Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ / Pháp đường / Nghe pháp thoại - mp3

Nghe pháp thoại - mp3

Download Thich Nhat Hanh's Dharma talk mp3

1993-1994 Trái tim của Bụt

Khóa Phật pháp căn bản - giảng trong an cư kiết đông 1993-1994

1993-1994 Trái tim của Bụt - Xem thêm

2001-03 Trung quán luận

Giảng trong mùa an cư 2001-2002 và 2002-2003 tại Làng Mai

2001-03 Trung quán luận - Xem thêm

2003-04 Lâm tế lục - Người vô sự

Pháp thoại Bình giảng Lâm Tế Ngữ Lục - Người Vô Sự

2003-04 Lâm tế lục - Người vô sự - Xem thêm

2004-Sống hạnh phúc

Pháp thoại Thích Nhất Hạnh - Lộc Uyển

2004-Sống hạnh phúc - Xem thêm

2004-Đại cương giới luật

Khóa giảng trong An cư 2004 tại tu viện Lộc Uyển

2004-Đại cương giới luật - Xem thêm

2008-09 Con đường của Bụt

Khóa giảng an cư kiết đông 2008-2009 - Đạo đức học - tân tu 5 giới

2008-09 Con đường của Bụt - Xem thêm

2009-10-Nghệ thuật hạnh phúc

Giảng kinh: Cát tường, Mâu ni, Phu tử cộng hội, Di lặc nạn, Kính diện vương, Duy lâu lặc vương

2009-10-Nghệ thuật hạnh phúc - Xem thêm

2010 Khóa tu mùa Xuân, Hè, Thu

Giảng kinh: Duy Lâu Lặc Vương, Chiếc lưới ái ân, Rong chơi trời phương ngoại

2010 Khóa tu mùa Xuân, Hè, Thu - Xem thêm

2010-2011 An cư kiết đông

Giảng kinh: Rong chơi trời phương ngoại (tt) - Nơi an ổn tuyệt vời - Hoa hương

2010-2011 An cư kiết đông - Xem thêm

2012-2013 An cư kiết đông

Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - Winter retreat 2012-2013 - Download.mp3

2012-2013 An cư kiết đông - Xem thêm

2013 Khóa tu mùa xuân, hè, thu

Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - Spring, summer and fall - Download.mp3

2013 Khóa tu mùa xuân, hè, thu - Xem thêm

2013-2014 An cư kiết đông

Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - WINTER RETREAT - Download.mp3

2013-2014 An cư kiết đông - Xem thêm

2014 Khóa tu mùa xuân

Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - Spring retreat - Download.mp3

2014 Khóa tu mùa xuân - Xem thêm