08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Bạch Quả (Ginkgo) ngày 17.10.2019

Ngày 17.10.2019, tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân, xóm Thượng để yểm trợ cho 11 người trẻ có tâm nguyện muốn “phát túc siêu phương”. Và tại Mỹ, Tu viện Lộc Uyển cũng tiếp nhận thêm 4 sư em vào đại gia đình áo nâu. Các em là những thành viên thuộc gia đình xuất gia cây Bạch Quả.

Các sư em biểu hiện trong tăng thân với những tên thật dễ thương : Chân Trăng Khương Cư, Chân Trời Ruộng Đức, Chân Trời Ruộng Pháp, Chân Trăng Khương Định, Chân Trời Ruộng Hiếu, Chân Trời Ruộng Nghĩa, Chân Trăng Khương Âm, Chân Trăng Khương Ý, Chân Trăng Khương Giới, Chân Trời Ruộng Lành, Chân Trời Ruộng Hương và Chân Trăng Thanh Đoan, Chân Trời Chí Đạo, Chân Trời Minh Hội, Chân Trời Minh Đại.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ diễn ra tại hai trung tâm.