08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Hoàng Yến (kanikkonna Tree) ngày 12.06.2016

Ngày 12/5/2016, tại trung tâm Làng Mai quốc tế Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia cho 15 em trong gia đình Cây Hoàng Yến: Chân Trời Đại Ẩn, Chân Trời Rừng Phong, Chân Trời Thệ Nhật, Chân Trời Yên Tử, Chân Trời Thiên Thai, Chân Trăng Viên Dung, Chân Trăng Ngự Bình, Chân Trăng Giếng Thơm, Chân Trăng Tao Ngộ, Chân Trăng Thuận Hóa, Chân Trăng Phú Xuân, Chân Trăng Tinh Khôi, Chân Trăng Hồ Sen, Chân Trăng Linh Thứu, Chân Trăng Bồ Đề. Lễ xuất gia có sự chứng minh của Hòa thượng Giác Quang (trú trì chùa Bảo Lâm, Huế) và Ni Sư Như Minh (Ni trưởng trú trì chùa Pháp Hỷ, Huế).