08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Đoàn (Linden tree) ngày 08.12.2013

6 giờ sáng ngày 08.12.2013, tứ chúng Làng Mai vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, Xóm Thượng để yểm trợ năng lượng cho lễ xuất gia của 27 em trong gia đình Cây Đoàn (cây Linden) – trong đó 8 em được xuất gia tại Làng Mai và 19 em được xuất gia tại Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan. Toàn bộ buổi lễ được truyền trực tuyến đến Thiền đường Trời Phương Ngoại, Thái Lan qua mạng Internet.