Lá thư Làng Mai 37 – 2014

Đại trượng phu

 

Con có rất đông

Các anh chị em mang cùng dòng họ

Dòng họ Thích chí nguyện đại trượng phu

Xa cha mẹ tình yêu thương máu mủ

Nhập vào đời xuất sĩ sống ngao du

Hạnh phúc thay nếp sống của người tu

Không vướng bận nợ nần con với cái

Bỏ lại đời

Bỏ lại mái tóc xanh

Bỏ lại lợi danh

Bỏ lại quyền hành trong xã hội

Bỏ lại rồi

Các buổi tiệc thế gian

Chỉ có mang theo hành trang

Là hình hài cơ thể

Của cha mẹ trao truyền

Của thế hệ tổ tiên trao

Một giọt máu đào

Chảy vào dòng huyết thống

Một hơi thở nhẹ

Khai triển đời sống tâm linh

Con không mong mình

Bình yên trên lộ trình còn lại

Mà chỉ nguyện cầu cho tình huynh đệ

Vẫn mãi cận kề bên nhau

Để cùng mong hạt giống thầy trao

Gieo vào nhân loại biết bao ân tình.

 

Sư cô Đồng Đoan