08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Tùng Lọng

Có rất nhiều vị đã từng hỏi và vẫn còn nhiều người còn đang thắc mắc rằng: sau khi Sư Ông Làng Mai viên tịch thì ai sẽ là người tiếp nối của Sư Ông? Trong một thời vấn đáp, Sư Ông mỉm cười và trả lời cho chính vị đã đặt câu hỏi rằng con chính là sự tiếp nối của Thầy, tăng thân là sự tiếp nối của Thầy.

Mạch nguồn chánh pháp vẫn lưu chuyển dù Sư Ông, Thầy Bổn Sư của quý thầy quý sư cô Làng Mai đã ẩn tàng dưới nhiều hình thức khác. Vừa qua, ngày 12 tháng 6 năm 2022, tăng thân tu viện Vườn Ươm tại Thái Lan đã có lễ xuất gia cho ba người con trai tóc còn xanh, tuổi còn trẻ. Họ đã trở thành sư chú Chân Nhất Nguyện, Chân Nhất Niệm, Chân Nhất Lưu với sự chứng minh và hộ niệm của toàn thể đại chúng xuất sĩ. Lễ xuất gia này đánh dấu một bước đi mới của toàn thể đại chúng Làng Mai, là sự tiếp nối đẹp đẽ của Thầy. Ba sư chú đã có thời gian tập sự xuất gia để được học hỏi, quan sát và sống nếp sống thiền môn cùng với tăng thân trong thời gian khó khăn của đại địch Covid 19 và cùng tham dự đại lễ Tâm Tang của Sư Ông. Trải qua bao nắng mưa, tâm bồ đề càng được nuôi lớn trong tình thương và sự nâng đỡ của tăng thân. Nay quý sư chú với nụ cười an nhiên rạng rỡ đã khoác lên mình chiếc áo của vị “xuất trần thượng sĩ”, cạo bỏ mái tóc để phát nguyện dứt hết phiền não, độ thoát cho đời.

Tại Làng Mai, lễ xuất gia thường được tổ chức cho ba vị, năm hay bảy vị, cho vài chục vị hay nhiều hơn thế nữa thì những vị ấy được gọi chung bằng một gia đình xuất gia và được tăng thân đặt tên cho gia đình ấy. Gia đình xuất gia này mang tên Cây Tùng Lọng, đây là một loài cây cao, vững chãi, với tán lá xoè ra rất rộng như một tán lọng che mát. Tên gọi của mỗi gia đình xuất gia đều mang theo niềm tin yêu, những gửi gắm của Thầy và tăng thân. Cầu chúc quý sư chú tu tập gặt hái được nhiều hoa trái, và đem yêu thương hiến tặng cho đời.