08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Bạch Dương (Poplar Tree) ngày 14.12.2017

Sáng ngày 14.12.2017, tứ chúng Làng Mai đã vân tập về thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng để yểm trợ cho lễ xuất gia gia đình cây Bạch Dương.
Lễ xuất gia được diễn ra đồng thời tại Làng Mai Pháp và Làng Mai Thái Lan.

Trong vòng tay thương yêu của Thầy và tăng thân, cây Bạch Dương đã biểu hiện với sự những cái tên thật dễ thương: (12 sư chú): Chân Trời Nhật Quang, Chân Trời Khiết Hỷ, Chân Trời Khiết Lâm, Chân Trời Khiết Minh, Chân Trời Địa Xúc, Chân Trời Lặng Chiếu, Chân Trời Khiết Anh, Chân Trời Khiết Tâm, Chân Trời Tâm Không, Chân Trời Thinh Không, Chân Trời Núi Cao và Chân Trời Đuốc Thiêng;  (10 sư cô): Chân Trăng Giác Ân, Chân Trăng Giác Hiếu, Chân Trăng An Bình, Chân Trăng An Tâm, Chân Trăng An Cư, Chân Trăng Giác Hòa, Chân Trăng An Nhiên, Chân Trăng Giác Minh, Chân Trăng Tuệ Văn và Chân Trăng Tuệ Viên.

Và sau đây là một vài hình ảnh, kính mời đại chúng xem qua: