Trước năm 2016

Mọi người đã dìu dắt con

 

images3.jpg

 

Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng,

Thời gian vừa qua con đã phải trải qua nhiều thử thách khó khăn. Nhưng Khóa Tu Mùa Đông tại nhà năm nay đã là một sự yểm trợ rất lớn với con. Con cảm thấy được liên hệ với Thầy và toàn thể tăng thân làng Mai. Mọi người đã dìu dắt con trong những bước chân của con mỗi ngày và giúp con có mặt trong giây phút hiện tại một cách bình an. Con rất ngạc nhiên và rất vui khi được nghe giọng nói của Thầy trong bài pháp thoại bằng tiếng Pháp ngày 02 tháng 01 năm 2011 vừa qua.

Con cảm ơn Thầy rất nhiều.

Catherine Lê-Hoa L’Huillie

(sư cô Duyệt Nghiêm chuyển ngữ từ tiếng Pháp)

 

————————

“Tùng Hạ Tại Gia”, hoa trái mùa Đông gửi về Thầy và tăng thân