08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia Cây Bàng 23.01.2024

Lễ dẫn thỉnh cho 11 sư em tương lai trong gia đình xuất gia cây Bàng được diễn ra trong tình gia đình ấm cúng tại thiền đường Hương Cau vào buổi trưa ngày 20.01.2024. Chúng con ý thức rằng Sư Ông vẫn ngồi đó, có mặt cho đại nguyện của các em. Dòng chảy của Tăng thân vẫn luân lưu, tiếp tục. Lý tưởng xuất gia để giúp mình, giúp người, làm đẹp thêm cho quê hương, cho cuộc đời vẫn còn được tiếp nối trong trái tim và nhiệt huyết của người trẻ.

Trong thiền đường Hương Cau, sáng sớm ngày 23.01.2024, Tăng thân đã tổ chức lễ xuất gia cho 11 em. Đây có lẽ là lễ xuất gia có nhiều xuất sĩ hộ niệm nhất tại Làng Mai từ trước đến nay. Gia đình xuất gia cây Bàng thuộc thế hệ thứ 44 của Tông Lâm Tế và thế hệ thứ 10 của pháp phái Liễu Quán, gồm các sư chú Chân Nhất Trú, sư cô Chân Mật Hạnh, sư cô Chân An Hạnh, sư cô Chân Hiếu Hạnh, sư cô Chân Lập Hạnh, sư chú Chân Nhất Âm, sư cô Chân Quán Hạnh, sư cô Chân Đoan Hạnh, sư cô Chân Khánh Hạnh, sư chú Chân Nhất Lạc, sư chú Chân Nhất Giới.