Trước năm 2016

Ngọn lửa bình an Thầy trao

 

buocchanThay.JPGXin chào Đại chúng !

Xin cảm ơn đại chúng vì niềm hạnh phúc rất lớn là có thể sống một mùa Đông với tất cả các bài pháp thoại của Thầy. Trong một bức thư ngắn, con không thể kể ra tất cả những điểm mạnh của kinh nghiệm lần này. Con sẽ chỉ nói về những điều đó cuối cùng.

Vào tháng tư năm 2000, khi cam kết cố gắng thực tập Năm Giới, con đã viết nguyện ước của con là “sẽ làm cháy lên ngọn lửa mà Thầy đã nhen vào trong trái tim con”.

Hôm qua, con đi bách bộ một mình, giữa thiên nhiên, trong suốt cả buổi chiều. Nhưng có một sự khác biệt so với mọi lần khác, đó là khi con nhận thấy, lần đầu tiên trong đời, con đã đi bách bộ được VỚI những người mà con thương, cho dù là với ba con đã chết cách đây 3 năm và với những người mà nhờ họ con mới tồn tại và con đã không còn được nhớ tên họ. Đó là nhờ vào Khóa Tu Mùa Đông này ở tại nhà.

Ngọn lửa mà con tin là “của con”, nó làm cho con nhận ra rằng, nếu con để nó cháy lên và tỏa sáng một cách kính cẩn, tin tưởng và nhẹ nhàng, thì con không đơn độc, nó không còn chỉ là “ngọn lửa của con”.

Và, khi “con” được liên kết, thì sự an lạc và niềm vui trong con sẽ lan tỏa ra cả thế giới chung quanh con, cho con sức mạnh liên đới với mọi người.

Dominique DOIDY (Joyeux Concert du Coeur)
(Sư cô Duyệt Nghiêm chuyển từ Pháp ngữ)

 

————————

“Tùng Hạ Tại Gia”, hoa trái mùa Đông gửi về Thầy và tăng thân