Trước năm 2016

“Dừng lại”, sự thực tập trở về

Kính bạch Thầy, kính thưa đại chúng,

Hôm qua, con rất vui được tham gia vào cuộc gặp gỡ – chia sẻ được tổ chức bởi tăng thân. Năng lượng tập thể của tăng thân rất quan trọng đối với con, yểm trợ con trong sự thực tập. Con cảm thấy tràn đầy lòng biết ơn vì đã có cơ hội được tham dự Khóa Tu Mùa Đông tại nhà lần thứ hai. Thời điểm này, con cũng thường gặp khó khăn, nhưng sau đó mọi việc đều được làm sáng tỏ bằng những bài pháp thoại, những thông tin và còn cho phép con luôn luôn quay về với những gì chính yếu!

Một điểm mạnh mà con muốn nói đến, đó là sự thực tập “dừng lại” càng ngày càng chiếm vị trí trong đời sống hàng ngày của con với những bài thi kệ đi kèm theo. Sự thực tập này cho phép con lùi lại, buông bỏ dễ dàng hơn và trở về với hơi thở của con. Con đang quyết tâm để thực tập nó cho vững hơn.

Con rất hạnh phúc khi cảm nhận được mình đang liên hệ với toàn thể tăng thân.

Tận đáy lòng, con xin cảm ơn sự giúp đỡ quý giá của mọi người trên con đường thực tập này.

Christine MULLER


sư cô Duyệt Nghiêm chuyển ngữ từ tiếng Pháp