Lá thư Làng Mai 37 – 2014

Sư huynh

Sư Bá Giác Viên


Đẫm sương trăng mát Bảo Lâm
Nhẹ ươm hạt tuệ lớn mầm từng giây
Nhìn sâu hơi thở làn mây
Bước chân lui tới nhẹ đầy nắng rơi
Bỗng trông núi bụi sông lơi
Là bùn nở đóa sen ngoài thời không
Bể dâu khuya sớm thong dong
Thân là biển hiểu tâm dòng sông thương
Cho ai lạc nẻo lầm đường
Một lần tao ngộ biết nương chốn về.