08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Đan Mộc (Red wood) ngày 01.12.2015

Ngày 1/12/2015, tại Làng Mai (Pháp) và Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia Cây Đan Mộc (Red Wood). Gia đình xuất gia này có tổng cộng 19 thành viên và đến từ 8 nước trên thế giới.

Chân Trời Đạo Phương, Chân Trời Đạo Lực, Chân Trời Đạo Hành, Chân Trời Đạo Quang, Chân Trời Đạo Kiên, Chân Trời Đạo Tuệ, Chân Trời Đạo Sơn, Chân Trời Tiêu Dao, Chân Trời Đạo Sinh, Chân Trời Đạo Quy, Chân Trời Thiên Trúc, Chân Trời Tuệ Nhật, Chân Trời Luy Lâu, Chân Trăng Tĩnh Mặc, Chân Trăng Ban Mai, Chân Trăng Hồ Thu, Chân Trăng Thái Bình, Chân Trăng Đại Dương, Chân Trăng Thiên Hà.