08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia Cây Giáng Hương (Narra Padauk/ Padouk Tree) ngày 02.07.2017

Lễ xuất gia Cây Giáng Hương diễn ra tại Làng Mai Thái Lan vào ngày 02.07.2017, gồm 4 sư chú và 4 sư cô : Chân Trời Trúc Lâm, Chân Trăng Tuệ Phương, Chân Trăng Tuệ Khai, Chân Trăng Tuệ Nhã, Chân Trời Đại Lão, Chân Trời Uyên Nguyên, Chân Trăng Tuệ Uyển và Chân Trời Hồng Lĩnh