08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Ngọc Am (Cupressus funebris) ngày 15.12.2019

Sáng ngày 15.12.2019, tại tu viện Vườn Ươm, Làng Mai Thái Lan, đại chúng hân hoan đón mừng sự ra đời của 14 vị xuất sĩ trẻ trong gia đình xuất gia Cây Ngọc Am. Ngoài ra, có thêm một đệ tử của Hòa thượng chùa Giác Nguyên cũng xin cầu giới và được xuất gia trong đợt này. Buổi lễ được diễn ra dưới sự chứng minh của Hoà thượng trước Minh sau Nghĩa (trụ trì chùa Giác Nguyên) và sư bà trước Lưu sau Phong.

Đặc biệt Sư Ông Làng Mai đã ra tham dự vào lúc phát điệp hộ giới khiến mọi người tham dự vô cùng hạnh phúc. Điểm đặc biệt nữa là trong gia đình này số lượng các sư chú nhiều hơn các sư cô.

Các sư em mới được Tăng thân trao cho những cái tên thật đẹp như: Chân Trời Giác Sơn, Chân Trời Bảo Sơn, Chân Trời Phúc Sơn, Chân Trời Đức Sơn, Chân Trăng Hương Bình, Chân Trăng Hương Nguyện, Chân Trăng Hương Tịnh, Chân Trời Quy Sơn, Chân Trời Thiện Sơn, Giác Trọng (đệ tử Hòa thượng chùa Giác Nguyên) Chân Trăng Hương Giới, Chân Trời Học Sơn, Chân Trời Kim Sơn, Chân Trăng Hương Hải, Chân Trăng Hương Bối.