08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Nguyệt Quế (Laurel Tree) ngày 16.06.2019

Ngày 16.06.2019, tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức lễ xuất gia cho 17 thành viên trong gia đình xuất gia cây Nguyệt Quế.

Gia đình xuất gia cây Nguyệt Quế có 3 sư chú và 14 sư cô, đa phần đều là người Việt Nam, có một sư cô người Trung Quốc và một sư cô người Indonesia: Chân Trăng Vững Chãi, Chân Trời Bạch Vân, Chân Trăng Dung Hòa, Chân Trăng Phúc Châu, Chân Trăng Lắng Yên, Chân Trăng Rộng Mở, Chân Trời Hải Vân, Chân Trăng Hòa Thuận, Chân Trăng Thuận Thảo, Chân Trăng Đức Hạnh, Chân Trăng Non Sông, Chân Trăng Khiêm Hạ, Chân Trăng Sáng Tỏ, Chân Trăng Thanh Bình, Chân Trăng Hòa Nhã, Chân Trăng Mây Trắng, Chân Trời Tịnh Vân.