08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Ngọc Lan (Magnolia Tree) ngày 20.05.2018

Sáng ngày 20.05.2018, với sự chứng minh của Sư Ông, Thầy Thủ Tọa và tứ chúng hơn 400 người tham dự, Tăng thân Làng Mai Thái Lan đã có lễ xuất gia cho 19 sư em trong gia đình xuất gia cây Ngọc Lan. Các sư em ra đời trong vòng tay thương yêu của tăng thân với những cái tên thật dễ thương:

Chân Trời Nguồn Sáng, Chân Trăng Rừng Tùng, Chân Trăng Rừng Xanh, Chân Trăng Thanh Thanh, Chân Trăng Mây Lành, Chân Trăng Thanh Nhã, Chân Trăng Hương Lành, Chân Trăng Thanh Minh,  Chân Trời Gió Xuân, Chân Trăng Tường Thanh, Chân Trăng Hà Thanh, Chân Trăng Sao Mai, Chân Trăng Ý Trong, Chân Trăng Nam Giao, Chân Trăng Vô Vi, Chân Trăng Biển Mây, Chân Trăng Diệu Trạm, Chân Trăng Ngàn Hoa, Chân Trăng Giếng Ngọc.

Lễ xuất gia còn nhận được sự yểm trợ và sách tấn từ Chư tôn đức, quý thầy quý sư cô từ Việt Nam sang tham dự.

Mời đại chúng xem qua những hình của lễ xuất gia.