08 Lễ xuất gia

Lễ xuất gia cây Dẻ gai (Beech tree), ngày 25.10.2018

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2018, tứ chúng Làng Mai vân tập về Thiền đường Nước Tĩnh, chùa Pháp Vân để làm lễ xuất gia cho 10 người trẻ mang tâm nguyện xuất trần. Từ sớm, những lớp sương mù dầy đặc trên con đường dẫn về xóm Thượng, tới giờ này bỗng nhường cho ánh nắng rực rỡ chan hoà.

Các sư em ra đời trong vòng tay thương yêu của tăng thân với những cái tên thật dễ thương: Chân Trời Thiện Phong, Chân Trời Thiện Chí, Chân Trăng Hiền Đức, Chân Trăng Hiền Tâm, Chân Trời Thiện Hoà, Chân Trời Thiện Đức, Chân Trời Thiện Khai, Chân Trời Thiện Ý, Chân Trăng Hiền Nhân, Chân Trời Thiện Trì. Các sư chú và sư cô được biểu hiện trong gia đình xuất gia mang tên Cây Dẻ Gai, là thế hệ thứ 43 tông Lâm Tế, thế hệ thứ 9 phái Liễu Quán.

Và sau đây là một vài hình ảnh: