08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Hoàng Yến
Ngày 12/5/2016, tại trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia cho 15 em trong gia đình Cây Hoàng Yến: Chân Trời Đại Ẩn, Chân Trời Rừng Phong, Chân Trời Thệ Nhật, Chân Trời Yên Tử, Chân Trời Thiên Thai, Chân Trăng Viên Dung, Chân Trăng Ngự Bình, Chân Trăng Giếng Thơm, Chân Trăng Tao Ngộ, Chân Trăng Thuận Hóa, Chân Trăng Phú Xuân, Chân Trăng Tinh Khôi, Chân Trăng Hồ Sen, Chân Trăng Linh Thứu, Chân Trăng Bồ Đề. Lễ xuất gia có sự chứng minh của Hòa thượng Giác Quang (trú trì chùa Bảo Lâm, Huế) và Ni Sư Như Minh (Ni trưởng trú trì chùa Pháp Hỷ, Huế).
Lễ xuất gia cây Đan Mộc (Red Wood)
Ngày 1/12/2015, tại Làng Mai (Pháp) và Trung tâm Làng Mai Quốc tế Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia Cây Đan Mộc (Red Wood). Gia đình xuất gia này có tổng cộng 19 thành viên và đến từ 8 nước trên thế giới.
Lễ xuất gia cây Sala
Ngày 2/8/2015, tại Làng Mai Thái Lan đã có lễ xuất gia cho các sư em cây Sala, gồm có 8 sadi và 1 sadini.
Lễ xuất gia Cây Sồi Đỏ
Lễ xuất gia 27 cây Đoàn (Linden tree)
Lễ xuất gia Cây Trắc Bá
Lễ xuất gia cây Mai Vàng – Plum Tree
Ngày 14/12/2016