Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Mắt Bụt

Chân Trời Văn Lang

 

Gió reo ngoài ngõ vắng

Mùa huynh đệ đến rồi,
Tiếng cười anh xanh thắm

Dắt em về tinh khôi.


Có một dòng sông trôi
Hồng hào trên mặt đất,
Chắp tay lòng thành thật

Nở muôn đóa từ bi…


Lời thơ anh cho đi

Ấm muôn lòng thế giới,
Lặng im trà thơm đợi

Hạnh phúc về thênh thang.

 Anh gieo một mùa vàng
Gọi vầng trăng về hiện,
Đi qua cồn cào biển

Anh hiểu lòng đại dương.

 Đời đẹp nhờ mắt thương,
Thanh thản lòng bước tới,
Trong tin yêu ngày mới
Mắt Bụt cười nơi anh.