Trước năm 2016

Sức mạnh của sự tĩnh lặng

Dear Thay,

Being in your silent presence in Estes Park this summer taught me about stillness and its power. Watching your steps as we walked showed me the way life can be smooth and effortless. I at last have a vision of what’s possible.

Happiest possible birthday to you.

B.E.

 

Kính thưa Thầy!

Được có mặt trong sự hiện diện yên lặng của Thầy trong khóa tu mùa hè năm nay tại Estes Park đã dạy cho con về sự tĩnh lặng và sức mạnh của sự tĩnh lặng. Nhìn những bước chân của Thầy trong khi chúng ta cùng đi thiền hành, đã cho con thấy được rằng cuộc sống có thể rất nhẹ nhàng bằng phẳng mà không cần phải có sự cố gắng. Con đã có một cái nhìn về cái gì có thể thực hiện được.

Con xin kính chúc Thầy có được một ngày tiếp nối hạnh phúc nhất.

Con, B.E.