08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Xô Thơm Trắng ( White Sage) ngày 06.09.2020

 

Vừa qua, tại thiền đường Thái Bình Dương (tu viện Lộc Uyển- Hoa Kỳ) đã diễn ra buổi lễ xuất gia cho gia đình cây Xô Thơm Trắng (White Sage). Tuy có những khó khăn và thử thách trong thời điểm dịch bệnh nhưng với tâm Bồ Đề dũng mãnh và chí nguyện “hiểu thương”, các sư em đã được biểu hiện rất màu nhiệm trong gia đình áo nâu. Tăng thân đã gửi gắm niềm tin và tình thương nơi các sư em qua những cái tên: Chân Trời Minh Niệm, Chân Trời Minh Định, và Chân Trời Minh Lực. 

Kính mời đại chúng cùng thưởng thức một vài hình ảnh của buổi lễ, cùng chia sẻ những niềm hạnh phúc với các sư chú và tăng thân.