08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Sơn Trà (Hawthorn Tree) ngày 16.12.2018

Ngày 16.12.2018, Tăng thân Làng Mai Thái Lan hoan hỷ chào mừng 11 sư em chính thức trở thành đệ tử của Sư Ông, chính thức gia nhập Tăng thân xuất sĩ. Lễ xuất gia có sự chứng minh của Hòa Thượng Viện chủ Tổ đình Giác Nguyên, Tp. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, lễ xuất gia còn có sự tham dự của bố mẹ, người thân của các sư em.

Các sư em được nhận những tên rất hay và đẹp. Tên của các sư chú: Chân Trời Nắng Mới, Chân Trời Phương Vân, Chân Trời Nhất Vị, Chân Trời Nhập Lưu. Tên của các sư cô: Chân Trăng Trí Niệm, Chân Trăng Tường Niệm, Chân Trăng Ân Niệm, Chân Trăng Hỷ Niệm, Chân Trăng An Niệm, Chân Trăng Trú Niệm và Chân Trăng Khánh Niệm.

Và sau đây là một vài hình ảnh của lễ xuất gia: