Trước năm 2016

Mừng ngày tiếp nối của Thầy

Monday, Oct 10, 2011

My Dear Honorable Thay!

Your teachings touched my heart, soul and changed my life path over nine years ago. I was introduced to your teachings during a very difficult time and your words helped me to love myself again. In 2008 my dear mother passed away unexpectedly at the age of 68 and again it was your teaching that helped me to process my deep sadness. The concept of “continuation” makes it possible for me to see my mother in many beautiful things and for that I am enternally grateful.

This past summer I was able to attend both the Colorado and California retreat with you and the sangha. These retreats were my refuge and allowed me to go deeper into my practice and found the answers for the questions in my heart and mind. It was wonderful to see you joyous, smiling and enjoying the present moment during both retreats. Words can not express how much I admire and respect you!

During the Question & Answer session in a retreat at Deer Park Monastery, a young child asked you, “what makes Thay special?”  You simply said, “I am not special, I am just like you, I have two eyes and one nose.” Your answer made me cry. You are so humble and I am in awe of that aspect of someone who has done so many great things. Thank you for being you!!! I am sending you much love on your Continuation day.

With tremendous love and respect, I bow to you my teacher.

B.R.

 

BBT xin phép được chuyển ngữ:

Thầy kính thương!

Những bài pháp của Thầy đã đánh động trái tim và tâm hồn của con, và đã thay đổi cuộc đời của con trong hơn chín năm qua. Con đã được biết đến pháp môn của Thầy trong một thời điểm rất khó khăn, và những lời của Thầy dạy đã giúp con thương được chính mình trở lại. Năm 2008, người mẹ thương yêu của con đã qua đời đột ngột ở tuổi 68, và một lần nữa pháp âm của Thầy đã giúp con đi qua được nỗi buồn sâu xa ấy. Giáo lý của “sự tiếp nối” làm cho con nhìn thấy được mẹ của con trong rất nhiều điều tốt đẹp và vì vậy mà trong con luôn luôn dâng trào lòng biết ơn.

Mùa hè vừa qua con đã tham dự cả hai khóa tu ở tiểu bang Colorado và California với Thầy và tăng thân. Hai khóa tu này là nơi nương tựa cho con và cho con cơ hội đi sâu vào sự thực tập của mình và tìm được những câu trả lời của những câu hỏi trong tâm trí con. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy Thầy vui, Thầy cười và Thầy thưởng thức giây phút hiện tại trong cả hai khóa tu. Con không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả sự tôn kính và ngưỡng mộ của con đối với Thầy.

Trong buổi vấn đáp của khóa tu tại Tu Viện Lộc Uyển, một em bé đã hỏi Thầy, “Điều gì đã làm cho Thầy đặc biệt?” Thầy đã trả lời rất đơn giản, “Thầy không có gì đặc biệt, Thầy cũng như con, Thầy có hai con mắt và một cái mũi.” Câu trả lời của Thầy đã làm con khóc. Thầy rất khiêm cung, và con rất sửng sốt về điều này của một người mà đã làm không biết bao nhiêu điều rất lớn lao. Cảm ơn Thầy đã là Thầy! Con xin gởi đến Thầy rất nhiều tình thương trong ngày tiếp nối của Thầy.

Với tất cả tình thương và sự tôn kính của con đối với Thầy,

Con, B.R.