Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Tĩnh lặng

Chân Pháp Thệ

Thầy Pháp Thệ là người Pháp, xuất gia tại Làng Mai năm 2009. Thầy học tiếng Việt khi về Làng tu học. Hiện thầy đang tu tập tại tu viện Bích Nham, Mỹ. Bài thơ này được thầy làm bằng tiếng Việt.

 

Hơi thở là gió thu
Làm mát cả đất trời
Vào rồi ra thanh thản
Cho đời đổi dáng mới

Thân này một đoá hoa
Mong manh và quý báu
Hôm nay nở mai tàn
Theo nhịp mưa nhịp nắng
Xúc cảm là dòng sông
Chở tin ta đang sống
Nước lên rồi cũng xuống
Cuộc biểu diễn không ngừng
Cõi lòng bầu trời xanh
Mênh mông lại trống rỗng
Biết ôm chẳng biết giữ
Chim bay trời bất động.