi.
 3. Niết Bàn là sự vắng mặt của vô minh và phiền não mà không phải là sự vắng mặt của uẩn, xứ và giới.
 4. Niết Bàn là Niết Bàn, không hữu dư y cũng không vô dư y.
 5. Niết Bàn có thể được tiếp xúc trong giây phút hiện tại.
 6. Niết Bàn không phải là một pháp mà là tự tánh của tất cả các pháp.
 7. Vô sinh có nghĩa là Niết Bàn, có nghĩa là Chánh Giác, cùng với bất diệt, vô khứ vô lai, phi nhất phi dị, phi hữu phi vô.
 8. Các định Không, Vô tướng, Vô tác giúp ta tiếp xúc với Niết Bàn.
 9. Những định căn bản là Vô thường, Vô ngã, Niết Bàn.
 10. Ba pháp ấn là Vô thường, Vô ngã và Niết Bàn. Có thể nói tới 4 pháp ấn hay 5 pháp ấn nếu trong đó có pháp ấn Niết Bàn.
 11. Niệm, định, tuệ là sự thực tập nồng cốt để đi đến giải thoát.
 12. Giới cũng là Niệm.
 13. Cần (tinh tấn) cũng là Giới.
 14. Niệm, định, tuệ tương dung, cả ba đều có công năng đưa tới hỷ lạc và giải thoát.
 15. Chánh niệm về khổ đau giúp ta nhận diện những điều kiện hạnh phúc đang có mặt và ngăn ngừa tạo tác lầm lỗi và gieo nghiệp nhân xấu.
 16. Bốn diệu đế đều là hữu vi; Bốn diệu đế đều là vô vi.
 17. Diệu đế thứ ba có thể được gọi là Lạc đế.
 18. Ý chí tự do có được là do Tam học.
 19. Nên nhìn tập đế là con đường của Bát Tà Đạo. Nguyên do sinh tử luân hồi không phải chỉ là ham muốn.
 20. Vị La Hán chân thực cũng là một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát đích thực cũng là một vị La Hán.
 21. Hễ là người thì có thể là Bụt, là Bụt nhưng không ngưng làm người; Do đây có hằng hà sa số Bụt.
 22. Bụt có nhiều thân: chúng sinh thân (nhân thân), pháp thân, thân ngoại thân, tăng thân, thừa kế thân, pháp giới thân và pháp giới tính thân. Người vì có thể là Bụt nên cũng có đầy đủ các thân ấy.
 23. Có thể nói tới con người (pudgala) như một dòng ngũ uẩn liên tục (hằng) luôn luôn chuyển biến (chuyển) liên hệ tương duyên và trao đổi với các dòng hiện tượng khác, mà không thể nói tới con người như một cái ta biệt lập, bất biến và thường hằng.
 24. Chỉ có thể hiểu luân hồi theo đệ nhất nghĩa đế trong ánh sáng của vô thường, vô ngã và tương tức.
 25. Khổ lạc tương tức; phiền não và bồ đề đều có tính chất hữu cơ.
 26. Tăng thân, Phật thân, Pháp thân tương tức. Trong chân Tăng có chân Phật và chân Pháp.
 27. Vì phiền não và bồ đề đều có tính hữu cơ, nên sự thực tập cần được liên tục để mang tới chuyển hóa và giữ không cho đoạ lạc. Luân hồi là sự tiếp nối: Cái đẹp và cái lành cần được tiếp nối càng lâu dài càng tốt; cái xấu và cái dở cần được chuyển hóa để đừng tiếp tục; rác phải được sử dụng để nuôi hoa.
 28. Giải thoát luân hồi không có nghĩa là chấm dứt một bổ đặc già la (pudgala) vốn không thật có, cũng không phải là chấm dứt giới thân tuệ mạng của một đời tu.
 29. Sinh diệt chỉ là biểu và vô biểu. Biểu là biểu hiện, năng sở đồng thời. Trong khi có biểu này thì có vô biểu kia. Trong khi cái này biểu thì cái kia vô biểu.
 30. ‘Pháp’ không phải là ‘một sự vật’, ‘một cái’, ‘một thực thể’, mà là một quá trình, một sự kiện đang xảy ra, và trước hết là một đối tượng của tâm thức.
 31. Báo thân gồm cả y lẫn chánh, cả cọng lẫn tự, ta bà của chúng sinh là tịnh độ của Bụt.
 32. Không có ngã nhưng vẫn có luân hồi. Có cái gọi là tương tục (samtati) nhưng cái tương tục nào cũng đều có tính tương tức.
 33. Phật tử qua các thế hệ phải liên tục đối kháng lại 2 khuynh hướng thần hóa và ngã hóa, biểu hiện những nhu yếu đại chúng nhất của con người.
 34. Tàng thức có công năng học hỏi, huân tập, xử lý, lưu trữ, sắp đặt kế hoạch đối phó, bảo hộ, nuôi dưỡng, trị liệu và tiếp nối. Tàng thức có công năng thiết lập một kho tư liệu, những lề lối hành xử vô thức đã được sắp đặt sẵn, một chương trình tự động tự dẫn để chiếc thuyền có thể tự lèo lái mà không cần sự có mặt của một vị thuyền trưởng.
 35. Mạt na có khuynh hướng tìm an ổn lạc thú bền bĩ, không thấy được luật tiêu thụ có chừng mực, không thấy được mục đích và sự nguy hại của sự tìm cầu dục lạc, không thấy được sự thiết dụng của khổ đau, sự cần thiết của tuệ giác vô thường, vô ngã, tương tức, từ bi và truyền thông.
 36. Ý thức nhờ thực tập Giới Định Tuệ có thể học hỏi và chuyền xuống những kinh nghiệm và tuệ giác của mình cho Tàng thức và giao cho Tàng thức trách nhiệm làm chín mùi và phát hiện toàn diện những hạt giống tuệ giác đã có sẵn trong nó.
 37. Phép tu căn bản của đạo Bụt Nguyên Thủy là phép tu Niệm Xứ, có công năng nhận diện, chuyển hóa tập khí, và làm cho thành tựu viên mãn bảy giác chi và Tám Chánh Đạo. Các pháp thiền quán đại thừa, kể cả thiền Tổ Sư cần được thỉnh thoảng trở về tắm trong dòng suối Nguyên Thủy ấy để đừng đánh mất cốt tủy của Phật Pháp.
 38. Thực chất của Tịnh Độ và Niết Bàn vượt thoát không gian và thời gian. Thực chất của vạn pháp cũng đều như thế.
 39. Duyên, thọ, uẩn, xứ, giới, thức…có thể được trình bày dưới nhiều mô thức khác nhau. Các mô thức này không nhất thiết phải chống đối nhau.
 40. Các giáo lý vô thường, vô ngã, duyên khởi, không, vô tướng, vô tác, niệm , định, tuệ, v.v… là trái tim tuệ giác đạo Bụt, có thể đi đôi với tinh thần khoa học, đối thoại, hướng dẫn gợi ý  và nâng đỡ cho khoa học. Khoa học hiện đại cần vượt cho được nhị thủ; nhà khoa học cần luyện tập để phát triển hơn nữa khả năng trực giác của mình.

Tải về dạng mp3

2004-01-09 Thiết lập buổi họp hạnh phúc mp3
2004-01-16 Giữ giới là thực tập chánh niệm mp3
2004-01-30 Tam tu tịnh giới mp3
2004-02-06 Luật tạng và quy luật các bộ phái mp3
2004-02-06 Quảng luật mp3
2004-02-27 Văn học luật tạng của 6 bộ phái mp3
2004-03-02 Quay về quê hương đích thực mp3
2004-03-04 Luật tạng Xích Đồng Diệp bộ mp3
2004-03-09 Nghệ thuật soi sáng mp3
2004-03-12 Luật tạng Đồng Diệp bộ và Pháp Tạng bộ mp3

Tải về dạng mp3

2004-01-04  Cùng nhau xây dưng tăng thân – mp3

2004-01-11  Bàn tay tiếp nối – mp3

2004-01-18  Làm mới cuối năm – mp3

2004-02-15  Tập hiểu tập thương – mp3

2004-02-29  Tưới tẩm hạt giống tốt – mp3

2004-03-03  Người sống hạnh phúc – mp3

2004-03-07  Tinh hoa đời sống, luân hồi – mp3

2004-03-14  Trái tim nhân từ – mp3

Tải về dạng mp3

 

bài 01  2004-09-23      Chư Tổ là tiếp nối của Bụt – mp3

bài 02  2004-09-26      Dị Bộ Tông Luân Luận (1) – Phân phái lần đầu – mp3

bài 03  2004-09-30      Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới – mp3

bài 04  2004-10-03      Đặc tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa – mp3

bài 05  2004-10-07       Dị Bộ Tông Luân Luận (2) – Đóng góp của các bộ phái – mp3

bài 06  2004-10-10      Sự hình thành Đại Thừa bộ phái – mp3

bài 07  2004-10-12      Dị Bộ Tông Luân Luận (3) – mp3

bài 08  2004-10-14      Dị Bộ Tông Luân Luận (4) – mp3

bài 09  2004-10-17      Dị Bộ Tông Luân Luận (5) – mp3

bài 10  2004-10-19      Tịnh Độ trong hiện tại

bài 11  2004-10-21      Dị Bộ Tông Luân Luận (6) – Ba thời không thực thể – mp3

bài 12  2004-10-24      Dị Bộ Tông Luân Luận (7) – Các Tam pháp ấn – mp3

bài 13  2004-10-26      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (1) – mp3

bài 14  2004-10-28      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (2) – mp3

bài 15  2004-10-31      Dị Bộ Tông Luân Luận (8) – Giấc mơ tình huynh đệ – mp3

bài 16  2004-11-04      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (3) – dbtll09 – mp3

bài 17  2004-11-07      Phát triển kinh Quán Niệm Hơi thở (4) – dbtll10 – mp3

bài 18  2004-11-14      Dị Bộ Tông Luân Luận (11) – Thuyết Hữu bộ – mp3

bài 19  2004-11-18      Dị Bộ Tông Luân Luận (12) – Tam thế thực hữu – mp3

bài 20  2004-11-21      Dị Bộ Tông Luân Luận (13) – Ngồi chơi với hơi thở – mp3

bài 21  2004-11-25      Biết ơn là hạnh phúc – mp3

bài 22  2004-11-28      Pháp ấn Làng Mai – mp3

bài 23  2004-12-02      Tam thời tương tức – Quá khứ là tương lai – mp3

bài 24  2004-12-05      Dị Bộ Tông Luân Luận (14 ) – Tín ngưỡng – mp3

bài 25  2004-12-09      Tư tưởng các bộ phái – dbtll15  – mp3

bài 26  2004-12-12      Dị Bộ Tông Luân Luận (16) – bộ phái Đại Thừa – mp3

Xem văn bản phần nguyên lục >>

Tải về dưới dạng mp3

 1. Bụt Tổ là ai – mp3
 2. Đã về đã tới – mp3
 3. Tánh tướng biệt quán – mp3
 4. Bình thường vô sự – mp3
 5. Không Bụt không chúng sanh – mp3
 6. Bây giờ và ở đây – mp3
 7. Đến đi thong dong – mp3
 8. Điều phục tâm ý – thực tập căn bản – mp3
 9. Bốn cảnh vô tướng – mp3
 10. Ba thân ba cõi – mp3
 11. Bình thường tâm thị đạo – mp3
 12. Vượt thoát giả danh – mp3
 13. Chủ và khách – mp3
 14. Tri kiến chân thật – mp3
 15. Thiền duyệt pháp hỷ – mp3
 16. Ai đi tìm phật pháp – mp3
 17. Sự trao truyền của chư tổ – mp3
 18. Danh từ và kiến giải – mp3
 19. Bụt pháp đạo là thật – mp3
 20. Tam cảnh tương tức – mp3
 21. Năm nghiệp vô gián – mp3
 22. Chặt bỏ ảo ảnh – mp3
 23. Thuốc và bệnh – mp3
 24. Trở về thực tại – mp3
 25. Phải tự nổ lực – mp3
 26. Đối trị căn cơ 1 – mp3
 27. Đối trị căn cơ 2 – mp3
 28. Đối trị căn cơ 3 – mp3
 29. Đối trị căn cơ 4 – mp3
 30. Tìm lại con người chân thật – mp3
 31. Bản thân và năm uẩn – mp3
 32. Mẫu người lý tưởng – mp3
 33. Vô sự là tự do – mp3
 34. Buông bỏ sự tìm cầu – mp3
 35. Tuệ giác và kiến thức – mp3
 36. Tùy xứ tác chủ – mp3

 

Tải về dạng mp3

2001-11-29 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3
2001-11-02 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3
2001-11-06 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3
2001-11-09 Trung quán luận – quán nhân duyên  –  mp3

2002-01-10 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-13 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-17 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-20 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-24 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3
2002-01-27 Trung quán luận – quán khứ lại  –  mp3

2002-01-31 Trung quán luận – quán tứ đế  –  mp3
2002-02-03 Trung quán luận – quán tứ đế  –  mp3

2002-12-12-Trung quán luận – phẩm 15-bài01-04  –  mp3
2002-12-15-Trung quán luận – phẩm 15-bài05-08  –  mp3
2002-12-19-Trung quán luận – phẩm 15-bài09-11  –  mp3

2002-12-22-Trung quán luận – phẩm10-bài00-01  – mp3
2003-01-02-Trung quán luận – phẩm10-bài01-03  – mp3
2003-01-05-Trung quán luận – phẩm10-bài04-05  – mp3
2003-01-19-Trung quán luận – phẩm10-bài06-07  – mp3
2003-01-26-Trung quán luận – phẩm10-bài08-13  – mp3
2003-01-30-Trung quán luận – phẩm10-bài14-16  – mp3

2003-02-06-Trung quán luận – phẩm25-bài01-03  –  mp3
2003-02-09-Trung quán luận – phẩm25-bài04-06  –  mp3
2003-02-13-Trung quán luận – phẩm25-bài07-12  –  mp3
2003-02-20-Trung quán luận – phẩm25-bài17-20  –  mp3
2003-02-23-Trung quán luận – phẩm25-bài21-24  –  mp3

Tải về dạng mp3

2000-12-14 Tướng trạng của đối tượng nhận thức – mp3

2000-12-17 Tướng y tha khởi – mp3

2000-12-21 Chủng tử huân tập – mp3

2000-12-28 Biến kế chấp, tam tánh – mp3

2001-01-01 Đoạn 7 chương 2 – mp3

2001-01-04 Đoạn 10 chương 2 – mp3

2001-01-11 Đối tượng và chủ thể nhận thức – mp3

2001-02-08 Nghệ thuật sống chánh niệm – mp3

2001-02-11 Dòng sinh mạng – mp3

2001-02-15 Cởi bỏ kết sử – mp3

Tải về dạng mp3

 

1999-11-14-Miên mật, hiện pháp, lạc trú – mp3

1999-11-28-NDTL01-Đối tượng nhận thức – mp3

1999-12-02-NDTL02 – mp3

1999-12-05-NDTL03 – mp3

1999-12-09-NDTL04 – mp3

1999-12-12-NDTL05 – mp3

1999-12-16-NDTL06 – mp3

1999-12-19-NDTL07 – mp3

2000-01-06-NDTL08 – mp3

2000-01-09-NDTL09 – mp3

2000-01-16-NDTL10 – mp3

2000-01-20-NDTL11 – mp3

2000-01-23-NDTL12 – mp3

2000-01-27-NDTL13 – mp3

2000-01-30-NDTL14 – mp3

2000-02-03-NDTL15 – mp3

2000-02-10-NDTL16 – mp3

2000-02-13-NDTL17 – mp3

2000-02-17-NDTL18 – mp3

 

Tải về dạng mp3

01    1997.11.28    Công phu tu tập mỗi ngày – mp3
02    1997.11.30    Kinh Kim Cương 1 – mp3

03    1997.12.04    Kinh Kim Cương 2 – mp3
04    1997.12.07    Kinh Kim Cương 3 – mp3
05    1997.12.11    Kinh Kim Cương 4 – mp3
06    1997.12.14    Kinh Kim Cương 5 – mp3
07    1997.12.18    Kinh Thương Yêu – mp3
08    1997.12.21    Đảnh Lễ và Quy Nguyện – mp3
09    1998.01.04    Quay về Nương tựa – mp3
10    1998.01.08    Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền – mp3

11    1998.01.11    Kinh Diệt Trừ Phiền Giận – mp3
12    1998.01.15    Bốn Lời Quán Nguyện – mp3
13    1998.01.18    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1) – mp3 – Kệ Vô Thường  – mp3
14    1998.01.22    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) – mp3
15    1998.01.25    Kinh Quán Niệm Hơi Thở (3) – mp3
16    1998.01.29    Hướng Về Kính Lạy – mp3
17    1998.02.01    Kinh Phổ Môn – mp3
18    1998.02.05    Kinh Bát Đại Nhân Giác – mp3
19    1998.02.08    Bài Tụng Hạnh Phúc – mp3

20    1998.02.12    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (1) – mp3
21    1998.02.15    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (2) – mp3
22    1998.02.19    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (3) – mp3
23    1998.02.22    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (4) – mp3
24    1998.02.26    Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (5) – mp3
25    1998.03.12    Phòng Hộ Chuyển Hóa – mp3
26    1998.03.15    Kinh Trung Đạo Nhân Duyên – mp3
27    1998.03.19    Kinh Duyên Sinh và Đại Không – mp3
28    1998.03.22    Soi Sáng Nhân Diện Tập Khí – mp3
29    1998.03.26    Kinh Soi Gương – Tiếp Xúc Tổ Tiên – mp3mp3
30    1998.04.02    Kinh Soi Gương – Tùy Hỷ Hồi Hướng – mp3

31    1998.04.05    Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh BNH (1) – mp3
32    1998.04.09    Kinh Bát Nhã Hành 1 – mp3
33    1998.04.12    Kinh Bát Nhã Hành 2 – mp3
34    1998.04.16    Kinh Bát Nhã Hành 3 – mp3
35    1998.04.19    Kinh Bát Nhã Hành 4 – mp3
36    1998.04.23    Kinh Bát Nhã Hành 5 – mp3
37    1998.04.28    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 1 – mp3
38    1998.04.30    Kinh Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 2 – mp3
39    1998.07.02    Kinh A Na Luật Đà. Ba Cái Lạy – mp3

40    1998.07.12    Chánh niệm. Kinh NBR – mp3
41    1998.07.12    Chuyển Niệm – mp3
42    1998.09.06    Ba Cái Lạy – mp3
43    1998.09.13    Kinh Người Bắt Rắn 1 – mp3
44    1998.10.01    Kinh Người Bắt Rắn 2 – mp3
45    1998.10.04    Kinh A Di Đà 1 – mp3
46    1998.10.08    Kinh A Di Đà 2 – mp3
47    1998.10.11    Kinh A Di Đà 3 – mp3
48    1998.10.15    Kinh A Di Đà 4 – mp3
49    1998.10.18    Kinh A Di Đà 5 – mp3

50    1998.10.22    Thiên Long Hộ Pháp – mp3
51    1998.10.25    Kinh Độ Người Hấp Hối – mp3
52    1998.11.22    Kinh Phước Đức – mp3
53    1998.11.26    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 1 – mp3
54    1998.11.29    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 2 – mp3
55    1998.12.06    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 3 – mp3
56    1998.12.10    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 4 – mp3
57    1998.12.13    Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 5 – mp3
58    1998.12.17    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (1) – mp3
59    1998.12.20    Nghi Thức Cúng Thí Thực  (2) – mp3

60    1999.01.03    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 1 – mp3
61    1999.01.07    Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 2 – mp3
62    1999.01.10    Kinh Hải Đảo Tự Thân – mp3
63    1999.01.14    Nhân Diện Hạt Giống Sợ Hãi – mp3
64    1999.01.21    Sám Nguyện – mp3
65    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 1 – mp3
66    1999.01.24    Bốn Phép Tùy Niệm 2 – mp3
67    1999.01.31    Bốn Phép Tùy Niệm 3 – mp3

68    1999.02.04    Nghi Thức Chúc Tán – mp3
69    1999.02.07    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư 1 – Chúc Tán – mp3
70    1999.02.14    Nghi Thức Chúc Tán Tổ Sư 2 – LờI Khấn Bạch – mp3
71    1999.03.11    Nghi Thức Cúng Ngọ – mp3
72    1999.03.11    Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật – mp3
73    1999.03.14    Nghi Thức Thọ Trai 1 – mp3
74    1999.03.18    Nghi Thức Thọ Trai 2 – mp3

75    1999.04.04    Qui Sơn Cảnh Sách 1 – mp3
76    1999.04.11    Qui Sơn Cảnh Sách 2 – mp3
77    1999.04.15    Qui Sơn Cảnh Sách 3 – mp3
78    1999.04.25    Qui Sơn Cảnh Sách 4 – mp3
79    1999.04.29    Qui Sơn Cảnh Sách 5 – mp3
80    1999.04.29    Qui Sơn Cảnh Sách 6 – mp3

 

Đây là khóa học về tiến trình sinh động và phương cách hành trì của Thiền tập Phật giáo từ hồi Bụt còn tại thế, qua thời đạo Bụt Bộ Phái, cho đến ngày nay.

Toàn bộ khóa chia làm ba phần, trình bày ba giai đoạn nói trên của Truyền Thống Sinh Động Thiền Tập Trong Đạo Bụt:

 phần 1    Nói về Thiền tập thời Nguyên Thỉ. Nội dung là những bài giảng các kinh điển chính yếu và chưa chế biến của thời Bụt còn tại thế. Thêm vào đó là những sử liệu minh chứng đạo Bụt ở nước ta hồi đó là được truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang chứ không phải từ Trung Quốc như nhiều sách sử ghi lại.

phần 2   Trình bày những Thiền phái lớn ở Việt Nam kể từ thế kỷ thứ Ba trở về sau. Nội dung gồm các phương pháp hành trì, những giáo pháp của chư tổ, cùng cách du nhập và phát triển của từng Thiền phái tại Việt Nam hồi đó.

phần 3   Dành cho những Phương pháp tu tập Làng Mai. Nội dung gồm những thực tập dựa trên giáo điển thời nguyên thỉ để cung ứng những pháp môn thiền tập Đại thừa, thích hợp với việc trị liệu và giải thoát thân, tâm của con người trong thời đại mới. Nền tảng căn bản của những phương pháp này là Hiện Pháp Lạc Trú.

 Trong toàn bộ khóa học còn có kết quả của những công trình nghiên cứu, tìm kiếm gốc rễ kinh điển nguyên thỉ của đạo Bụt; những đề nghị giáo chính kinh điển truyền thừa; và những bằng chứng cho thấy ngài Tăng Hội không những là Sơ tổ thiền tông Việt Nam mà còn là Sơ tổ của thiền Tông Trung Hoa nữa.

Đề tài của bộ sách này là Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt, dịch tiếng Anh là The Living Tradition of Buddhist Meditation.

Khi nói “Truyền Thống Sinh Động Của Thiền Tập Trong Đạo Bụt“, ta hiểu rằng ngoài đạo Bụt cũng có những truyền thống thiền tập khác mà trong sách này chúng ta sẽ không nói đến. Chữ sinh động ở đây có nghĩa thiền tập này là một thực tại sống chứ không phải là một nền triết lý nằm trong sách vở để nghiên cứu. Vì vậy chủ đề này không phải là một chủ đề dành cho người nghiên cứu đứng về phương diện tri thức, mà là một chủ đề dành cho người có niềm thao thức muốn thực tập thiền.

Trong khóa này chúng ta sẽ có cơ hội thực hành những phương pháp thiền tập trong đạo Bụt, từ các phương pháp do chính Bụt chỉ dạy, cho đến những phương pháp đã được các vị Tổ sư khai triển và cống hiến cho chúng ta.

Đây là cơ hội để chúng ta có thể nhìn lại lịch sử của truyền thống thiền tập, để thấy rằng thiền tập không phải là một cái gì cứng ngắc mà là một thực tại linh động, sống, đổi thay theo thời gian và hoàn cảnh.

Thiền tập phải là một pháp môn đáp ứng được những nhu yếu, những khổ đau của con người, và chúng ta biết nhu yếu và khổ đau của con người qua các thời đại thì không giống nhau.

Nhận thức được như vậy, chúng ta thấy có bổn phận phải giữ cho truyền thống thiền tập đó sống mà đừng biến nó thành một môn học có tính cách trí thức. Khi thiền tập còn giữ được tính cách sinh động của nó, thì nó còn phục vụ được cho con người, vì nó trả lời được những câu hỏi thâm sâu nhất của con người. Đó là những câu hỏi thuộc phạm vi khổ đau và hạnh phúc.

Từ ngày đạo Bụt Đại thừa xuất hiện, thiền tập cũng có thay đổi. Ở đây chúng ta sẽ có cơ hội đề cập đến những phương pháp thiền tập của đạo Bụt Đại thừa. Trước hết ta nói đến các pháp môn ở Ấn Độ, sau đó chúng ta sẽ đi ngang qua thiền tập đã được giảng dạy và thực tập tại Trung Hoa, kế đến chúng ta đi xuống truyền thống thiền tập ở Việt Nam. Trình tự đó không có nghĩa là thiền tập ở Việt Nam là do Trung Hoa truyền xuống. Ngược lại!

Vào thế kỷ thứ ba Tây lịch, thiền sư Việt Nam Khương Tăng Hội, sau thời gian tu học và giảng dạy thiền tại trung tâm Phật giáo Luy Lâu, ngài đã đi lên miền Bắc, và đã là vị tăng đầu tiên sang giảng dạy thiền tại Trung Hoa. Ngài chẳng những là Sơ Tổ Thiền Tông Việt Nam, mà còn là Sơ Tổ Thiền Tông của Trung Hoa và cả của Nhật Bản nữa.

Chúng ta sẽ bắt đầu môn thiền tập có từ hồi Bụt còn tại thế, do chính Bụt và tăng đoàn của ngài thực tập, rồi tiếp tục bằng thiền tập đã được phát triển sau khi Bụt nhập diệt.

Nói vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phối hợp giáo lý Nguyên thủy và Đại thừa để nếu cần, thì sáng tạo thêm những thực tập thích hợp với hoàn cảnh mới, cho con người mới, tại gia cũng như xuất gia, mà ta gọi là Thiền tập tân tu.

Thầy Làng Mai

 

Đọc sách Truyền Thống Sinh Động của Thiền Tập

Xem video tại Pháp đường:

Phần 1 – thiền tập thời đạo Bụt nguyên thỉ

Phần 2 – Vườn thiền Việt Nam

phần 3 –  Những Phương pháp tu tập Làng Mai

 

Nội dung >> tải về dưới dạng mp3

Kinh Tư Lượng  – mp3

 1. Thiền là gì  – mp3
 2. Kinh An ban thủ ý – Tứ niệm xứ  – mp3
 3. Đối tượng quán chiếu về thân  – mp3
 4. Quán chiếu cảm thọ – mp3
 5. Quán chiếu về tâm hành – mp3
 6. Quán chiếu lãnh thổ của mình  – mp3
 7. Quán vô thường và 4 pháp  – mp3
 8. Bốn hơi thở cuối và Tứ thiền – mp3
 9. Đạo Bụt truyền qua VN  – mp3
  ________
 10. Phương pháp đạt thiền – mp3
 11. Tựa Kinh An ban thủ ý & 16 hơi thở  – mp3
 12. Tứ thiền & Đạo chí – mp3
 13. Pháp môn của Tăng Hội & hơi thở 11,12 – mp3
 14. Lão Tử hóa Hồ & hơi thở 13 – mp3
 15. Quán li tham và tịch diệt – mp3
 16. Thiên đường và địa đường – mp3
 17. Nhất hạnh & Tổng trì tam muội – mp3
 18. Thực tập có mặt & Tổng trì tam muội – mp3
 19. Tu cho tổ tiên  – mp3
  ________
 20. Ngũ phần hương & Tổ Vô ngôn thông – mp3
 21. Thức dậy mỉm cười  – mp3
 22. Bảo trì khu vườn – thế tam giác  – mp3
 23. Bài khảo nghiệm – bẻ thế tam giác  – mp3
 24. Thực tập căn bản  – mp3
 25. Vô đắc & thiền phái Vô Ngôn Thông  – mp3
 26. Mỗi hiên tượng là bông hoa – 3 lạy  – mp3
 27. Thiền thoại đầu – mp3
 28. Đi chơi trong bản môn  – mp3
 29. Ru nội kết – thực tập trong bản môn – mp3
  ________
 30. Thiền hành là ngưng lại – mp3
 31. Chánh báo, y báo & 3 lạy – mp3
 32. Tổ Thảo Đường & các tổ truyền qua VN – mp3
 33. Chánh tín & ngũ lực – mp3
 34. Trần Thái Tông – mp3
 35. Tu tập trong tăng thân & Trần Thái Tông  – mp3
 36. Thiền phổ và nhu yếu của vua – mp3
 37. Vô vị chân nhân – mp3
 38. Thiền sư Thường Chiếu – mp3
 39. Hiện pháp lạc trú – mp3
  ________
 40. Tuệ Trung Thượng sĩ – mp3
 41. Cái nhìn bất nhị – mp3
 42. Oai nghi & Tuệ trung thượng sĩ – mp3
 43. Cư trần lạc đạo (Trần Nhân Tông)  – mp3
 44. Cư trần lạc đạo (tt) – mp3
 45. Thương không hưởng thụ & CưTLĐ (hồi 3)  – mp3
 46. Cư trần lạc đạo (hồi 3,4)  – mp3
 47. Cư trần lạc đạo (hồi 5,6)  – mp3
 48. Cư trần lạc đạo (hồi 7,8) Vô tâm  – mp3
 49. Cư trần lạc đạo (hồi 7,8) – mp3
  ________
 50. Cư trần lạc đạo (hồi 8,9) – mp3
 51. Cư trần lạc đạo (hồi 10)  – mp3
 52. Quy y tam bảo – mp3
 53. Lịch sử đạo Bụt đi vào cuộc đời – mp3
 54. Hải đảo tự thân  – mp3
 55. Hiện pháp lạc trú – mp3
 56. Ai hay hát – mp3
 57. Pháp lạc & Pháp nhũ – mp3
 58. Pháp lạc – mp3
 59. Nghê thuật nói chuyện – thiên thần bảo hộ – mp3
  ________
 60. Chánh ngữ – mp3
 61. Ai là tri kỉ  – mp3
 62. Hướng thượng thiền đi – mp3
 63. Thiền đi và người đi vòng quanh – mp3
 64. Mở cửa bất sanh bất diệt – 3 lạy – mp3
 65. Nhận diện điều kiện hạnh phúc – mp3
 66. Kinh thí dụ  – mp3
 67. Hơi thở chánh niệm – mp3
 68. Tịnh khẩu ngồi yên – mp3
 69. Nghê thuật ngồi yên tỉnh tâm – mp3
 70. Chánh niệm hơi thở trong mỗi động tác – mp3
  ________
 71. Làm cho tâm ý lưu thông – mp3
 72. Buông bỏ ngũ dục – mp3
 73. Chuyển rác thành hoa – mp3
 74. Thực tập trong cõi sinh diệt – mp3
 75. Đối thủ an cư – mp3

Tải về dạng mp3

 1. 1993-11-21 Cách học Phật – mp3
 2. 1993-11-25 Tu học Phật, Duyên khởi – mp3
 3. 1993-11-28 Bốn sự thật – mp3
 4. 1993-12-02 Khổ và vui – mp3
 5. 1993-12-05 Chánh kiến – mp3
 6. 1993-12-09 Chánh kiến – mp3
 7. 1993-12-12 Chánh tư duy – mp3
 8. 1993-12-16 Chánh ngữ – mp3
 9. 1993-12-19 Chánh niệm, tâm hành – mp3
 10. 1993-12-23 Chánh niệm – mp3
 11. 1993-12-26 Chánh niệm – mp3
 12. 1993-12-30 Chánh niệm – mp3
 13. 1994-01-06 Đạo đế – mp3
 14. 1994-01-09 Quán chiếu về thọ, tâm hành, tưởng – mp3
 15. 1994-01-13 Quán niệm về pháp, chánh tinh tấn – mp3
 16. 1994-01-16 Chánh tinh tấn, chánh định – mp3
 17. 1994-01-20 Tam pháp ấn – mp3
 18. 1994-01-23 Ta đang làm gì, năm lễ – mp3
 19. 1994-01-27 Quán không trong năm lễ – mp3
 20. 1994-01-30 Ba cửa giải thoát – mp3
 21. 1994-02-03 Giáo lý duyên khởi – mp3
 22. 1994-02-06 Chân tâm duyên sinh – mp3
 23. 1994-02-13 Bốn tâm vô lượng – mp3
 24. 1994-02-17 Niềm tin Tam Bảo – mp3
 25. 1994-02-20 Kết thúc – mp3