Cây tuệ Vườn Ươm

Muốn hiểu thương
Có Vườn Ươm
Bên Thầy bạn
Mỉm cười luôn
Sống miên mật
Cả ngày đêm
Nhàn hơi thở
Nhẹ bước chân
Mọi tiếp xúc
Niệm đơn thuần
Tăng phúc lạc
Lắng ưu phiền
Ân đất Mẹ
Lòng tăng thân
Chăm cây tuệ
Nẩy mầm xinh
Cùng vạn loại
Thông suối nguồn
Thắm nước Việt
Tươi hành tinh
Thơm hoa bưởi
Ngọt lời chim
Vỗ về trẻ
Hòa trăng thanh
Mát dịu cả
Ruột tre xanh
Lắng trong nước
Con sông hiền
Nuôi đồng lúa
Lành sạch thêm
Chảy dài đến
Tưới mọi miền
Khơi sự sống
Đượm nhân tình
Vừa khám phá
Chiều tâm linh
Niềm tin lớn
Nhờ đệ huynh
Đã thành một
Dòng sông thơm
Cầm giới luật
Trì pháp môn
Vui buồn tới
Được sẻ chia
Điều thầm kín
Được lắng nghe
Được sám hối
Những lỗi lầm
Đức như biển
Nơi(1) tăng thân
Nâng mọi giới
Thấy tự tâm
Thấy mình hiểu
Thấy mình thương
Thấy mình đã
Có con đường
Thấy mình đã
Con muôn phương
Nay biểu hiện
Cây Giáng Hương
Con Hồng Lạc
Cháu Thái Lan
May mắn nữa
Tay trong tay
Bao huynh đệ
Cây Trà Thơm
Bao huynh đệ
Chọn năm năm
Bao huynh đệ
Chọn gieo duyên
Bao huynh đệ
Hạt mầm lên
Bao huynh đệ
Khéo tán dương
Đều con Bụt
Con nhân duyên
Là con cháu
Sống hiểu thương
Thủy chung với
Nếp tổ tiên
Quá hiện vị
Suốt tam thiên
Tinh khôi nào đó
Đầy đủ nhân duyên(2)
Sao Mai bừng sáng
Lướt sóng tử sinh
Giữa rừng dâu bể
Tươi thắm hồng liên
Quê hương muôn thuở
Là chốn này đây
Đơn thuần nhận diện

Lồng lộng trời mây.

Ôn Thủ Toạ Làng Mai Thái Lan
Huế, ngày 10.12.2017