Lá thư Làng Mai 40 – 2017

Nơi ấy vẫn còn thu

Mùa thu vẫn chờ mình
Trên kia còn ít lá
Bước chân ai thật nhẹ
Đi về giữa thênh thang.

Chuông chùa vẫn ngân vang
Cứ mỗi chiều mỗi sớm
Làng quê nào tĩnh lặng
Thấp thoáng bước chân thiền.

Ai che nghiêng chiếc nón
Lặng ngắm lá thu rơi
Giữa bao la đất trời
Nghe ra lòng thảnh thơi.

Mùa thu còn đứng đó
Thả lá vàng bay bay
Ai sắp về có hay
Chiếc là vàng năm ấy.

Vẫn ngàn năm ngàn năm
Cùng mùa thu trở lại
Cùng hẹn mùa thu tới
Kể bao chuyện đầy vơi.

Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Lắng vào trong tĩnh mặc
Đi qua mùa tháng năm
Đón đợi người năm cũ.

Ngày nao ai trở lại
Gặp đúng mùa thu sang
Chuông chùa lại ngân vang
Chiếc lá vàng sẽ kể
Chuyện ngày xưa ngày sau
Bao lần mình gặp nhau
Vẫn thấy mùa thu đợi!

(Chân Trăng Hương Tích)