Chuyển đến nội dung. | Chuyển đến mục định hướng

Các công cụ cá nhân
Mục
Bạn đang ở: Trang chủ Pháp đường Nghe pháp thoại - mp3

Nghe pháp thoại - mp3

Download Thich Nhat Hanh's Dharma talk mp3
1993-1994 Trái tim của Bụt
Khóa Phật pháp căn bản - giảng trong an cư kiết đông 1993-1994
1994-97 Truyền thống sinh động
Pháp thoại Thích Nhất Hạnh
1997-99 Công phu nở đóa sen ngàn cánh
Chú giảng sách Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000
1999-2000 Nhiếp Đại Thừa Luận (1)
Giảng trong an cư 1999-2000
2000-2001 Nhiếp Đại Thừa Luận (2)
Khóa giảng trong an cư 2000-2001
2001-03 Trung quán luận
Giảng trong mùa an cư 2001-2002 và 2002-2003 tại Làng Mai
2003-04 Lâm tế lục - Người vô sự
Pháp thoại Bình giảng Lâm Tế Ngữ Lục - Người Vô Sự
2004 Dị bộ tông luân luận
Khóa giảng an cư năm 2004
2004-Sống hạnh phúc
Pháp thoại Thích Nhất Hạnh - Lộc Uyển
2004-Đại cương giới luật
Khóa giảng trong An cư 2004 tại tu viện Lộc Uyển
2005-06-07 Định đề giáo lý làng mai
Khóa giảng an cư kiết đông
2012-2013 An cư kiết đông
Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - Winter retreat 2012-2013 - Download.mp3
2013 Khóa tu mùa xuân, hè, thu
Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - Spring, summer and fall - Download.mp3
2013-2014 An cư kiết đông
Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - WINTER RETREAT - Download.mp3
2014 Khóa tu mùa xuân
Thich Nhat Hanh's Dharma Talk - Spring retreat - Download.mp3