Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Gọi tên bốn mùa

Chân Trời Nội Tâm

Bốn mùa của hương sắc
Bốn mùa của vị thơm
Bốn mùa thay áo mới
Bốn mùa cứ xoay tròn
 
Bốn mùa của tĩnh tại
Bốn mùa của bình an
Hay bốn mùa hệ lụy
Hay bốn mùa đêm dài
 
Bốn mùa luôn có đó
Vì tôi luôn có đây
Bốn mùa luôn luôn hỏi
Bốn mùa luôn trả lời
 
Sáng nay, trời thay áo
Tuyết phủ đêm đông dài
Đưa tay vốc một nắm
Nấu trà cho ngày mai
 
Tuyết biến thành hồ thu
Trong veo không một dấu
Nước kéo thành mây bay
Lơ lửng giữa xuân này
 
Bã trà trong hai tay
Xin gieo vào lòng đất
Một chồi hoa bất diệt
Của tình thương ngọt ngào
 
Của tình thương dung chứa
Của tình thương lên cao
Của tình thương mời gọi
Của tình thương vẫy chào.