Trước năm 2016

Chia sẻ cùng “tùng hạ tại gia”

Mùa An Cư 2011-2012 lại về, nhiều vị cư sĩ về Làng đã giao hẹn sẽ cùng nghe pháp thoại và có ngày quán niệm tại nhà khi họ trở về nhà. Theo thông tin mới nhất, năm nay đã có trên 600 vị cư sĩ tại các nước “tùng hạ tại gia” cùng tăng thân.

 

Không cần phải lấy mình ra khỏi cuộc sống của mình

Lòng từ bi được sinh ra

“Dừng lại” sự thực tập trở về

Đến đúng lúc để được trả lời câu hỏi

Ngọn lửa bình an Thầy trao

Món quà vô giá

Thầy và Tăng thân có đó trong đời sống của con

Mọi người đã dìu dắt con