Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Ngọn lửa tâm linh

Bên nhau Vách Núi (1) Nhìn Xa (2)

Dấn thân bốn biển một nhà sớm hôm

Ngồi Yên (3) thấy rõ nguồn cơn

Lắng Nghe (4) thâm cảm sóng ngầm thói quen

Cam Lồ (5)  tâm địa ứa lên

Từ Nghiêm (6) xuất hiện phược triền tháo tung

Pháp Vân  (7) Nước Tĩnh (8) trăng lồng

Năm châu sen nở Dương Xuân (9) thắm tình

Phương Khê (10) nhóm lửa tâm linh

Thầy trò có mặt thỏa nghìn ước mong

Lửa lên ấm cả mùa đông

Nuôi nhau nuôi những nuôi dòng nuôi nhau

Phút giây mãi tới nghìn sau

Bước chân về tới rừng sầu đơm hoa

Mắt trong ngấn lệ hát ca

Nhàn nuôi hơi thở cao tòa đệ huynh

Thủy chung vẫn một lộ trình

Đơn thuần nhận diện thương mình hiểu thương

Nơi nghẽn lối chốn đoạn trường

Là nhau thêm lớn con đường báo ân

Trôi lăn ấy chỗ dừng tâm

Nhìn Xa soi tỏa sáng gần Có Nhau (11)

 

                    20/12/2016

      Ôn thủ toạ Vườn Ươm Thái Lan

 

GHI CHÚ

 1. Vách Núi: thiền đường Vách Núi, Làng Mai Thái Lan.
 2. Nhìn Xa: thất Nhìn Xa, chỗ ở của Sư Ông, Làng Mai Thái Lan
 3. Ngồi Yên: thất Ngồi Yên, chỗ ở của Sư Ông, xóm Thượng, Làng Mai.
 4. Lắng Nghe: thất Lắng Nghe, chỗ ở của Sư Ông, Tổ Đình Từ Hiếu.
 5. Cam Lồ: thiền đường Cam Lồ, xóm Hạ, Làng Mai.
 6. Từ Nghiêm: chùa Từ Nghiêm, xóm Mới, Làng Mai.
 7. Pháp Vân: chùa Pháp Vân, xóm Thượng, Làng Mai.
 8. Nước Tĩnh: thiền đường Nước Tĩnh, xóm Thượng, Làng Mai.
 9. Dương Xuân: núi Dương Xuân, Tổ Đình Từ Hiếu.
 10. Phương Khê: nội viện Phương Khê, Làng Mai.
 11. Có Nhau: thất Có Nhau, chỗ ở của Thầy thủ tọa Làng Mai Thái Lan.