08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Sala (Cannonball Tree) ngày 02.08.2015

Ngày 2/8/2015, tại Làng Mai Thái Lan đã có lễ xuất gia cho các sư em cây Sala, gồm có 8 sadi và 1 sadini.

Gia đình Cây Sa La có 8 sư em là người Việt và một sư em người Thái: Trời Rộng Mở, Trời Thanh Bình, Trời Núi Biếc, Trời Xanh Trong, Trời An Định, Trời Tỏ Rạng, Trời Vô Cấu (người Thái), Trời Phương Đông và Trăng Bát Nhã. Ngoài ra, cuối năm 2015, có sư em Trăng Thanh Thiên theo chương trình xuất gia gieo duyên 3 tháng dành cho người Thái nhưng sau đó xin xuất gia thêm 5 năm nữa, vì vậy được trở thành thành viên thứ mười của gia đình Cây Sa La.