Lịch sinh hoạt của tăng thân Làng Mai năm 2018

Lịch sinh hoạt của tăng thân Làng Mai năm 2018

Tại Làng Mai:

15.11.2017 – 12.02.2018: Khoá tu An cư kiết Đông 2017-2018

15.02 – 18.02: Đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

26.02 – 08.03: Khoá tu xuất sĩ

23.03 – 29.06: Khóa tu mùa xuân

23.03 – 30.03: Tuần lễ dành cho người Tây Ban Nha tại xóm Thượng

14.04 – 21.04 : Khoá tu tiếng Pháp

29.04 – 05.05: Khoá tu tiếng Ý

11.05 – 18.05: Tuần lễ dành cho những vị đại sứ chương trình Wake-up tại xóm Thượng

01.06 – 21.06: Khoá tu 21 ngày

06.07 – 03.08: Khoá tu mùa Hè

06.08 – 19.08: Khoá tu tại Viện Phật học Ứng dụng châu Âu (EIAB)

10.08 – 17.08: Khoá tu Wake-up dành cho người trẻ tại xóm Thượng

14.09 – 12.12: Khoá tu An cư kiết Thu 2018 – 2019

Xin vào trang nhà Làng Mai để xem chi tiết: – Tiếng Việt: www.langmai.org

 

Tại Pháp và các nước châu Âu khác:

07.03 – 12.03: Khoá tu trượt tuyết tại Andorra

15.03 – 18.03: Khoá tu tại Hoà Lan

23 – 24.03: Khoá tu cuối tuần tại Lille, Pháp

23 – 25.03: Khoá tu cuối tuần tại Berlin, Đức

26 – 29.03: Khoá tu dành cho giới Giáo chức tại Ireland

30.03 – 08.04: Khoá tu Im lặng tại Hoà Lan

06 – 08.04: Khoá tu Wake-up tại Tineke, Hoà Lan

10.04 – 25.04: Khoá tu và các ngày quán niệm tại Thuỵ Điển

15.04 – 11.05: Hoằng pháp tại Nhật Bản

22.04 – 28.04: Khoá tu Im Lặng tại Pháp

15.04 – 07.05: Hoằng pháp tại Do Thái (Israel)

04.05 – 13.05: Khoá tu Bắc Ireland

04.05 – 11.05: Khoá tu dành cho người Việt tại Hoà Lan

08.05 – 22.05: Khoá tu và các ngày quán niệm tại các trung tâm chánh niệm tại Anh

09.05 – 13.05: Khoá tu tại Tremargat, Pháp

10.05 – 13.05: Khoá tu cuối tuần tại Treminis, Pháp

17.05 – 22.05: Khoá tu và pháp thoại công cộng tại Nantes, Pháp

18.05 – 21.05: Khoá tu cuối tuần tại Avioth, Bỉ

20.04 – 17.05: Khoá tu tại Liege, Belgium

Tháng 05: Khoá tu cuối tuần dành cho giới Giáo chức tại Barcelona, Tây Ban Nha

Tuần thứ 3 của tháng 5, khoá tu tại Bồ Đào Nha

07.09 – 09.09: Khoá tu dành cho Bác sĩ tại Berlin, Đức

23.06 – 30.06: Khóa tu Wake-up tại trung tâm Dharma Mountain, Ardectie

20.08 – 02.09: Khoá tu sức khoẻ tại Treminis, Pháp

Tại EIAB – Đức:

15.11.2017 – 15.02.2018: Khoá tu An cư

15.02 – 18.02.2018: Đón Tết Nguyên Đán

06.08 – 19.08.2018: Khoá tu mùa Hè và các ngày quán niệm

06.08 – 11.08: Khoá tu chủ đề “Finding Peace within constant change”

12.08: Ngày quán niệm với chủ đề “Discovering how precious life is”

13.08 – 18.08: Khoá tu chủ đề “Nourishing happiness in our hearts”

19.08: Ngày quán niệm dành cho người Việt

05.09 – 09.09: Khoá tu tiếng Việt

19.09 – 23.09: Khoá tu đi bộ

Xin vào trang nhà của Học viện để xem chi tiết: www.eiab.eu

Tại AIAB – Chùa Trúc Lâm, Liên Trì, Ngnong Ping, HongKong:

11.01 – 14.01. 2018: Khoá tu Wake-up chủ đề “A Pocket of Happiness”

19.01 – 21.01: Khoá tu dành cho giới Giáo chức

16.02 – 19.02: Đón Tết Nguyên Đán

14.03 – 18.03: Khoá tu mùa Xuân “Open the Door to Your Heart”

13.04 – 15.04: Khoá tu dành cho giới Giáo chức

03.06 – 02.09: Khoá tu An cư 3 tháng cho chúng Xuất sĩ

11.07 – 15.07: Khoá tu gia đình mùa Hè

08.08 – 12.08: Khoá tu Giáo viên, chủ đề “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới”

17.10 – 21.10: Khoá tu sức khoẻ thân tâm an kiện

30.10 – 04.11: Khoá tu Tiếp hiện châu Á/ Khoá tu cho người Việt (luân phiên mỗi năm)

Xin vào trang nhà của Học viện để xem chi tiết: www.pvfhk.org

 

Tại các nước châu Á – Thái Bình Dương:

28.04 – 11.05: Hoằng pháp tại Nhật Bản

12.05 – 28.05: Hoằng pháp tại Indonesia

14.09 – 30.09: Hoằng pháp tại Úc

10.06 – 25.06: Hoằng pháp tại Singapore

01.10 – 14.10: Hoằng pháp tại Trung Quốc đại lục

14.11 – 26.11: Hoằng pháp tại Philippines

19.11 – 30.11: Hoằng pháp tại Malaysia

30.11 – 14.12: Hoằng pháp tại Đài Loan

26.12 – 02.01.2019: Khoá tu cho các tăng thân và thành viên nòng cốt khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Thái Lan

Xin xem thêm chi tiết tại: www.plumvillageasia.org

Tại Làng Mai – Thái Lan:

26 – 28.01: Khoá tu cuối tuần dành cho người Thái

16.02 – 18.02: Đón Tết Nguyên Đán

21.02 – 25.02: Khoá tu tiếng Việt đón Xuân

16.03 – 21.03: Khoá tu xuất sĩ mở rộng

12.04 – 16.04: Khoá tu gia đình dành cho người Thái

25.05 – 29.05: Khoá tu Wake-up quốc tế

08.06 – 10.06: Khoá tu cuối tuần dành cho người Thái

28.06 – 02.07: Khoá tu tiếng Việt mùa Hè

28.07 – 25.10: Khoá tu An cư mùa mưa cho xuất sĩ và chương trình xuất gia gieo duyên 3 tháng

08.11 – 11.11: Khoá tu dành cho các bạn tuổi Teen người Thái

01.12 – 15.12: Khoá tu Wake-up tại Chiang Mai

10.12 – 05.12: Khoá tu dành cho Bác sĩ và chuyên viên Y tế người Thái

26.12.2018 – 02.01.2019: Khoá tu cho thiền sinh khu vực châu Á Thái Bình Dương

Xin vào trang nhà của Trung tâm để xem chi tiết: www.thaiplumvillage.org

Tại Tu viện Lộc Uyển:

  1. 03 – 01.04: Khoá tu Wake-up

20.06 – 24.06: Khoá tu Gia đình

10.07 – 15.07: Khoá trại Hè dành cho tuổi Teen

01.08 – 05.08: Khoá tu dành cho người Việt

14.09 – 16.12: Khoá tu An cư mùa Thu

30.12.2018 – 04.01.2019: Khoá tu tuần lễ Tết

Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.deerparkmonastery.org

Tại Tu viện Bích Nham:

15.02 – 17.02: Đón Tết Nguyên Đán

18.02.2019: Lễ Tự Tứ

25.04 – 29.04: Khoá tu Tiếp hiện chủ đề “The Road Ahead: Building Beloved Community”

27.05: Lễ Phật Đản

20.06 – 24.06: Khoá tu Wake-up dành cho người trẻ

10.07 – 15.07: Khoá tu mùa Hè dành cho gia đình (Summer Family retreat)

01.08 – 05.08: Khoá tu Giáo dục (Educators Retreat)

22.08 – 26.08: Khoá tu dành cho người Việt

13.10.2018 – 13.01.2019: Khoá tu An cư kiết Đông

Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.bluecliffmonastery.org

Tại Tu viện Mộc Lan:

16.02 – 18.02: Đón Tết Nguyên Đán

12.04 – 15.04: Khóa tu Im Lặng (Silence Retreat)

25.05 – 27.05: Khóa tu cuối tuần dịp lễ Phật Đản, chủ đề “Bụt trong bạn, Bụt trong tôi”

21.06 – 25.06: Khóa tu Gia đình Phật tử miền Tịnh Khiết

01.07 – 05.07: Khóa tu mùa Hè dành cho gia đình, chủ đề “Về Nhà” (Going Home)

14.07: Mở cửa Làng (Open House)

21.07 – 24.07: Khóa tu dành cho thiền sinh người An Bằng

16.08 – 19.08: Khóa tu trong “chương trình 12 bước – 12 Steps Program” với chủ đề “Phòng Hộ và Chuyển Hoá”

30.08 – 02.09: Khóa tu Tiếp hiện

21.11 – 23.11: Quán niệm cuối tuần lễ Tạ Ơn “Thanksgiving weekend”

28.12.2018 – 01.01.2019: Tuần lễ khoá tu Tết cho gia đình

Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.magnoliagrovemonastery.org

Tại Tu viện Nhập Lưu – Úc:

Xin vào trang nhà của Tu viện để xem chi tiết: www.nhapluu.org