Nhắn nhủ

Bạn là khu vườn nhỏ

Tôi là nắng ngoài sân

Khu vườn im lìm thở

Nắng vòng quanh, vòng quanh

Đời muôn màu muôn hướng

Sao lại chọn thanh bần

Có chi trong nhịp thở

Mà lòng vui vô ngần?

Cuộc sống là đổi thay

Đâu cũng vào đó cả

Ngại chi lời qua lại

Cứ hiểu bằng tim mình

Tôi gọi về cây khế

Trong vườn xưa nhẹ lay

Nhớ chí ai hừng hực

Gánh sơn hà trên vai

Bạn đi tìm ý sống

Tôi trở về nơi mình

Lục tìm trong thăm thẳm

Những vốc nắng lung linh

Càng đi qua tháng năm

Tôi càng mong ngây dại

Cứ ngơ ngơ thế đó

Đời vậy thôi! Trong lành

Nhắn nhủ nhau thế nhé

Để tuổi trẻ tự nhiên

Để dáng hình tôi, bạn

Tan vào cõi vô biên.

(Chân Pháp Khả)