08 Lễ xuất gia

Xuất gia gieo duyên

Ngày 31/7/2016, tại Làng Mai Thái Lan đã diễn ra lễ xuất gia gieo duyên cho ba sư chú và chín sư cô. Các sư chú, sư cô đến từ các quốc gia: Thái Lan (hai sư chú, sáu sư cô) , Trung Quốc (ba sư cô) và Nhật Bản (một sư chú). Các sư chú có tên với chữ đầu là Đất, các sư cô có tên với chữ đầu là Suối. Buổi lễ được diễn ra trong bầu không khí thiêng liêng và ấm áp tình huynh đệ, tình tăng thân.