08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia Cây Xích Tùng – Red Cedar (18.12.2022)

Tăng thân Làng Mai vừa chào đón 20 thành viên mới, thuộc gia đình xuất gia Cây Xích Tùng.

Sáng ngày 17/12 là buổi lễ Dẫn Thỉnh và sáng ngày 18/12 là buổi lễ Xuất Gia và sau đó là buổi Có mặt cho nhau, được tổ chức tại Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan.

Sau một thời gian tập sự sống đời sống giản đơn, 20 gương mặt mới dũng mãnh phát nguyện đi trên con đường giải thoát, thực tập bước chân và hơi thở, đem lại niềm vui cho mình và cho người. Các sư chú, sư cô mới của Tăng thân Làng Mai đến từ năm quốc gia khác nhau: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, và Pháp.

Quý sư chú và sư cô mới được Quý thầy cô Giáo thọ đại diện Tăng thân gửi gắm những cái tên mới, gồm có (5 Sư chú) Sư chú Chân Nhất Thể, Chân Nhất Đạo, Chân Nhất Đăng, Chân Nhất Chiếu, Chân Nhất Thừa, và (15 Sư cô) Sư cô Chân Lạc Hạnh, Chân Pháp Hạnh, Chân Bi Hạnh, Chân Phước Hạnh, Chân Giới Hạnh, Chân Tuệ Hạnh, Chân Nhân Hạnh, Chân Xuân Hạnh, Chân Quang Hạnh, Chân Khiêm Hạnh, Chân Bảo Hạnh, Chân Bối Hạnh, Chân Dung Hạnh, Chân Phổ Hạnh, Chân Tường Hạnh.